Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jan Stráský

Jan Stráský (zdroj: ČTK)
Jan Stráský (zdroj: ČTK)

funkční období: 2.7.1992 - 31.12.1992

* 24. 12. 1940 Plzeň

1958 absolvoval obch. akademii v Plzni, 1963-70 vystudoval filosofii a polit. ekonomii na FF UK v Praze. 1958-90 působil ve Stát. bance čs. - postupně v jejích pobočkách v Blovicích a v Plzni, v pražském ústředí a v pobočce v Praze 1. 1964-69 člen KSČ, 1969 z ní vystoupil, 1970 dodatečně vyloučen. 1990-91 náměstek gen. ředitele Komerční banky a externí poradce předsedy vlády ČR. Na jaře 1991 spoluzakladatel ODS. Od května 1991 do začátku července 1992 místopředseda vlády ČR a předseda její Hospodářské rady; od července do prosince 1992 předseda poslední vlády ČSFR, zároveň pověřený řízením federálního ministerstva zahr. obchodu a od 20. 7. do konce roku 1992 vykonávající i pravomoci presidenta republiky. Od června do prosince 1992 poslanec ČNR, od ledna 1993 do června 1998 Parlamentu ČR; od listopadu 1992 do prosince 1997 místopředseda ODS. Od ledna 1993 do října 1995 ministr dopravy, od října 1995 do  ledna 1998 ministr zdravotnictví ČS. V lednu 1998 vystoupil z ODS a vstoupil do Unie svobody. Dlouholetý člen a místopředseda Klubu českých turistů. Od 1998 v důchodu, žije v Prachaticích. Od 1.1.2001 vykonává funkci ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter