Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ivan Knotek

funkční období:
12. 10. 1988 - 22. 6. 1989

* 26. 8. 1936

1969-1981 vedoucí tajemník okresního výboru KSS v Galantě, 1981-1986 tajemník 1987-1988 vedoucí oddělení stranické práce v zemědělství, potravinářském průmyslu, lesním a vodním hospodářství ÚV KSČ; 1988 krátce tajemník ÚV KSS. 1988-1989 předseda vlády SSR a zároveň místopředseda vlády ČSSR; od června do listopadu 1989 tajemník ÚV KSČ, 1988-1989 člen předsednictva ÚV KSČ.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter