Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Alois Eliáš

Alois Eliáš (zdroj: ČTK)
Alois Eliáš (zdroj: ČTK)

funkční období:
27. 4. 1939 - 27. 9. 1941

* 29. 9. 1890 Praha 

† 19. 6. 1942 Praha

V letech 1908-1912 vystudoval zeměměřické inženýrství na české technice v Praze. Za 1. světové války důstojník čs. legií v Rusku, od 1917 ve Francii. 1919 se zúčastnil bojů na Slovensku, 1920 velel pěšímu pluku. 1921-1923 studoval vysokou válečnou školu v Paříži. 1924-1929 přednosta I. (organizačního) oddělení hlavního (generálního) štábu, 1929-1931 druhý zástupce náčelníka hlavního štábu a vedoucí čs. vojenské delegace v komisi pro odzbrojení při Společnosti národů v Ženevě. Od 1929 brigádní generál. 1931-1933 velitel pěší brigády v Litoměřicích, 1933-1935 velitel divize, 1935-1938 velitel V. sboru v Trenčíně; od 1936 divizní generál. Po podpisu mnichovské dohody působil krátce na ministerstvu národní obrany v Praze; od 1. 12. 1938 do 27. 4. 1939 ministr dopravy. Od 27. 4. 1939 do 27. 9. 1941 předseda protektorátní vlády; v této funkci úzce spolupracoval s domácím odbojem (zejména s vojenskou organizací Obrana národa) a udržoval kontakty s centrem čs. zahraničního odboje v Londýně. Po Heydrichově příchodu do Prahy 27. 9. 1941 zatčen, již 1. 10. 1941 odsouzen k trestu smrti a za stanného práva v červnu 1942 popraven na kobyliské střelnici. 1946 povýšen in memoriam na armádního generála.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter