Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vláda Milana Čiče (12.12.1989-26.06.1990)

Milan Čič - předseda vlády
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990) životopis

Vladimír Lexa - 1. místopředseda vlády
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Jozef Markuš - místopředseda vlády
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Vladimír Ondruš - místopředseda vlády
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Alexander Varga - místopředseda vlády
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Michal Kováč - ministr financí, cen a mezd
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Ladislav Chudík - ministr kultury
(12. 12. 1989 - 29. 3. 1990)

Ladislav Snopko - ministr kultury
(29. 3. 1990 - 26. 6. 1990)

Ivan Veselý - ministr lesního a vodního hospodářství
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Matej Rol´ko - ministr obchodu a cestovního ruchu
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Ján Ducký - ministr průmyslu
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Ladislav Košťa - ministr spravedlnosti
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Ladislav Kováč - ministr školství, mládeže a tělovýchovy
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Milan Čič - ministr vnitra a životního prostředí
(12. 12. 1989 - 11. 1. 1990)

Vladimír Mečiar - ministr vnitra a životního prostředí
(11. 1. 1990 - 26. 6. 1990)

Ivan Šteis - ministr výstavby a stavebnictví
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Jozef Markuš - ministr zdravotnictví a sociálních věcí
(12. 12. 1989 - 11. 1. 1990)

Stanislav Novák - ministr zdravotnictví a sociálních věcí
(11. 1. 1990 - 26. 6. 1990)

Miroslav Belanský - ministr zemědělství a výživy
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Vladimír Lexa - ministr předseda Slovenské komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj
(12. 12. 1989 - 26. 6. 1990)

Mária Kolaříková - předsedkyně Výboru lidové kontroly SSR (dočasně pověřená)
(12. 12. 1989 - 11. 1. 1990)

Silvester Minarovič - předseda Výboru lidové kontroly SSR
(11. 1. 1990 - 26. 6. 1990)

Kazimír Nagy - ministr práce
(11. 1. 1990 - 26. 6. 1990)