Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie státní vlajky

14. 6. 2006 14:20

4 - česká státní vlajka

Vlajka s klínemPouze v roce 1990 v rámci konstituování ČSFR jak Česká tak Slovenská národní rada zavedly příslušnými zákony (ČNR zák. č. 67/1990 Sb. a SNR zák. č. 50/1990 Sb.) státní vlajky národních republik, které navázaly na kontinuitu původních zemských symbolů. ČR tak zavedla státní vlajku složenou ze dvou stejně širokých pruhů, spodního červeného a vrchního bílého, při poměru šířky vlajky k délce 2:3. Stejný poměr stran, tj. 2:3 měla i státní vlajka Slovenské republiky tvořená třemi stejně širokými vodorovnými pruhy, v pořadí svrchní bílý, prostřední modrý a spodní červený.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X