Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie státní vlajky

14. 6. 2006 14:15

2 - československá státní vlajka

Vlajka s klínemSamotná vlajka Československé republiky byla ústavním zákonem tvořena ze spodního pole červeného a vrchního pole bílého, mezi něž byl vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky, při čemž poměr vlajkové šířky k její délce byl dán 2:3 a délka klínu se rovnala polovině vlajkové délky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X