Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie státní vlajky

14. 6. 2006 14:11

1 - původní československá vlajka

Tak jako současný státní znak České republiky prošel složitým vývojem, obdobně tomu bylo (byť v méně komplikované podobě) i se státní vlajkou ČR.

Flag of Czechoslovakia 1918-1920Původním zemským výsostným symbolem byl bílo-červený prapor, který po krátký čas, po vzniku samostatného Československa, byl užíván jako nová státní vlajka právě vzniklého státu. Pro odpor především slovenské politické scény a podobnost s výsostnými symboly Polska a rakouské republiky byl tento původní český zemský symbol nahrazen novou státní vlajkou, jejímž autorem se stal Jaroslav Kursa, autor i nových čs. státních znaků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X