Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

ZPRÁVA VLÁDY O STAVU ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Praha 2. 3. 1999


OBSAH

Úvodem

Oddíl 1 Vytváření demokracie a právního státu

 1. Základy demokracie a vývoj práva
 2. Stav dodržování lidských práv
 3. Veřejná správa
 4. Rozvoj občanské společnosti

Oddíl 2 Oblast zahraniční politiky, obrany, vnitřní bezpečnosti, zpravodajských služeb a ochrany utajovaných skutečností

 1. Zahraniční politika
 2. Obrana
 3. Vnitřní bezpečnost
 4. Zpravodajské služby
 5. Ochrana utajovaných skutečností

Oddíl 3 Stav ekonomiky a její transformace

 1. Souhrnné výsledky ekonomiky
 2. Makroekonomická politika
 3. Institucionální změny a mikroekonomická politika
 4. Hodnocení vybraných odvětví a regionů

Oddíl 4 Stav životní a kulturní úrovně a sociální transformace

 1. Oblast práce a sociálních věcí
 2. Zdravotnictví
 3. Školství, péče o mládež a tělovýchovu, věda a výzkum
 4. Kultura
 5. Životní prostředí
 6. Občané se zdravotním postižením
 7. Drogová problematika
 8. Náměty na řešení vzniklé situace

Závěrem


Tuto zprávu je možné též stáhnout ve formátu MS-Word 6.0 CZ:

- celá zpráva (1487 kB)

- po jednotlivých kapitolách - Obsah, úvodem, oddíl 1, oddíl 2, oddíl 3.1, oddíl 3.2, oddíl 3.3, oddíl 3.4, oddíl 4, závěrem

nebo zkomprimovanou programem ZIP:

celá zpráva (366 kB)

po jednotlivých kapitolách - Obsah, úvodem, oddíl 1, oddíl 2, oddíl 3.1, oddíl 3.2, oddíl 3.3, oddíl 3.4, oddíl 4, závěrem


Tato verze neprošla jazykovou úpravou.