Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Řešení situace některých průmyslových podniků

(Revitalizační program)


Tento materiál byl předložen vládě na základě usnesení vlády č. 260 ze dne 30. března 1999.

Obsah:

 1. Usneseni vlády *
 2. Příloha k usnesení vlády - náplň činnosti Revitalizační agentury, a.s.
 3. Předkládací zpráva
 4. Důvodová zpráva
 5. Stanovy Revitalizační agentury a.s.
 6. Rekapitalizace bank a restrukturalizace firem: možnosti a metody
 7. Decentralizované a centralizované modely restrukturalizace: mezinárodní porovnání


Do vlády předložil:

  místopředseda vlády pro hospodářskou politiku
  doc. ing. Pavel Mertlík, CSc.

  ministr průmyslu a obchodu
  doc. ing. Miroslav Grégr

  Ministr financí
  Mgr. Ivo Svoboda


* Pozn. administrátora WWW serveru: Oproti návrhu usnesení je zde uvedeno již schválené znění usnesení vlády ČR ze dne 14. dubna 1999 č. 354.

[ in English ]