Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Hospodářská strategie vstupu do Evropské unie

konkurenceschopnost - růst - zaměstnanost - solidarita


Obsah

 1. Úvod
 2. Výchozí ekonomická situace
  1. Výkonnostní mezera
  2. Výkyvy v období transformace
  3. Rozdíl cenových hladin a mzdové disparity
  4. Soulad produktivity práce a mezd
  5. Investice a úspory
  6. Míra otevřenosti a vnější nerovnováha
  7. Vyrovnanost veřejných rozpočtů
  8. Inflace a růst
 3. Nový směr hospodářské politiky
  1. Rychlejší ekonomický růst dosahovat zvýšením konkurenceschopnosti
  2. Strukturální politika zvyšující konkurenční schopnost
  3. Sociální aspekty hospodářské politiky
  4. Regionální dimenze hospodářské strategie
  5. Čelit rizikům připojení
  6. Shrnutí tří základních složek hospodářské strategie
 4. Makroekonomické politiky
  1. Měnová a kurzová politika
  2. Fiskální politika
 5. Strukturální politiky
  1. Informační společnost
  2. Výzkum a vývoj
  3. Průmyslová politika
  4. Zemědělská politika
  5. Dopravní politika
  6. Energetická politika
  7. Životní prostředí
  8. Regionální politika
 6. Vybrané systémové problémy
  1. Zdokonalení právního rámce
  2. Pokračování privatizace
  3. Reformy ve finančním sektoru
 7. Lidský faktor: Společnost solidarity
  1. Sociální soudržnost
  2. Společnost vzdělání
  3. Politika zaměstnanosti
  4. Principy důchodové reformy
  5. Veřejné služby a zdravotnictví
  6. Bytová politika
 8. Závěry


Tento dokument je dostupný v 5 částech i ve formátech:

- MS-Word 6.0 (Obsah, úvod, kap.I,II,III,IV - 127 kB, Kap.V - 122 kB, Kap.VI - 35 kB, Kap. VII - 71 kB, Závěr - 21 kB)

MS-Word 6.0 - komprimováno programem ZIP (Obsah, úvod, kap.I,II,III,IV - 48 kB, Kap.V - 46 kB, Kap.VI - 14 kB, Kap. VII - 28 kB, Závěr - 8 kB)