Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Anna Hubáčková

Anna Hubáčková

ministryně životního prostředí 17. prosince 2021 – 31. října 2022

Anna Hubáčková se narodila 6. 9. 1957 v Hodoníně. Žije v Ratíškovicích. Celoživotně se věnuje ochraně zdrojů pitné vody. Zpočátku se zabývala stanovováním pásem hygienické ochrany, později také řešením hospodaření v nich a odstraňováním ekologických zátěží. Následně si doplnila právní vzdělání, když vystudovala obor veřejná správa na Masarykově univerzitě v Brně.

Znalosti z oblasti životního prostředí posléze uplatnila jako vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. V rámci své funkce byla členkou krizových štábů, předsedkyní povodňových komisí a podílela se na zvládnutí velkých povodní v letech 1997, 2002 a 2006, vždy v úzké součinnosti se Slovenskem a Rakouskem. V letech 2014–2018 působila jako starostka obce Ratíškovice a od roku 2016 je senátorkou za Hodonínsko. Za svou činnost a spolupráci s nevládními organizacemi obdržela v roce 2005 cenu ministra životního prostředí.

Je vdaná, má dva dospělé syny a tři vnoučata. Je členkou sboru dobrovolných hasičů Ratíškovice, Old Skautu Ratíškovice a oddílu volejbalu v Ratíškovicích, kde se dlouhodobě věnovala trénování mládeže.

Osobní údaje

Ing. Bc. Anna Hubáčková, narozena 6. září 1957

Vzdělání

1976–1981    Gymnázium Hodonín
1981–1986    Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor vodní hospodářství
1992–1995    Masarykova univerzita v Brně, fakulta právnická, obor veřejná správa

Profesní a veřejná činnost

1981–1988: Vodovody a kanalizace Hodonín, referent ochrany vodních zdrojů
1988–1992: Okresní národní výbor, Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí – referent
1993–1999: Okresní úřad Hodonín, vedoucí referátu životního prostředí
2000–2001: Vodovody a kanalizace Hodonín, vedoucí výstavby
2001–2014: Jihomoravský kraj, vedoucí odboru životního prostředí
2014–2018: obec Ratíškovice, starostka
od 2016: Senát Parlamentu ČR, senátorka, nezávislá za KDU-ČSL
od 2018: místopředsedkyně Ústavně-právního výboru Senátu PČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter