Aktuálně

14. 5. 2021 15:23

Výsledky mimořádného jednání vlády 14. května 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

  • mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května
  • mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Informace o vzdání se funkce nejvyššího státního zástupce
čj. 506/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X