Tiskové konference

14. 5. 2021 15:39

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 14. května 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne. Vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych před tím, než přijdeme ke covidovým tématům, vás informoval o jednom tématu necovidovém.

Dovolte, abych vás informoval o tom, že vláda vzala na vědomí skutečnost, že doktor Pavel Zeman se vzdal funkce nejvyššího státního zástupce, a to ke dni 30. 6. 2021. Ministerstvu spravedlnosti bylo dne 14. května 2021 oznámeno písemné oznámení doktora Pavla Zemana o tom, že se vzdává funkce nejvyššího státního zástupce ve smyslu paragrafu 11, odstavce 1 zákona o státním zastupitelství. Funkce nejvyššího státního zástupce tak doktoru Zemanovi ze zákona zanikne ke dni 30. 6.

Tak a nyní dovolte, abych vás informoval o několika covidových tématech spojených se zahrádkami. Tím si dovolím začít.

První zpráva je ohledně diskutovaných wi-fi připojení v rámci restaurací, v rámci zahrádek, ale i v rámci obchodních center. Já děkuji za velmi konstruktivní diskusi s Ministerstvem zdravotnictví v těch posledních hodinách a dospěli jsme společně k závěru, že wi-fi bude umožněno využívat a používat v rámci těchto organizací, těchto provozoven, a tím pádem se k tomu přijalo dnešní opatření.

Současně jsme přijali po diskusi s profesními svazy, které zastupují restaurace, hotely a obdobná zařízení, další opatření, a to takové, že zůstává v platnosti, aby zákazníci a hosté, kteří navštíví zahrádky, aby byli buď očkováni, nebo testováni, případně aby byli schopni prokázat, že prodělali covid v uplynulém období, nicméně tato povinnost kontrolovat nebude pro provozovatele těchto zahrádek. Jinými slovy, zákazníci se budou muset prokázat tím, že jsou testováni, očkováni a podobně případné kontrole, která bude stran hygieny, případně policie.

Současně dovolte ještě, abych vás informoval o jednom opatření, a to je cestování. Vláda odsouhlasila změnu ochranného opatření k cestování. Za prvé pro návrat osob očkovaných u nás, a to ze všech zemí se středním a vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 bude tedy nově platit, že jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

A za druhé od zítřka se umožní vstup očkovaným osobám 22 dní po první dávce z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska. Za podobných podmínek by nyní měly umožnit tyto státy vstup osob očkovaných v Česku, zatím s výjimkou Slovenska, které o podmínkách vstupu stále jedná. Bližší pravidla cestování představí pan ministr Kulhánek na jeho tiskové konferenci, která bude dnes v 16 hodin. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví, pan Petr Arenberger.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Vzhledem k tomu, že kvůli zasedání vlády jsme zrušili nebo neorganizovali pravidelnou tiskovou konferenci na Ministerstvu zdravotnictví, tak bych vás jenom chtěl na úvod svého sdělení seznámit s těmi dobře se vyvíjejícími epidemiologickými daty, s těmi dobrými zprávami. A to jak na jedné straně, a to všichni víte, když nahlédnete na webové stránky Ministerstva zdravotnictví, že dnes jsme dosáhli sedmidenního klouzavého průměru případů, které se nově nakazily na 100 000 obyvatel, čili takové to číslo, podle kterého se orientujeme při otevírání dalších zavřených a zablokovaných obchodů a podobně. Takže teď jsme na čísle 79 na 100 000 obyvatel.

Předpokládáme, že pokud zase nebude nějaký problém, tak že se můžeme dostat na těch magických 75 z dalšího balíčku, tak jak jsme předpokládali, někdy začátkem příštího týdne. Takže dobrá zpráva je, že příští týden ta ohlášená opatření nebude třeba nijak měnit a jedeme podle nich.

To, co nám může začít trochu dělat vrásky na čele, je rozvoj nebo spíš šíření, zatím ne nějak dramatické, indické mutace v Británii. Asi jste zaregistrovali, že tento týden se tam objevilo 1 300 nových případů indické mutace v Británii. Já jsem včera shodou okolností měl schůzku s Jeho Excelencí velvyslancem Britského království panem Archerem a také jsme o tom částečně hovořili. Snažili jsme se i najít nějakou možnost usnadnění cestování, ale o tom ještě budeme muset dále přemýšlet, zvláště s ohledem na toto riziko.

Jinak ta dobrá zpráva u nás je ta, že včera bylo nahlášeno 1 218 nakažených, což je, jak jsme byli zvyklí z dřívějška, velmi nízké číslo. Takže jsem moc rád, že ho také tady mohu prezentovat. Zase na druhou stranu, dobrá zpráva co se týče naočkovaných. Včera jsme dosáhli druhého nejvyššího počtu naočkovaných za jeden den, a to 85 621 případů.

Jinak mě z toho, co tady už říkal pan vicepremiér z jednání vlády, jenom zůstalo jedno mimořádné opatření, které jsme připravili s účinností od zítra. Byli jsme vyzváni, abychom zdůvodnili, proč se má osoba samostatně výdělečně činná, pokud si nadetekuje pozitivitu antigenního testu, nahlásit svému praktickému lékaři pro PCR test, a to jsme také provedli. Takže to zdůvodnění bude teď v mimořádném opatření, které bude mít od zítra účinnost.

Z toho covidového je to v podstatě pro dnešek všechno. To jednání vlády bylo relativně krátké, proto jsme se tady také sešli tak brzo, na rozdíl od jiných. A určitě další novinky přinese určitě zase v pondělí, protože připravujeme mimořádná opatření na další týden.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Tak první dotaz Česká televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den, budu mít vícero dotazů, tak se předem omlouvám. Nejprve na vás, pane ministře Arenbergere. Premiér řekl, že musíte vysvětlit nebo měl byste vysvětlit ty kauzy, které se kolem vás v poslední době točí. Tak jestli vás můžu poprosit o vysvětlení, jestli máte v plánu z toho vyvozovat nějaké následky, kdy část opozice například mluví o rezignaci. Pak bych měla ještě dotaz k nejvyššímu státnímu zástupci. Jestli vám sdělil důvody rezignace, proč se vzdává funkce, jestli jste se už bavili o tom, kdo by mohl být jeho nástupcem, a jestli nějakou roli podle vás v tom může hrát kritika ze strany ministryně spravedlnosti Benešové. Zmíním například, jak mluvila o tom záměru podat na něj kárnou žalobu. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče mých záležitostí, já předesílám, že už jsem řadu těchto věcí objasňoval, a to jak panu premiérovi, tak i některým médií. My jsme vydávali i tisková prohlášení. Principiálně, pokud vás zajímá to, co se týká pronájmu nemovitostí, tak třeba konkrétně záležitost archivu, ta probíhala už někdy kolem roku 2013, kdy jsem ještě nebyl ani ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a smlouvu se mnou uzavíral tehdejší ředitel.

Jinak bylo to z toho důvodu, že jsem pro nájem nabídl nejnižší cenu s nejkvalitnějším zařízením. Vlastně v podstatě se jednalo o zkolaudovaný archiv, který vyžadoval předtím ještě nějaké investice, které jsem samozřejmě také nesl na svých bedrech.

Jinak vím, že Fakultní nemocnice Královské Vinohrady provedla dva audity, co se týče té výše nájmu, a ty oba potvrdily, že stále se jedná o nejnižší cenovou nabídku. A jinak teď v současnosti, kdy jsem ministrem zdravotnictví, tak tento objekt má Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ode mne za korunu měsíčně.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká nejvyššího státního zástupce, tak k tomu nebyla žádná diskuze. Byl to pouze bod pro informaci, kdy nás paní ministryně informovala o tom, že právě dnes byla přijata, respektive bylo oznámeno toto písemné oznámení pana doktora Zemana, a to takové, že se vzdává funkce.

Nebylo diskutováno o tom, proč tomu tak je, nicméně padlo samozřejmě to, že paní ministryně v rámci mimořádného ukončení jeho působení mu oficiálně poděkuje a bude k tomu určitě mít více co říci.

Klára Bazalová, Česká televize: Ještě prosím jste neodpověděl, pane ministře zdravotnictví, na tu otázku na ty možné následky, kdy část opozice mluví o rezignaci. Pak ještě prosím o upřesnění k zahrádkám, co se týká lhůty. Jak staré ty testy tedy musí být, ať jde o PCR testy, antigenní testy nebo samotesty. Pak bych se chtěla zeptat, máte tedy v plánu vyčlenit na to nějaké lidi navíc nebo zkrátka ustanovit nějakou skupinu, která to bude kontrolovat? Jestli vůbec je to proveditelné, jestli vůbec hygiena, potažmo policie, jak jste o tom mluvili, jestli jsem správně slyšela, jestli na to má kapacity, Jestli skutečně reálně věříte, že takto bude v reálu možné dělat ty kontroly.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: K tomu prvnímu: Vzhledem k tomu, že už jsem řadu věcí objasnil, a já doufám, že už to všichni akceptovali tak, jaká je realita, protože tam byla celá řada nedorozumění a nejasností především při práci novinářů s některými dokumenty, tak si nemyslím, že jsem udělal něco špatného v tom smyslu, že by to mělo být důvodem k odstoupení.

Navíc, já jsem nastoupil do funkce ministra zdravotnictví proto, abychom dokončili vypořádání se s covidem, a to slibuji i tady, že se pokusím dotáhnout ještě během svého funkčního období tak, aby čeští občané se mohli zase cítit ve své zemi bezpečně.

Co se týče zahrádek a kontroly antigenního testování nebo eventuálně dalších parametrů. Já primárně jsem liberální člověk, který doufá, že pokud někdo ví, jak má postupovat, tak že tak také postupovat bude. To znamená i ta změna v tom, že není potřeba, aby číšník nebo hostinský, aby sami kontrolovali, jestli ten, kdo vstupuje na zahrádku, tak splňuje ty parametry, tak toto jsme přenesli, tuto povinnost, právě na klienty čili na ty, kteří přicházejí ke konzumaci.

A to jestli to bude kontrolovat, nebo nebude kontrolovat policie, to je samozřejmě otázka na ni. Stejně tak na hygienickou službu. Ale principiálně vycházíme z toho, že ta opatření jsou udělaná kvůli tomu, abychom udrželi ten příznivý trend poklesu té špatné epidemické situace do dobré. Čili je to na každém z nás a já bych apeloval na to, aby ti, kteří už dnes dodržují ta pravidla tak, jak jsou nastavena, tak aby v tom pokračovali. A za to bych jim chtěl poděkovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další… Ještě?

Klára Bazalová, Česká televize: Jen ještě ty testy, jak mají být staré, prosím?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tam je vlastně v těch zahrádkách podobný režim, jako je to u kadeřníků. Čili sedm dnů PCR, tři dny profesionálně odebraný antigenní test. Jinak může tam být použit vlastně i lokálně provedený antigenní test, aby se ten, který nemá nic z toho předchozího nebo nějaká potvrzení, tak aby se tím případně mohl při případné kontrole prokázat.

Jinak prodlužujeme, ale to bude až v rámci dalších opatření, ale jenom taková dobrá vlaštovka dopředu, že prodlužujeme dobu po nemoci, po kterou předpokládáme, že je dotyčná osoba chráněna vlastními protilátkami po prodělání covid-19, z těch tří měsíců na šest měsíců s tím, že to ale v žádném případě nebrání začít očkovat tak, jak je to nastaveno teď, již po třech měsících, abychom zbytečně nesnižovali šanci těchto lidí k tomu, aby se mohli začít očkovat. A jinak to myslím, že je všechno k tomu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Televize Nova.

Linda Nguyenová, TV Nova: Dobrý den. Já mám otázku na pana ministra zdravotnictví a doptala bych se právě na ty testy. Protože před třemi týdny jste říkal, že bude dostupná elektronická verze těch potvrzení o testech nebo prodělané nemoci. Tak jak to s nimi vypadá, jestli už fungují. Rovnou bych ještě navázala na to, že se vlastně plánovala ta aplikace. Jestli ještě SZÚ na tom dělá, nebo jestli už to funguje. Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak elektronická verze jako taková, co se týče třeba prodělaného očkování, ta už vlastně na webu je dlouhodobě a může si ji každý stáhnout, pokud se zaregistruje do té databáze, nebo si nechá vytištěnou tu papírovou formu. My budeme postupovat nebo postupujeme vlastně v rámci toho zeleného certifikátu nebo takzvaného covidového pasu, jak se tomu familiárně říká, tak budeme postupovat v souladu s doporučeními Evropské unie.

Takže ten covidový pas nebude fungovat jenom pro zahraniční cestování nebo návštěvy zahraničních návštěvníků u nás, ale zároveň vlastně stejná aplikace bude fungovat i v České republice. Pilotní evropské testování se rozběhne od příštího týdne, ale zatím tedy na technické a technologické úrovni, a jsme jedna z prvních zemí, která toto testování rozjíždí, a předpokládám, že během června, neříkám hned 1. června, ale během června už bude tato databáze dostupná i pro běžné občany, jako jsme my.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: ČTK.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat znovu na to posunutí hranice 90 dnů od nemoci. To bude platit zpětně pro ty, kteří už nemoc prodělali, nebo nově pro ty, kteří budou teprve nemocní případně?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já to tady zatím uvádím jenom jako pracovní verzi, která je ale téměř stoprocentní. Bude to samozřejmě platit od toho prodělání těch 180 dnů. To znamená, není to jenom pro nově nakažené, ale pro všechny, kteří splňují tu 180denní hranici.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jak to bude probíhat na těch zahrádkách restaurací? Pochopil-li jsem to správně, majitel bude zcela z obliga, když mu tam přijde někdo, kdo nebude tím testem disponovat. A když tam přijde to kontrolovat buď hygiena, nebo policie, nebo já nevím kdo, tak to bude plně k tíži toho hosta, pokud se nebude moci vykázat. Ale nebude jakákoliv sankce hrozit provozovateli restaurace, že se tam v tom jeho podniku objevil někdo takový, kdo tam nemá být. Chápu to správně?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Ano, je to tak. Celá ta povinnost je vlastně na tom konzumentovi, který tam bude. My jsme samozřejmě jednali i s představiteli těch jednotlivých svazů, mezi které patří třeba dodavatelé z pivovarů nebo některé další svazy, a nastavili jsme určitá pravidla, která by v té restauraci měla fungovat.

Myslím si, že ve spolupráci právě s hostinskými a s dalšími provozovateli restaurací se nastaví bezpečná pravidla, která jsou jasně daná. Ale správně říkáte, že ta povinnost toho přicházet v té, řekněme, bezpečné formě do zahrádek je přímo na hostovi.

Josef Kopecký, iDNES.cz: V tom případě bych to, pane ministře, doplnil. Já jsem včera na zdravotním výboru poslouchal, jak jste vy a pan Dušek prezentovali pozitivní čísla vývoje epidemie, ale chci se vás zeptat, jestli jste si vědom nějakého možného rizika spojeného s tím, že to stejně většina národa pochopí tak, že prostě mohou jít do hospody a že majitel nebude kontrolovat, a kdoví jestli tam někdy nějaká hygiena nebo policista přijde. Že to v podstatě lidé budou naprosto ignorovat. Jestli jste si vědom nějakého možného epidemiologického rizika. A z pohledu zákazníka se vás naopak zeptám: Když to někdo riskne, půjde tam a někdo ho zkontroluje – buď policista, nebo hygienik – a zjistí, že on se nebude moci vykázat něčím, jaká sankce by mu hrozila? A ještě na vás osobně, co nesouvisí s dnešní agendou vlády, ale na co se vás také už kolegové ptali. Vy jste měl dnes, řekněme, pohovor s panem premiérem kvůli aférám, které se kolem vás kupí. Dostal jste podmínku, že máte všechno vysvětlit. Zaznělo ze strany pana premiéra, že když to neuděláte do toho a toho dne, a jak to vysvětlení má vypadat, že vám hrozí odvolání?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Tak k těm sankcím. To je klasický sankční řád podle příslušných zákonů a ten samozřejmě může být do určité míry aplikován. Samozřejmě ty sankce v té maximální výši jsou vysoké, ale já si nemyslím, že by někdo měl zájem je používat. Jak říkám, a máte pravdu, že někdy se setkáme s tím, že lidé si vysvětlují některá rozvolňovací pravidla mnohem volněji, než jak jsou míněna. Ale já doufám, že se všichni budou chovat tak, jak je nastaveno.

Myslím, že by se dalo říct, že v ochraně před infekčními chorobami už v České republice je málo, kdo by nebyl profesionálem a nevěděl, jakým způsobem se chránit. Takže já stále apeluji na to, abychom to dodržovali. Samozřejmě, pokud by se to nějakým způsobem zhoršilo, nedejbože, tak bychom holt museli zase zatáhnout trochu za záchrannou brzdu. Já si ale myslím, že k tomu by nemělo dojít.

Jinak já jsem včera odpoledne požádal pana premiéra o schůzku, abych mu přímo vysvětlil to, co třeba v médiích nezaznělo úplně jednoznačně, nebo dokonce jinak, než je vůbec realita. Pohovořili jsme si, já jsem všechna ta data předal a žádná výhružka, jestli to myslíte takhle, ze strany pana premiéra, co se týče odvolání, tak nezazněla.

Jak jsem už tady deklaroval, já jsem nabídl svoje služby zdravotnictví, abych dotáhl to snižování rizika epidemiologického v České republice na co nejmenší úroveň, abychom se vrátili zase zpátky do běžného stavu. Budu se snažit, když bude ta příležitost, tak v tom pokračovat i dál.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima. 

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já mám dva dotazy také na pana ministra zdravotnictví. Poprosím tedy o první odpověď. Týká se právě těch zahrádek, jestli byla řeč na vládě o hudební produkci, protože i to chtěl pan premiér rozebírat. Tak co se změní nebo jaký je teď ten aktuální stav v této věci, jestli bude moci hrát hudba, nebo nebude?

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: V rámci reprodukované hudby tam není žádné omezení. To znamená, ta se dá pouštět bez nějakých dalších omezení. A jinak co se týče kulturních živých vystoupení, tam se dá postupovat v podstatě stejným systémem jako při jiných kulturních situacích, které třeba jsou v rámci rozvolňování kultury a sportu.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: A další dotaz, já se zeptám právě na váš pronájem budovy pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle odbornice, se kterou jsme mluvili a která má na starosti taktéž archivy a spisovny, mají všechny fakultní nemocnice v České republice pouze spisovny. Tak jestli bychom to mohli toto upřesnit, co tedy konkrétně v té vaší budově je? A všechno podléhá zvláštním předpisům, zákonům. Jestli můžete tedy deklarovat, že vaše budova tedy všem předpisům odpovídá. A pak ještě další věc, co říkáte na to, že vlastně všechny námi oslovené nemocnice mají podobné spisovny ve vlastních budovách,. Proč to tedy nešlo ve vaší nemocnici a proč jste tedy pronajal nakonec svoji budovu pro tyto potřeby? Děkuji.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: My tiše závidíme ostatním zdravotnickým zařízením, jestli mají vlastní prostory. Bohužel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má problémy i s tím, aby umístila vlastní klinická pracoviště do budov v rámci areálu. Čili nemáme bohužel k dispozici tyto technické prostory, a proto i v dřívějších dobách nemocnice využívala externí sklady, které byly ale na tak špatné technické úrovni, že i kvůli akreditaci nemocnice nebylo možné tato riziková skladovací místa, ať už z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska hygienického dále provozovat. Takže proto bylo potřeba se přemístit jinam.

Takže to je to vysvětlení, proč jsme šli tímto způsobem, a je to standardní postup.

Jinak co se týče té kvality těch prostor, tento objekt byl skutečně kolaudován jako archiv. V podstatě rok probíhalo to kolaudační řízení přímo podle požadavků skladování těchto spisů a jsou tam prostě standardní tiskoviny, které vznikají během provozu nemocnice jako takové.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý den, jedna otázka na pana vicepremiéra Havlíčka: Jak vy si osobně vysvětlujete to poměrně překvapivé vzdání se funkce nejvyššího státního zástupce? Co za tím podle vás je nebo jak si to vysvětlujete a jestli o tom byla na vládě nějaká debata. Jestli se ministři třeba ptali proč, na důvody, jestli jste o tom zkrátka hovořili? A pana ministra Arenbergera bych se chtěl zeptat, jestli je podle vás ta situace, kdy tedy v době, kdy jste byl ještě náměstkem nemocnice, nemocnice uzavřela ten pronájem o tom archivu, následně tedy jste postoupil na funkci ředitele, ten pronájem pokračoval, následně na funkci ministra. Řekl jste, že od té doby ten nájem byl za korunu, pokud se nepletu. Tak jestli ta situace tedy je podle vás střetem zájmů, nebo ne? Děkuji.   

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká té diskuse k ukončení působení pana doktora Zemana ve funkci nejvyššího státního zástupce, tak já už jsem to zde říkal: Nebyla k tomu žádná diskuse. Bylo to oznámeno pouze paní ministryní spravedlnosti, my jsme to vzali na vědomí.

Vy jste se ptal na můj osobní názor. Z mého pohledu je to určité překvapení, nicméně tím, že to bylo dnes přijato, tak nebyla ani šance o tom nějakým způsobem déle diskutovat. Je to úplně nová zpráva, kterou jsme pouze přijali.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Co se týče toho pronájmu. V době, kdy se měnil vlastně nájemce pro ten archiv, tak to bylo všechno konzultováno s právníky a nebyl tam žádný střet zájmů shledán. Vzhledem k tomu, že i ta cena byla v tomto regionu a v této oblasti pro nemocnici nadále výhodnou, a protože smlouva pouze pokračovala, já jsem do ní jako ředitel nijak nezasahoval, tak si myslím, že i v rámci správného ekonomického provozu nemocnice by nebylo vhodné hledat nějaké prostory, které by mohyl být dražší, a ještě by to bylo spojeno s dalším přesunem archiválií do jiných prostor. Takže já v tom skutečně žádný střet zájmů nevidím, a dokonce ani odborníci, které jsme konzultovali jak v rámci nemocnice, tak i externí, tak v tom nespatřovali nic, co by mělo zavdávat podezření na střet zájmů.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Seznam.

Šimon Trantina, TV Seznam: Dobrý den, pane ministře. Já ještě jednou navážu na kolegu, ohledně toho pronájmu netřeba. Odcituji etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě ve vinohradské nemocnici. Tam stojí, že zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance ve veřejné správě. Tak prosím, kdybyste mohl říct, jak ta smlouva je v souladu s tím etickým kodexem. Děkuju.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Já právě proto, že, jak jsem tady už opakovaně deklaroval, pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady je tato nabídka objektivně přínosná, tak si myslím, že určitě se nejedná o nějaký etický problém, protože prostě nemocnice z toho profituje určitě víc než pronajímatel.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, další dotazy, pokud už nejsou tady, tak prostřednictvím videokonference. Nejprve paní Janáková.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, já bych se jenom chtěla zeptat. Ono se hodně spekulovalo o tom, jestli na zahrádkách může být zapnutá WiFi ,nebo ne. Tak jestli jste se nakonec nějak dohodli. A druhý dotaz směřuje taky asi na pana Havlíčka. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký přehled, jestli je dostatek pracovníků hygieny. Protože tam už byl problém ve chvíli, kdy mělo být povinné testování ve firmách a u zaměstnavatelů, že pracovníci hygieny nestíhali kontrolovat všechny firmy. Tak jak to bude tentokrát u těch restaurací? Jestli nějak posílíte hygienické stanice nebo jestli na to budou vyčleněni nějací speciální pracovníci? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká té WiFi, tak ano, bylo to v původním opatření Ministerstva zdravotnictví. Popravdě řečeno, ono to navazovalo trochu na opatření, které bylo v rámci obchodních center, kdy vlastně byla určitá snaha, aby se tam neshlukovalo mnoho lidí právě třeba z důvodu toho, že by tam seděli a že by tam surfovali.

Nicméně jsem rád, že jsme se s Ministerstvem zdravotnictví věcně dohodli na tom, že ve vazbě na zahrádky, a nakonec jsme se dohodli ina těch obchodních centrech, to ztrácí smysl. Zaprvé proto, že na těch zahrádkách jde i o to, že ti provozovatelé musí být na wifině připojeni a využívají, a je faktem i to, že lidé využívají datových služeb. To znamená, nemusí nezbytně využívat WiFi. To znamená, to, že to je v některých zemích, je to pravda, ale neznamená to, nemusíme zavést úplně vše. Takže jsem rád, že jsme zde došli k tomuto kompromisu.

Já, co se týká těch čísel a počtu kontrol, nebo respektive v počtu osob, které v rámci hygieny kontrolují jednotlivé firmy to spíš nechám na pana ministra. Ale jenom bych chtěl podotknout jednu věc: My jsme nikdy netvrdili, to by bylo i technicky nemožné, že kontroly třeba z hygieny zkontrolují všechny podniky. To je naprosto vyloučené, protože v dané chvíli testujeme nebo v tom vrcholu jsme testovali přibližně 500 000 lidí denně a bylo to prakticky ve všech firmách, firmičkách, u živnostníků a ve všech úřadech.

Vždycky jsme říkali, že to budou kontroly namátkové anebo kontroly, které budou vyplývat například z toho, že se bude vykazovat dlouhodobě třeba velmi nízká pozitivita, nebo naopak prostě bude tam nějaký jiný problém. Takže nikdy jsme neříkali, že to bude pro všechny. Ale pokud mám informace, tak bylo to řádově 400 pracovníků, kteří kontrolovali, a musím říci, že celá řada firem skutečně zkontrolována byla. Rozhodně to nebylo malé množství.

Petr Arenberger, ministr zdravotnictví: Škoda, že tady není paní hlavní hygienička, která má přesná čísla, co se týče obsazenosti hygienické služby v České republice. Ale tak, jak jsme sledovali třeba kontroly, které se prováděly v posledních týdnech, co se týče třeba dodržování karanténních opatření, tak si myslím, že s ohledem na to, jak tady už pan vicepremiér říkal, že se nejedná prostě o kontrolu každé zahrádky u restaurace a vydávání nějakých třeba pokutových bloků a podobně, ale že se skutečně jedná o to, aby si všichni uvědomili, že jsou nastavená nějaká pravidla a ta je potřeba právě z epidemiologického nebo tedy protiepidemického hlediska dodržovat. Takže to spíš takový ten signál, že je potřeba se chránit.

Ale znova říkám, já jsem příznivcem toho, abychom pravidla dodržovali, protože se jedná o zdraví, a pokud se nám to podaří, tak budeme prostě v boji proti epidemii úspěšní.

Barbora Janáková, Deník N: Děkuji moc. Jestli bych mohla mít ještě jeden dotaz na oba dva členy vlády. Vy jste, pane vicepremiére Havlíčku, dnes říkal, že vás překvapila ta rezignace pana Zemana. Mně by zajímalo, jestli jste skutečně překvapený i s ohledem na to, že paní ministryně spravedlnosti na něj chtěla podat kárnou žalobu, a v justici se dlouhodobě mluvilo o vytváření tlaku na nejvyššího státního zástupce. Tak jestli jste skutečně překvapený, jestli se to nedalo očekávat a případně jestli ten tlak, podle vás, nemůže být důvodem té rezignace? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: To jsou všechno spekulace, ke kterým já se nechci ani nemohu vyjadřovat. Já prostě jsem vzal na vědomí, stejně jako všichni členové vlády, informace od paní ministryně, že se pan nejvyšší státní zástupce vzdává této funkce. Vláda to přijala tak, jak to bylo předneseno, a tím to v dané chvíli skončilo. Nepochybně o tom budou další diskuze v těch dalších dnech, ale ke spekulacím já se nemohu vyjádřit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, další dotaz. Pan Ťopek, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den. Já bych měl dotazy na oba přítomné členy vlády. Nejdříve na vás, pane vicepremiére. Chci se zeptat, jestli už teď můžete aspoň nastínit, jak to bude vypadat s rozvolněním v ubytování, hotelů, ubytovacích služeb obecně?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, co se týká rozvolnění hotelů a ubytovacích služeb, tak platí to, co jsme sdělili na posledním zasedání vlády, což bylo toto pondělí. To znamená, od pondělí za týden, což je 24., by se měly uvolnit hotely, penziony a další ubytovací zařízení s tím, že vláda o tom definitivně rozhodne v pondělí. Ale nenastane nic mimořádného a my v tuto chvíli nepředpokládáme, že bude něco mimořádného, protože ta čísla se vyvíjejí skutečně dobře, tak by to mělo platit.

Důležité je říct to, že by to mělo platit bez omezení kapacity daných ubytovacích zařízení. To znamená, bude to pro všechny hosty nebo zákazníky, kteří přijedou a kteří se mají zájem ubytovat. Samozřejmě ale budou platit režimová opatření a ta nebudou odlišná například od restaurací. To znamená opět je to očkování, testování, všechny druhy testů, případně se prokáže daný host, že prodělal covid-19.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz. Paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den. Já mám dotaz asi nejspíš na pana vicepremiéra Havlíčka a týká se to té WiFi a kontrolování testů. Mně se jedná o to, že vlastně jste zopakovali, že to, co jsme zažili minulé měsíce. Řekli jste nějaká pravidla a poté, když přišla kritika, tak jste to měnili. Vy říkáte, že jste došli k tomu novému jednáním se svazy. Proč jste tedy s těmi svazy nejednali už dříve, abyste nemuseli zase takhle během týdne něco měnit? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak já myslím, že to není žádná úplná fatální změna. Ta nejdůležitější část toho, těch opatření, ta byla přijata a o těch nikdo nediskutuje. To znamená: čtyři lidé u stolu, jeden a půl metru. Toto všechno s nimi bylo prodiskutováno.

Stejně tak s nimi byly prodiskutovány všechny předpoklady, které musí ten host mít, aby mohl navštívit tu restauraci. To znamená testování, očkování, prodělání covidu atd. To znamená, na všech těchto parametrech jsme se shodli.

Jediná věc, která byla s otazníkem, a to nebylo, řekněme, diskutováno pod nějakým tlakem, bylo najít nejoptimálnější řešení tak, aby se to dalo aplikovat. A pochopitelně toto děláme poprvé. Nikdy historicky jsme nespouštěli tento režim ve smyslu testování. Dívali jsme se, jak je to v zahraničí. Co země, po pravdě řečeno, to trochu jiný přístup. Ale je důležité říci, že prakticky všechny země vyžadují testy nebo očkování.

To znamená, hledali jsme způsob, zdál se nám způsob podobný jako u kadeřníků dělatelný. Na druhou stranu faktem je to, že zákazníků je tam hodně. U kultury je to obvykle uzavřená akce, zde je to akce otevřená. To znamená, nakonec jsme s předstihem několika dnů, než se toto opatření dá do pohybu, dospěli k závěru, že toto je varianta nejlepší.

Já myslím, že jsme v tuto chvíli nikoho neomezili. A to, že se diskutuje o tom, na tom já nevidím vůbec nic špatného. Špatné by bylo to, kdybychom to udělali několik dní poté, co se to spustí. Právě proto zasedá vláda dvakrát týdně a právě proto se snaží vychytat prostě všechna opatření. A myslím, že je to naopak dobře, že jsme tohle udělali a netrvali jsme na ničem, co by možná nebylo úplně pohodlné. Prostě děláme to poprvé a omlouváme se za to, že to děláme poprvé.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Ještě mi dovolte jeden dotaz, pane vicepremiére. Hovořili jste dneska na vládě i o kauzách pana ministra Arenbergera a má pan ministr zdravotnictví důvěru vás ministrů? Děkuji vám.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Vůbec nic takového jsme dnes neřešili.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: A tu důvěru má?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Když jsme nic takového neřešili, nemohli jsme logicky řešit i důvěru. Pokud se ptáte na můj osobní názor, tak já pana ministra velmi respektuji, považuji ho za slušného a čestného člověka. A to, že se možná něco v minulosti opomnělo, neudělalo správně, tak je třeba to napravit, dát do pořádku. Ale z mého úhlu pohledu se jedná o korektního člověka.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme, a z dnešní tiskové…

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Mohl bych ještě jeden dotaz.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, tak ještě jeden dotaz.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Já se omlouvám, mě vypadlo spojení, takže zkusím ještě jednou. Ještě na vás, pane ministře zdravotnictví. Chci se zeptat na jednu věc, protože v souvislosti s vašimi klinickými studiemi panují názory, že právě ty mohly být ve střetu zájmů podle zákona o korporátních společnostech. Můžete třeba doložit anebo zveřejnit vaší komunikaci s nemocnicí nebo s ministerstvem…

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak opět to vypadlo. Nedá se nic dělat, děkujeme, z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký víkend.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 14. května 2021

Související zprávy