Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

31. 5. 2023 16:46

Výsledky jednání vlády 31. května 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslance Ivana Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 438)
čj. 461/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno souhlasné stanovisko.

9. Informace o bezpečnostním incidentu u Městského soudu v Praze
Předkládá: Ministr spravedlnosti

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na území státu, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území státu a zásadách jejich používání
čj. 344/23
Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh na jmenování rektora Masarykovy univerzity pro období 2023–2027
čj. 456/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Žádost o souhlas vlády s pokračováním financování studia českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu ve Francii a Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně ve Svobodném státě Sasko v letech 2023 a 2024
čj. 446/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Zpráva o realizaci opatření souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
čj. 449/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Svobodném státu Bavorsko dne 9. května 2023
čj. 442/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zpráva o pracovní návštěvě předsedkyně vlády Italské republiky Giorgie Meloni v České republice dne 10. května 2023
čj. 441/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh usnesení vlády o jmenování Mgr. Ing. Evy Kejlové na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu financí
čj. 471/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – jaro 2023
čj. 439/23
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2022
čj. 451/23
Předkládá: guvernér České národní banky

3. Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2022
čj. 454/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

4. Zpráva za rok 2022 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv
čj. 458/23
Předkládají: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva

5. Informace o plnění povinnosti podle usnesení vlády ze dne 22. března 2017 č. 208
čj. 438/23
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

6. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Směna nemovitých věcí (pozemků) se Statutárním městem Prostějov“ v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 452/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie