Aktuálně

31. 5. 2023 17:10

Vláda souhlasí se zrušením automatického zveřejňování držitelů datových schránek

Po jednání vlády se uskutečnil komentář pro média k incidentu u Městského soudu v Praze, 31. května 2023.
Po jednání vlády se uskutečnil komentář pro média k incidentu u Městského soudu v Praze, 31. května 2023.
Noví držitelé datových schránek z řad fyzických osob by už neměli být uváděni automaticky ve veřejném seznamu držitelů datových schránek, jako je tomu dosud. Poslanecký návrh novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů získal od vlády Petra Fialy na jednání ve středu 31. května 2023 souhlasné stanovisko.

Návrh novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který do legislativního procesu předložil jako poslanec vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, počítá kromě úpravy zápisu do seznamu držitelů datových schránek z automatického režimu na režim na vlastní žádost také s rozšířením odpovědnosti provozovatele systému datových schránek. Správce systému, jímž je držitel poštovní licence, by měl mít v případě schválení novely Parlamentem také výhradní právo systém dále rozvíjet. Více informací na /cz/vlada-podporila-navrh-na-zmenu-ve-verejnem-adresari-datovych-schranek-206006/

Vláda se zabývala také úterním incidentem, k němuž došlo v budově Městského soudu v Praze. Skupina podporovatelů obžalované se pokusila násilím vniknout do jednacího sálu, čímž způsobila mj. přerušení soudního procesu. Vláda incident odsoudila, ocenila profesionální zásah členů Justiční stráže i příslušníků Policie ČR a vyzvala k dodržování zákonnosti a k dalšímu posilování součinnosti dotčených orgánů.

Výsledky jednání vlády naleznete na /cz/vysledky-jednani-vlady-31-kvetna-2023-206020/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie