Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 3. 2022 19:08

Výsledky jednání vlády 2. března 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o stanovení sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace
čj. 104/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
čj. 125/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Program Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023–2029 (OPSEC)
čj. 173/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
čj. 1489/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
čj. 1490/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh změny Jednacího řádu vlády
čj. 187/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Změna usnesení vlády ze dne 19. ledna 2022 č. 24 o zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu
čj. 186/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu s účinností od 4. března
(odůvodnění usnesení č. 147)
čj. 203/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Krizové opatření k udělování víz s účinností od 4. března
(odůvodnění usnesení č. 148)
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva obrany v roce 2022
čj. 205/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti zdravotnického materiálu a bezúplatný převod tohoto zdravotnického materiálu Ukrajině
čj. 204/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Poskytnutí materiálního daru Ukrajině ze státních hmotných rezerv
čj. 202/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh usnesení vlády o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Běloruské republiky
čj. 201/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací
čj. 206/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Ukončení členství České republiky v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance
čj. 207/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2021 a leden 2022
čj. 179/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na zrušení stupně utajení usnesení vlády ČR
čj. 208/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu dne 4. března 2022
čj. 192/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o pracovní návštěvě ministra průmyslu a obchodu ve Spojených arabských emirátech ve dnech 23. až 26. ledna 2022
čj. 169/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie