Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

1. 3. 2022 15:47

2. března 2022: Schůze vlády ČR

Ve středu 2. března se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády Petra Fialy. Schůze bude zahájena 30 minut po skončení jednání Poslanecké sněmovny. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se fototermín ani doorstep před začátkem jednání.

Vláda se kromě aktuálních otázek souvisejících s ruskou agresí proti Ukrajině bude zabývat i návrhem zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, návrhem na změnu jednacího řádu vlády či programem Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023–2029.

Program jednání vlády 2. března 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-03-02.

Termín

2. března 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

30 minut po skončení jednání PS – začátek jednání vlády bez fototermínu
následně – tisková konference

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do středy 2. března do 12.00 na e-mail akreditace@vlada.cz.

Upozorňujeme, že po dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinné ochraně dýchacích cest.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k epidemické situaci neuskuteční.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X