Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

23. 6. 2020 9:18

Seniorské desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží

Pracovní skupina Rady vlády ČR pro lidská práva zřízená k řešení diskriminace na základě věku a ochrany práv starších osob („Pracovní skupina“) společně se zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou zformulovala deset obecných principů a doporučení, jež by měla do budoucna určovat přístup ke starším lidem.

Dokument nazvaný Seniorské desatero vzešel z jednání pracovní skupiny dne 12. června 2020, na kterém její členky a členové hodnotili opatření přijatá ve vztahu k seniorům během koronavirové krize.

Pracovní skupina zpracovala velmi dobrý, strategicky zásadní dokument. Jsem velice ráda, že na principech i obecných doporučeních se shodli všichni členové a členky pracovní skupiny. Desatero nyní zašleme, kromě jiného, i na příslušné resorty. Pokud by v budoucnu opět nastala podobná situace, nebudeme zaskočeni, ale budeme mít vodítko, podle kterého můžeme postupovat,“ řekla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.

Podle předsedkyně Pracovní skupiny Veroniky Bílkové cílem seniorského desatera je nastartovat veřejnou diskusi o postavení starších lidí ve společnosti. „Desatero samo o sobě zásadní změnu ve společnosti nepřinese. Je ale jedním z kroků na cestě k této změně, jíž lze těžko dosáhnout bez toho, aby se o postavení starších lidí veřejně diskutovalo,“ vysvětlila předsedkyně Pracovní skupiny Veronika Bílková.

Desatero svým zaměřením a obsahem navazuje na Výzvu k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru, Stanovisko Alzheimer Europe k rozdělování omezených zdrojů pro intenzivní péči v průběhu pandemie COVID-19, výzvu Bez starých lidí není budoucnost a další podobné výzvy.

Dokument poukazuje na fakt, že starší lidé netvoří homogenní skupinu osob a zároveň zdůrazňuje, že pandemie koronaviru ani jiné podobné hrozby nedopadají pouze na seniory, ale na celou společnost. Její zastavení je tedy záležitostí a odpovědností nás všech. Na rozhodování o podobě opatření se musejí v dostatečné míře podílet také sami senioři, kteří nesmějí být vnímáni a prezentováni jen jako pasivní příjemci pomoci druhých.  

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X