Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro zaměstnanost

Výbor pro zaměstnanost Romů je stálým orgánem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny pro spolupráci Rady s organizacemi a institucemi zabývajícími se oblastí zaměstnanosti a rozvoje podnikatelského prostředí.

Mezi témata, jimž se výbor věnuje, patří rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti romských podnikatelů, odpovědné veřejné zadávání, romská socio-ekonomická emancipace, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, diskriminace Romů na trhu práce, nízká kvalifikace a vysoká míra zadluženosti, práce v šedé ekonomice a optimalizace exekucí. Výbor sleduje a vyhodnocuje naplňování cílů a opatření vyplývající ze strategie romské integrace v oblasti zaměstnanosti a spolupracuje na tvorbě a případné revizi strategie romské integrace a dalších strategických a koncepčních dokumentů a materiálů týkající se zaměstnanosti Romů. Výbor definuje problémy v oblasti zaměstnanosti a rozvoje podnikatelského prostředí a předkládá návrhy řešení identifikovaných problémů v těchto oblastech se zvláštním zřetelem na Romy, dává doporučení k efektivnímu využití finančních prostředků evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na zaměstnanost Romů a sleduje plnění doporučení a závazků týkajících se zaměstnanosti Romů plynoucích z členství České republiky v Evropské unii. 

Členky a členové:

 • řídící orgán OPZ/OPZ+
 • řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu
 • Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Generální ředitelství Úřadu práce ČR
 • Asociace krajů ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Český statistický úřad
 • Institut odpovědného veřejného zadávání
 • Státní úřad inspekce práce
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • krajský koordinátor pro romské záležitosti
 • odborná veřejnost

Tajemník výboru 

Mgr. Thuy Nguyen

Předseda výboru 

Ing. Vladimír Čermák 

 

Připojené dokumenty