Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

26. 6. 2007 15:52

Zpráva o stavu romských komunit za rok 2006

Kancelář Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity od roku 2004 každoročně vypracovává Zprávu o stavu romských komunit v České republice. Tato praxe byla ustavena usnesením vlády ze dne 16. června 2004 č. 607. Předkládaná zpráva je založena především na výsledcích výzkumů realizovaných v posledních několika letech různými akademickými a výzkumnými pracovišti. Zpráva za rok 2006 se snaží o zachycení posunů v rámci popisované problematiky oproti zprávě za rok 2005 tam, kde jsou tyto posuny patrné v praxi nebo kde k nim daly podnět aktivity státních orgánů či jiných subjektů. Vedle toho se zpráva snaží postihnout také výsledky důležitých výzkumů a bádání, které byly zveřejněny v roce 2006. Je zřejmé, že výsledky těchto bádání se neomezují na aktuální stav v roce 2006, ale že spíše prohlubují a rozšiřují celkové poznání romské problematiky a její různých dílčích aspektů. Zpracovatelé zprávy se rozhodli zachytit tato zkoumání, čímž se zvýší informační hodnota materiálu pro další použití ve veřejné správě i jinde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty