Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Při Radě vlády pro udržitelný rozvoj funguje v současnosti 9 tematických výborů. Jejich činnost je organizačně zajištěna Oddělením pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. Bližší informace o jednotlivých výborech a zápisy z jednotlivých jednání jsou dostupné proklikem z níže uvedených odkazů.