Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

11. 8. 2016 16:18

31. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Záznam z 31. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj konaného v pondělí 18. července 2016, 15:00 – 17:00 ve Lichtenštejnském paláci.

Přítomné členky a členové Rady 

Libor Ambrozek (Český svaz ochránců přírody), Robin Böhnisch (PS PČR), Richard Brabec (MŽP), Tomáš Čoček (MD), Boris Dlouhý (SP ČR), Jiří Dlouhý (STUŽ), Rostislav Dvořák (SČMVD), Jakub Fischer (RVŠ), Václav Hlaváček (Agrární komora), Radomír Jahoda (MO), Jiří Koželouh (Zelený kruh), Václav Němec (Rada seniorů ČR), Václav Pícl (MŠMT), Lenka Ptáčková Melicharová (MZDr), Bohuslav Sobotka (předseda RVUR), Hana Stelzerová (ČŽL), Ondřej Šejtka (ČRDM), Vladimír Špidla (ad personam), Radim Šrám (AV ČR, v. v. i.), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), Jan Žůrek (CBCSD)

Zástupci omluvených členek a členů Rady

Veronika Bajgarová (MZV), Martin Boruta (MF), Tomáš Hák (ČKR), Vanda Horná (MZdr), Otakar Hampl (MZe), Jiří Hrbek (ČSÚ), Dan Jiránek (SMO ČR), Lenka Kovačovská (MPO), Karina Kubelková (HK ČR), Martin Kučera (MPSV), Radek Polma (AK ČR), David Sláma (MV), Petra Staňková (SEZ ÚV), David Škorňa (MMR), Eva Tlamichová  (ASO)

Nepřítomní členové a členky Rady

Pavel Bělobrádek (RVVI ÚV), Radko Martínek (Senát PČR), Josef Praks (MK), Martina Štěpánková (MLP ÚV), Miroslav Zábranský (MS)

Sekretariát RVUR

Jiří Bendl, Anna Kárníková, Klára Kopecká, Zbyněk Machát, Jan Mareš

Hosté  

Eva Bazgierová (OUR ÚV), Michal Broža (IC OSN), Vladimír Dolejský (MŽP), Josef Fanta (Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR), Ondřej Holub (OUR ÚV), Petr Kalaš (Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR), Václav Klusák (OUR ÚV), Pavlína Kulhánková (MPO), Aleš Kuták (OUR ÚV), Milan Maděra (OUR ÚV), Anna Pasková (MŽP), Martin Polášek (OUR ÚV), Jan Ruml (Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR), Vladislav Smrž (MŽP), Václav Šebek (OUR ÚV), Václav Trejbal (SP ČR), Michaela Valentová (OUR ÚV), Jan Wiesner (Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů)

Informace o usnášeníschopnosti

Dle Statutu Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) schváleného dne 29. července 2015 není počet členů RVUR pevně stanoven a řídí se aktuálním počtem jmenovaných členů. V RVUR je aktuálně jmenováno 41 členek a členů. RVUR je usnášeníschopná při účasti minimálně poloviny členek a členů, tedy při počtu 21 členek a členů. Při zahájení zasedání bylo přítomno 36 členek a členů RVUR. Kvorum bylo kvůli příchodům a odchodům členů RVUR pohyblivé, jeho aktuální stav je vždy uveden u dotčeného hlasování. 

Program zasedání

 1. Zahájení
 2. Projednání draftu strategického dokumentu Česká republika 2030 (ČR 2030)
 3. Stručná informace o postupu implementace Agendy 2030 v České republice
 4. Informace o přípravě Národního adaptačního plánu na změnu klimatu
 5. Informace a návrhy Výboru pro udržitelnou energetiku
 6. Informace o posudku projektového záměru Zdravotní dopady těžby uhlí na obyvatelstvo pánevních oblastí
 7. Různé
 • návrh na vznik Pracovní skupiny ke Smart Cities
 • informace k Výroční zprávě RVUR za rok 2015
Seznam příloh
 1. Draft strategického dokumentu Česká republika 2030 (stav k 1. červenci 2016)
 2. Prezentace Anny Kárníkové k draftu strategického dokumentu Česká republika 2030
 3. Návrh Výboru pro udržitelnou energetiku na zřízení útvarů zajišťujících rozvoj Obnovitelných zdrojů energie v příslušejících resortech státní správy
 4. Návrh Výboru pro udržitelnou energetiku na usnesení k úpravě podpory větrných elektráren
 5. Zpráva Výboru pro udržitelnou energetiku o zadání Studie scénářů energetické spotřeby v ČR do roku 2050: Analýza potenciálu zvýšení efektivnosti využití energie
 6. Informace Výboru pro udržitelnou energetiku o plnění cílů směrnice o energetické účinnosti Souhrn usnesení výborů RVUR k problematice surovinové politiky
 7. Posudek projektového záměru Zdravotní dopady těžby uhlí na obyvatelstvo pánevních oblastí
 8. Návrh na vznik Pracovní skupiny ke Smart Cities
 9. Výroční zpráva RVUR za rok 2015

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X