Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

10. 5. 2016 13:10

30. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Záznam z 30. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj konaného v úterý 15. března 2016, 14:00 – 16:30 ve Strakově akademii.

Přítomní členové a členky Rady

Libor Ambrozek (Český svaz ochránců přírody), Boris Dlouhý (SP ČR), Jiří Dlouhý (STUŽ), Jiří Koželouh (Zelený kruh), Bedřich Moldan (ČKR), Václav Němec (Rada seniorů ČR), Josef Praks (MK), Iva Ritschelová (ČSÚ), Bohuslav Sobotka (předseda Rady), Ondřej Šejtka (ČRDM), Vladimír Špidla (ad personam), Radim Šrám (AV ČR, v. v. i.), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Petr Švec (NSZM), Jana Vildumetzová (MV), Miroslav Zábranský (MS), Jan Žůrek (CBCSD) Zástupci omluvených členů a členek Rady Martin Doležal (MZdr), Yvonna Gaillyová (Český svaz ochránců přírody), Jan Gregor (MF), Otakar Hampl (MZe) Jiří Hrbek (ČSÚ), Ivan Jančárek (MZV), Miroslav Jašurek (MŠMT), Dan Jiránek (SMO ČR), Martin Kučera (MPSV), Pavlína Kulhánková (MPO), Lucie Orgoníková (RVVI ÚV), Vít Sedmidubský (MD), Vladislav Smrž (MŽP), Hana Stelzerová (ČŽL), David Škorňa (MMR), Eva Tlamichová (ASO), Jiří Volf (MF) 

Nepřítomní členové a členky Rady

Andrej Babiš (MF), Pavel Bělobrádek (RVVI ÚV), Robin Böhnisch (PS PČR), Richard Brabec (MŽP), Tomáš Čoček (MD), Rostislav Dvořák (SČMVD), Jakub Fischer (RVŠ), Michal Hašek (AK ČR), Václav Hlaváček (Agrární komora), Radomír Jahoda (MO), Olga Letáčková (MMR), František Lukl (SMO ČR), Michaela Marksová-Tominová (MPSV), Radko Martínek (Senát PČR), Jan Mládek (MPO), Selma Muhič Dizdarevič (ČŽL), Václav Pícl (MŠMT), Tomáš Prouza (ÚV ČR), Lenka Ptáčková Melicharová (MZDr), Jaroslav Staněk (ASO), Jiří Šír (MZe), Martina Štěpánková (MLP ÚV), Martin Tlapa (MZV), Tomáš Vrbík (Hospodářská komora ČR)

Sekretariát RVUR/Oddělení pro udržitelný rozvoj ÚV ČR

Drahomíra Dubská, Anna Kárníková, Klára Kopecká, Zbyněk Machát, Jan Mareš, Jakub Rudý

Hosté

Veronika Bajgarová (MZV), Kateřina Baťhová (MZd), Michal Broža (IC OSN), Vladimír Dolejský (MŽP), Běla Hejná (ÚV ČR, Martin Holý (MŽP), Jiří Hrbek (ČSÚ), Pavla Janíková (MPO), Petr Kalaš, Martin Kloz (ÚV ČR), Anna Pasková (MŽP), Pavel Řežábek (CBCSD), Pavel Zámyslický (MŽP ČR)

Informace o usnášeníschopnosti

Dle Statutu RVUR schváleného dne 29. července 2015 není počet členů Rady pevně stanoven a řídí se aktuálním počtem jmenovaných členů Rady. V Radě vlády je aktuálně jmenováno 41 členů a členek. Rada vlády je usnášeníschopná při účasti minimálně ½ členů, tedy při počtu 21 členek a členů. Při zahájení zasedání bylo přítomno 30 členů a členek Rady. Kvorum bylo kvůli příchodům a odchodům členů Rady pohyblivé, jeho aktuální stav je vždy uveden u dotčeného hlasování.

Program zasedání

1) Zahájení

2) Informace o výsledcích Smluvní konference stran (COP 21) Rámcové úmluvy o změně klimatu Organizace spojených národů a jejích dopadech na Českou republiku

3) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030

4) Stručná informace o postupu implementace Agendy 2030 v České republice

5) Informace o přípravě Národního adaptačního plánu na změnu klimatu

6) Diskuse k doporučením výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) k problematice surovinové politiky

7) Organizační záležitosti a. představení Zprávy o činnosti Rady za rok 2015 b. schválení Plánu práce Rady a výborů pro rok 2016 c. organizační a pracovní změny v pracovních orgánech Rady

8) Různé 

Seznam příloh

1) Prezentace Pavla Zámyslického Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži

2) Prezentace Pavla Řežábka Pařížská konference z pohledu energetického sektoru

3) Prezentace Jiřího Koželouha 48 (přelomových) hodin v Paříži

4) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030

5) Prezentace Anny Kárníkové k Informaci o přípravě strategického dokumentu „Česká republika 2030“

6) Prezentace Vladimíra Dolejského Informace o přípravě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu

7) Souhrn usnesení výborů RVUR k problematice surovinové politiky

8) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k odpisu hněděného uhlí do nebilančních zásob

9) Zpráva o činnosti Rady za rok 2015

10) Plán práce Rady a výborů pro rok 2016

11) Návrh na ustavení Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X