Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

19. 8. 2010 11:20

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v roce 2011

Ministerstvo kultury vyhlašuje v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., pro rok 2011 výběrové dotační řízení na projekty v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice.

Přihlášky do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 22. října 2010, při osobním podání do 15,30 hodin, při podání poštou s razítkem pošty s datem 22. října 2010.


Vyhlášení a formulář v přílohách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X