Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní skupina pro ochranu práv starších osob

29. 9. 2020 14:38

Pracovní skupina pro ochranu práv starších osob (od 05/2021 nahrazena Výborem pro práva starších lidí)