Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

18. 11. 2009 8:19

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 20. října 2009

Rada se zabývala návrhem předsedy Rady o návrhu změny volebního zákona k 30% zastoupení žen na kandidátních listinách a vyjádřila mu podporu.

Dále Rada vyslechla informace o plnění priorit a postupů při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortech financí a práce a sociálních věcí. Hosté z kraje Vysočina a Plzeňského kraje informovali o aktivitách regionů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. O činnosti jednotlivých výborů Rady od posledního zasedání Rady informovali předseda a předsedkyně výborů.

Se situací žen ve vědě byla Rada seznámena v prezentaci Sociologického ústavu.

Rada schválila usnesení k podpoře návrhu předsedy Rady ke změně volebního zákona:

„Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podporuje snahy ministra pro lidská práva a předsedy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů prosadit vyrovnanější zastoupení žen a mužů na volebních kandidátkách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů a hl. města Prahy tak, jak je to obsaženo v Prioritách a postupech vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Členové a členky Rady a jejich pracovních orgánů budou tento princip i nadále aktivně podporovat.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X