Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

20. 3. 2012 18:31

MŽP: 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 451/12

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Návrh stanoviska Komise RIA (15. 6. 2012)
Revize Závěrečné zprávy RIA*) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

 Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 15. června 2012, na kterém doporučila materiál přepracovat dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) Komise RIA doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Vláda maeriál schválila na svém zasedání dne 15. srpna 2012 (bod č. 3 programu) usnesením č. 590.

Materiál byl rozeslán v Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 780.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X