Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

13. 2. 2012 18:31

MF: 13. Návrh zákona o směnárenské činnosti

Návrh zákona o směnárenské činnosti

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 720/12

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Návrh stanoviska Komise RIA (13.7. 2012)
Termín předložení do LRV: 06.12 Revize Závěrečné zprávy RIA *)předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regualce projednala materiál na svém azsedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál částečně doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit.  Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Legislativní rada vlády projednala materiál na svém zasedání dne 13. září 2012 a doporučila, aby vláda schválila návrh zákona ve znění jejího stanoviska (viz odkaz na tiskovou zprávu, bod č. 3).

Vláda návrh projednala na svém jednání dne 17. října 2012, kde návrh usnesením č. (bude doplněno) návrh schválila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X