Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

17. 10. 2012 12:02

Výsledky jednání vlády, 17. října 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
  č.j. 720/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 911/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE na rok 2013
  č.j. 927/12 - bod 9 schůze vlády 3.10.2012
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 4. Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
  č.j. 918/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
  č.j. 904/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 808)
  č.j. 1038/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 7. Návrh poslanců Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Michala Janka, Anny Putnové, Renáty Witoszové, Borise Šťastného, Jiřího Štětiny, Jiřího Rusnoka a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 807)
  č.j. 1046/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012
  č.j. 1048/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
  č.j. 1050/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy
  č.j. 974/12 - bod 15 schůze vlády 3.10.2012
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
  č.j. 1026/12
  Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl vyřazen.

 12. Informace o elektronickém způsobu hlasování
  č.j. 1034/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 13. Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky
  č.j. 1049/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 1. Návrh na jmenování do hodností generálů
  č.j. 1061/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Informace pro vládu České republiky k plnění usnesení č. 735 ze dne 3. října 2012 k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami
  č.j. 1069/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Zhodnocení stavu realizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
  č.j. 1029/12
  Předkládá: Ministr pro místní rozvoj
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Katalog vzorových zadávacích dokumentací
  č.j. 1030/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Poskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí
  č.j. 1047/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 19. října 2012 v Bruselu
  č.j. 1036/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na uskutečnění mezinárodní konference „Pražský rozšiřovací dialog“ dne 22. října 2012
  č.j. 1067/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace pro vládu podle usnesení č. 158 ze dne 22. února 2010 o nadlimitní veřejné zakázce na výrobu a dodání řidičských průkazů vzoru Evropské unie
  č.j. 1025/12
  Předkládá: ministr dopravy
 2. Informace o třech nadlimitních veřejných zakázkách, týkajících se jednoho projektu - "Projekt kompetenčního centra ICT"
  č.j. 1041/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 3. Informace o smlouvě č. 120100149 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení Finanční informační systém a o smlouvě č. 120100150 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení Informační systém o službě a personálu
  č.j. 1051/12
  Předkládá: ministr obrany
 4. Informace o smlouvě č. 120100284 na poskytnutí technické podpory pro aplikační programové vybavení informačního systému velení a řízení pozemních sil a provedení školení
  č.j. 1052/12
  Předkládá: ministr obrany
 5. Informace o smlouvě č. 122800327 "Poskytování komplexní služby zabezpečení systémů LETVIS a LEDIS"
  č.j. 1053/12
  Předkládá: ministr obrany
 6. Informace o smlouvě č. 120100248 na technické zhodnocení aplikačního programového vybavení Informačního systému logistiky
  č.j. 1054/12
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 24. září 2012 v Bruselu
  č.j. 1037/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 8. Ohrožení elektrizační soustavy ČR přetoky z Německa
  č.j. 1062/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie