Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 10. 2012 17:13

Ministři pracují na opatřeních proti černému trhu s lihovinami

Expertní meziresortní skupina rozpracovala návrhy opatření k realizaci plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami. Ministři dostali od vlády za úkol do konce října rozpracovat jednotlivé změny.

Předseda vlády Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek, tisková konference po jednání vlády

Nosnou myšlenkou připravovaných opatření je posílení využití stávajících a navržení nových kontrolních mechanismů vztahujících se k trhu s lihovinami a k nakládání s nebezpečnými látkami.

Vláda tak v oblasti prodeje navrhuje snížení objemu spotřebitelského balení lihu z 6 litrů na 1 litr. Výjimkou budou spotřebitelská balení ve skle, do objemu až 3 litrů (zejména tzv. dárková balení) za podmínky, že nebudou nabízeny k prodeji v restauracích a jiném prostoru přímé konzumace.

Nelegální výrobce a prodejce čeká přísnější postih

V rámci zákona o povinném značení lihu budou navrženy správní delikty, postihující porušení povinnosti zajistit ochranu kontrolních pásek, a ztrátu nebo zničení těchto pásek jejich držitelem. Nový vzor kontrolní pásky s ochrannými prvky pak znemožní její padělání.

Předmětem dalšího jednání bude možné zavedení nové skutkové podstaty trestného činu pracovně nazvaného „nedovolená výroba vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních“, a to včetně trestnosti přípravy. V oblasti vyšetřování bude rozšířen zvláštní policejní tým Metyl o zástupce Celní správy České republiky. „Úkolem vlády je výrazně a razantně zúžit prostor pro černý trh s alkoholem v České republice,“ řekl předseda vlády Petr Nečas.

Prodejci lihovin budou muset splnit přísnější pravidla

Nové legislativní návrhy přinesou zpřísnění pravidel pro prodej alkoholických nápojů a posílení kontrolních mechanismů. Samostatně budou řešena opatření na ochranu dětí a mládeže v souvislosti s požíváním alkoholu.

Předmět podnikání bude u stávající koncese rozšířen tak, aby jednoznačně odlišil prodejce lihovin. Zvážena bude podmínka registrované provozovny pro povolení dalšího prodeje ve stáncích při slavnostech, jiných příležitostech a v pojízdných prodejnách.

V oblasti státního dohledu bude navrženo rozšíření působnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce na kontroly podniků společného stravování otevřeného typu. Průběžně jsou připravovány realizace mimořádných kontrolních akcí celní správy, Policie České republiky a dalších kontrolních orgánů proti nelegálním výrobcům, distributorům a prodejcům lihovin.

Na poli informování veřejnosti vypracovalo a zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví metodický postup k likvidaci nebezpečných lihovin. Dále jsou prováděny bezplatné laboratorní analýzy pro veřejnost a poskytovány další informace veřejnosti a orgánům samosprávy, a to zejména prostřednictvím internetových stránek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie