Stránka byla přesunuta do archivu

24. 2. 2012

MD: 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 733/12

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Návrh stanoviska Komise RIA (13.7. 2012)
Termín předložení do LRV: 06.12 Revize Závěrečné zprávy RIA*) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele*) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění finálního stanoviska je obsaženo v příloze.

Vláda návrh schválila na svém jednání (bod č. 7 programu) usnesením č.  715  ze dne 3. října 2012.

e-mailemFacebook   twitter