Stránka byla přesunuta do archivu

21. 2. 2012

MD: 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

 
Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Termín předložení do LRV: 05.12 Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Návrh stanoviska Komise RIA (15.6. 2012)
Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 15. června 2012, na kterém doporučila materiál dopracovat dle návrhu stanoviska.  Po dopracování ze strany předkladatele doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

e-mailemFacebook   twitter