Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

3. 2. 2020 10:49

Výsledky jednání vlády 3. února 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát na neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkum) ve dnech 3. a 4. února 2020 v Záhřebu
Předkládají: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: Schváleno.

Hodnocení plnění priorit na vnitřním trhu EU za rok 2019
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1038/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1088/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1188/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Jana Bauera a Zbyňka Stanjury na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)
čj. 75/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Václava Votavy, Romana Onderky, Mikuláše Ferjenčíka, Jana Skopečka, Zbyňka Stanjury, Jiřího Dolejše, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 703)
čj. 76/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 27/19 o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, in eventum jeho dílčích ustanovení
čj. 65/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Usnesení vlády ke koordinátorovi pro agendu ohrožených dětí
čj. 18/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Změna č. 1 dokumentace programu č. 13509 „Strategické investice přímo řízených organizací MZ“
čj. 95/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Aktuální situace způsobená šířením nového koronaviru 2019-nCoV
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. listopadu 2019 o pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 a souvisejících s výdaji uskutečněnými v období od 16. října 2018 do 31. prosince 2018 a od 1. ledna 2019 do 31. března 2019
čj. 100/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Informace o aktuálním stavu řešení problematiky dopadů plánovaného rozšíření dolu Turów na českém území, o vybudování měřící sítě a o financování monitoringu podzemních vod, ovzduší, hluku a poklesů terénu k 31. prosinci 2019
čj. 62/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

9. Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
čj. 78/20
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10.Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu velitelství španělského Sboru rychlého nasazení NATO (Headquarters NATO Rapid Deployable Corps – Spain)
čj. 59/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 1. 2020
čj. 66/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Jmenování soudců
čj. 67/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na jmenování profesorem
čj. 60/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí do Spojeného království dne 7. února 2020
čj. 79/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o summitu předsedů vlády Visegrádské skupiny a spolkového kancléře Rakouské republiky v Praze dne 16. ledna 2020 a o oficiální návštěvě spolkového kancléře Rakouské republiky v České republice ve dnech 15. a 16. ledna 2020
čj. 71/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě státního ministra pro zahraniční záležitosti Království Saúdské Arábie Ádila al-Džubajra v České republice ve dnech 8.–10. ledna 2020
čj. 68/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Gándhínagar, Indie, 15.–22. února 2020)
čj. 89/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 56. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 13. až 16. února 2020
čj. 93/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny Vadyma Prystajka v České republice ve dnech 3. až 5. února 2020
čj. 94/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace o harmonogramu přípravy Národního programu reforem ČR 2020 a Konvergenčního programu ČR 2020
čj. 77/20
Předkládá: předseda vlády

2. Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2020
čj. 61/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: NPÚ, SZ Telč – odkup předměstského domu čp. 93 se zahradou a ohradní zdí
čj. 69/20
Předkládá: ministr kultury

4. Informace o připravovaném zasedání ministrů obrany členských zemí NATO 12. a 13. února 2020
čj. 90/20
Předkládá: ministr obrany

5. Zpráva o plnění Programového prohlášení vlády
čj. 99/20
Předkládá: předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie