Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

3. 2. 2020 11:10

Tisková konference po jednání vlády, 3. února 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Jak určitě očekáváte, hlavní bod jednání vlády byl řešení ohledně koronaviru. My jsme včera v noci měli tiskovou konferenci po návratu našich občanů ve spolupráci s Francií přímo z Wu-chanu. Chtěl bych znovu poděkovat všem, kteří se na této záchranné akci podíleli. Samozřejmě tím to neskončilo, my jsme dneska rozhodli, že po debatě, abychom samozřejmě neohrozili návrat našich dalších občanů z Číny domů, že zrušíme nebo zakážeme přímé lety z Číny od 9. února v neděli.

Dále samozřejmě intenzivně komunikujeme v rámci Evropské unie, takže doufejme, že Evropská unie brzy dospěje k nějakému celoevropskému řešení, možná z titulu schengenských víz. Uvidíme, chorvatský ministr zdravotnictví intenzivně komunikuje s naším ministrem a s dalšími ministry.

Dále jsme rozhodli, vzali jsme na vědomí, a je to v kompetenci pana ministra Petříčka, 10 milionů humanitární pomoc pro Čínu ve formě finanční pomoci pro Světovou zdravotní organizaci, protože je samozřejmě důležité, aby ty státní hmotné rezervy, roušky a vlastně zdravotní materiál, který potřebujeme v případě nějaké náhlé situace na státních hmotných rezervách, jsou především pro naše zdravotnictví. Takže na tom jsme se dohodli. Vláda to nadále sleduje a myslím si, že spolupráce tady mezi ministry zdravotnictví, zahraničních věcí a mnou funguje velice dobře.

My jsme dále dnes projednávali záležitost z exportu, k tomu se vyjádří ministr Havlíček. Já dlouhodobě kritizuji, že nemáme ještě strategii, je to sice posun dopředu, co jsme rozhodli, že vláda bude mít přehled o financování, které rozhodnou Česká exportní banka, EGAP, ale to dědictví těch cirka 40 miliard, o které jsme kvůli našim předchůdcům přišli, je samozřejmě potřeba zásadně napravit s nějakou jasnou strategií, jak financovat jaké komodity do jakých teritorií.

Pro mě velice důležitý bod jsou strategické investice do zdravotnictví, tak jak jsme to už avizovali a tak jak navštěvujeme jednotlivé nemocnice, těch 14 nemocnic, které jsou pod Ministerstvem zdravotnictví, tak dnes jsme schválili materiál o těchto investicích, kde až do roku 2027 má být 9,5 miliardy a 4 miliardy mají jednotlivé nemocnice přidat z vlastních rozpočtů. Myslím, že je potřeba to zrychlit a je potřeba samozřejmě připravit velice konkrétní investiční plán v rezortu zdravotnictví na rok 2021.

Na závěr bych chtěl, a určitě se k tomu vyjádří pan ministr Havlíček, odmítnout lži Seznamu, který tady zase lže, jak to často dělá, kdy říká, že e-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Je to samozřejmě nesmysl. Já jsem i teď mluvil s panem Kremlíkem ohledně jeho vyjádření a je pravda, že to bylo v utajeném režimu a je jenom jasné to, že ta zařízení, když nikdo nemá zaplacenou známku, tak to musí nahlásit policii.

Takže žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Já předpokládám, že Bezpečnostní informační služba se k tomu vyjádří. Je často mediálně aktivní, tak teďka mají příležitost. A samozřejmě je to známý redaktor, který se už v minulosti přičinil k tomu, že paní Jourová skončila ve vězení. Takže to je lež, my to zásadně odmítáme, není to pravda. My jsme tu zakázku zrušili, včera pan ministr Havlíček se rozhodl a vyzval ŘSD ke zrušení další zakázky, která se nám nelíbí, a určitě to sám podrobně okomentuje.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den všem ještě jednou. Já to tedy vezmu postupně. Nejdříve co se týká exportní podpory, tak do určité míry reagujeme na dvě věci. První věc je ta, že jsme zásadním způsobem byli nespokojeni s tím, jakým způsobem v minulosti byl nastaven systém kontroly institucí typu Česká exportní banka a EGAP. V důsledku čehož před deseti dvanácti lety vznikly zcela nekontrolované obchodní případy, které nás stály téměř 40, nebo dokonce přes 40 miliard korun.

Z toho důvodu se v těch posledních letech daleko více vytyčuje pozice obou institucí a k důležité změně došlo na konci minulého roku, kdy se vlastně EGAP stal stoprocentním vlastníkem společnosti ČEP a kdy se eliminovaly obchodní případy takové, kde jedna instituce dává úvěr a současně instituce druhá, pochopitelně státní, tuto pojišťovnu, respektive tento obchodní případ pojišťovala.

Dnešní krok znamená to, že za prvé: Umožňujeme zejména firmám, které exportují a investují v oblasti vysoké přidané hodnoty určitý vyšší komfort, současně ale umožňujeme i vyšší flexibilitu právě těchto finančních institucí pod státem, čili České exportní banky a EGAP, za předpokladu, že dojde k nějakému defaultu, to znamená, kdyby došlo k tomu, že jim zkolabuje nějaký obchodní případ, tak aby měly daleko rychlejší možnosti reagovat např. právním vstupem do té konkrétní entity. To v minulosti nebylo možné, trvalo to dlouhou dobu, obvykle se přišlo o značnou část peněz.

Současně si vláda bere na sebe to, že obchodní případy nad jednu miliardu korun půjdou ještě přes vládu, tak abychom věděli, co se odehrává, a budeme se na to moci podívat i z úhlu pohledu ostatních členů vlády a posiluje se obecně kontrolní mechanismus, jak Ministerstva financí, tak Ministerstva průmyslu a obchod.

Dovolte, abych současně se ještě vyjádřil k Ministerstvu dopravy a k zakázkám, které zde pan premiér zmínil. Nejdříve tedy k tomu, co bylo uvedeno dnes v médiích. Je to skutečně fantasmagorie, která ani svým způsobem nedává úplně smysl, protože za prvé se postupovalo zcela podle zákona a za další bezpečnostní služby neměly vůbec žádné jiné požadavky, než to co se běžně děje na letištích, kde prostě kamery jsou. Jediným důvodem a hlavním bylo ve smyslu v požadavku bezpečnostních služeb ochránit vozidla bezpečnostních služeb, což je zcela normální, protože tato vozidla, kterých není úplně nejméně, musí mít prostě nějaký prvek ochrany a musí být zabezpečeny tím, pokud se prostě monitoruje něco elektronickou cestou, a pokud by se k tomuto nepřistoupilo, tak se tím do určité míry může ohrozit bezpečnost, protože oni chrání především občany, chrání instituce, chrání firmy a toto není nic mimořádného, nic dalšího.

Navíc Bezpečnostní informační služba ustoupila od roku 2021 od jakýchkoliv ještě požadavků ve smyslu právě bezpečnostních kamer nebo čehokoliv s tím spojeného. To znamená, tento případ v rámci informačního systému pro elektronické dálniční známky už jede tou cestou, že jsme všechno ukončili. V tuto chvíli se bude soutěžit za prvé provozovatel toho hlavního systému, nikoliv pouze e-shopu, ať už to bude ten, který byl naprogramován v rámci té skupiny, který zde minulý víkend dávala dohromady základní kostru nebo prostě na bázi jakéhokoliv jiného modelu.

V každém případě se bude vše řádným způsobem soutěžit a pochopitelně vezme se v úvahu i požadavek bezpečnostních složek. Nicméně, jak říkám, ten vůbec nesměřoval k tomu, že by se cokoliv párovalo ve smyslu kamer, nota bene špízlovalo nebo zneužívalo. Naopak, jejich cesta je taková, aby se zabezpečil prostě dostatečným způsobem režim pro naše obyvatele, pro firmy a pro kohokoliv dalšího.

To znamená, že jediným účelem bylo to, aby se porovnávaly značky s tím, jestli se platí, nebo nezaplatí, což pochopitelně nese nějakou elektronickou stopu a to se muselo dořešit.

Za důležitější považuji v tuto chvíli, protože to bylo už dokončeno i vysvětleno, to, že jsme po několika dnech velmi vážných diskuzí nad další zakázkou, v tomto případě ŘSD, a to zakázkou na tzv. supervizora mýtného systému, dospěli k závěru, že v danou chvíli není nezbytné, aby to dělala externí společnost. Máme vlastní instituci, vlastní společnost, rezortní společnost pod Ministerstvem dopravy, která do určité míry byla vytvořena za těmito účely. Je to společnost Cendis, která může převzít roli supervizora, čímž za prvé ušetříme řádově desítky milionů korun. Ten systém byl vysoutěžený za 200 milionů korun, dokonce přes 200 milionů korun, Cendis to dokáže zvládnout výrazně levněji. Je tam celá řada synergických efektů a současně se domníváme, že systém supervize, čili kontroly vlastně mýtného systému je lepší a vhodnější mít pod státní kontrolou.

Z tohoto důvodu jsme k tomu přistoupili. Je to racionální rozhodnutí, kterému předcházela právní analýza, kterému hlavně předcházela i ta technická nebo technologická analýza toho, že to Cendis zvládne. Já jsem s panem ředitelem Paroubkem několikrát jednal v těch uplynulých dnech a jsme dohodnuti, včetně tedy vládního zmocněnce pro digitalizaci pana Dzurilly, že ten systém bude nastaven, tak aby byl možný a funkční od března tohoto roku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví:  Děkuji za slovo, dobrý den, dámy a pánové, ode mne. Já pouze doplním to, což už říkal pan premiér. Dnes jsem tedy na vládu předložil materiál k aktuální situaci způsobené šířením nového koronaviru s tím, že jsem požádal vládu o schválení daného ochranného opatření, které je vlastně v gesci Ministerstva zdravotnictví.

My podle zákona o ochraně veřejného zdraví můžeme vydat toto ochranné opatření, které vlastně cílí na zajištění bezpečnosti v oblasti prevence, řekněme, zavlečení nějaké infekční choroby, což je tento případ, a my jsme už jedno takové vydali, které se vlastně týkalo všech letů, které směřují do Prahy z hlediska povinnosti posádek informovat pasažéry o koronaviru a identifikovat nějaké rizikové pasažéry, které vykazují symptomy.

Takže to je první opatření, které jsme vydali v pondělí. A teď tedy druhé ochranné opatření podle zákona ochraně veřejného zdraví týkající se tedy toho omezení přímých mezinárodních letů z Čínské lidové republiky na všechny mezinárodní letiště na území České republiky všem leteckým dopravcům s účinností od 5. 9.

Toto ochranné opatření já dnes podepíšu, Ministerstvo zdravotnictví ho vydá, to znamená, bude ode dneška platné, ale účinné bude od 9. února 2020 tak, aby se na to všichni mohli připravit. Je tam i zdůvodnění a podobně, takže určitě bude i zveřejněno.

Jinak jsem také velmi rád, že vláda posvětila ten program strategických investic do zdravotnictví. Jsou to investice v celkové částce 12,2 miliardy korun skutečně do sedmi významných fakultních a státních nemocnic. Investice, které jsou strategické, jsou zásadní pro poskytování zdravotní péče v České republice. I jsme registrovali investici v IKEM, je registrována investice Fakultní nemocnice v Plzni a na základě tedy schválení tohoto programu nyní v následujících dvou měsících budeme všechny zbývající investice registrovat, aby mohly okamžitě začít soutěžit projekt a ty investice dále postoupily.

Pravdou je, že ten program byl schválený už v roce 2016, od té doby se s ním nic moc nedělo, bohužel. Teď to chceme skutečně akcelerovat tak, abychom ty investice v těch následujících dvou letech začali realizovat.

 Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Pan ministr Tomáš Petříček.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi krátce doplnit informace, co se týče Čechů, kteří dnes avizovali, že by se chtěli vrátit do České republiky, i v návaznosti debatu o zákazu přímých letů z Číny do Prahy. V tuto chvíli evidujeme 105 občanů, kteří předpokládají, že v tomto týdnu by se chtěli vrátit do České republiky. Já bych rád zdůraznil, že se jedná o lidi, kteří se nacházejí mimo epicentra nákazy, tudíž na ně platí ta obecná opatření, zejména v případě příletu na pražské letiště.

Dále ještě k humanitární pomoci a pomoci Číně při zvládání této epidemie. Ministerstvo zahraničních věcí má připraveno deset milionu korun, které na základě dnešního jednání vlády bude poskytovat Číně prostřednictvím mezinárodních organizací. Budeme jednat se Světovou zdravotnickou organizací, jak efektivně tyto prostředky použít na to, aby čínská strana mohla lépe zvládat boj s koronavirem a aby se přispělo k prevenci a nešíření této nákazy dále.

Já jsem také rád, že s panem ministrem zdravotnictví budeme ještě řešit možnost poskytnutí vyřazených sanitních vozů, což byla jedna z materiálních otázek, které čínská strana prostřednictvím velvyslance zde v Praze avizovala, že skutečně potřebují. Jedná se o sanitky, které potřebují na převoz infikovaných do karantén a na léčení. Ještě budeme jednat s Českým červeným křížem, jestli má nějakou možnost praktické pomoci čínské straně při zvládání této epidemie.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji a pan ministr Richard Brabec.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Děkuji za slovo. Dobrý den, ode mě opravdu už jen velmi stručně. Přes velmi nabitý program dnešní vlády jsem velmi rád, že byl schválen materiál, který se týkal rozšíření dolu Turów, polského dolu na hnědé uhlí, a možných dopadů na české občany.

Já jsem informoval vládu o opatřeních, které dělá Ministerstvo životního prostředí a které bude dělat proto, aby hájilo zájmy několika desítek tisíc občanů České republiky, kteří bydlí v té příhraniční oblasti a jsou ohroženi možnou ztrátou vody, ať už podzemní, nebo povrchové.

Informoval jsem také vládu o tom, že máme připravena opatření z hlediska monitoringu, ať už z hlediska vybudování nových hydrogeologických vrtů, celkem sedmnácti, tak samozřejmě opatření monitoringu v oblasti hluku, v oblasti ovzduší, tedy v oblasti řekněme zvýšené prašnosti a také v oblasti možných sesuvů, respektive poklesů území na české straně, které by mohly vyústit v nějaké škody na nemovitostech.

Všechny tyto monitoringy byly schváleny, velkou většinu z nich zajišťuje Ministerstvo životního prostředí, část také státní podnik Diamo. Jsem rád, že vláda tento materiál schválila a budeme podle něj pokračovat. Děkuju.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X