Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

29. 9. 2009 12:04

Výsledky jednání vlády 29. září 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 včetně rozpočtové dokumentace

č.j. 1393/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání vlády: schváleno

3.Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010

č.j. 1386/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: schváleno

4.Vyjádření vlády k návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 162/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, pro rozpor s ústavním pořádkem

č.j. 1388/09

Předkládá: ministr vlády ČR pro evropské záležitosti

Výsledek jednání vlády: schváleno

5. Návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2010

č.j. 1360/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno

6. Trest domácího vězení – informace o stavu projektu a zajištění výkonu trestu domácího vězení a elektronického kontrolního systému

č.j. 1359/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno

7. Návrh na stanovení celkových počtů zaměstnanců a příslušníků v některých organizačních složkách kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti na rok 2010

č.j. 1358/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno

8. Návrh dalšího postupu řešení pro centrální část monitorovacího systému strukturálních fondů pro období 2007-2013

č.j. 1318/09 - bod 9 schůze vlády 16.9.2009

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: přerušeno

9. Návrh na jmenování členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky

č.j. 1364/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno

C. K projednání bez rozpravy:

10. Podmínky pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

č.j. 1363/09

Předkládá: předseda vlády

11. Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky

č.j. 1362/09

Předkládá: předseda vlády

12. Akční plán Aliance civilizací v České republice pro roky 2009 – 2010

č.j. 1370/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

13. Zpráva o realizaci projektu "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" v letech 2008-2009 a návrhu dalších změn

č.j. 1371/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

14. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací

č.j. 1365/09

Předkládají: předseda vlády a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

č.j. 1368/09

Předkládají: předseda vlády a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Praha, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 29 písm. a), písm. b), písm. d) a písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Moravský kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, a to v souvislosti se stavbou návštěvnického střediska „Dům přírody Moravského krasu“, k.ú. Vilémovice u Macochy, k.ú. Suchdol v Moravském krasu a k.ú. Těchov

č.j. 1355/09

Předkládá: ministr životního prostředí

17. Povolení výjimky podle § 43 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn pro rekonstrukci stavby muzea v areálu skanzenu Solvayovy lomy

č.j. 1356/09

Předkládá: ministr životního prostředí

18. Povolení výjimky podle § 43 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd za účelem provedení komplexního posouzení vlivu stavby kabelového vedení na ekosystémy NPR Praděd

č.j. 1357/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

***

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2008

č.j. 1354/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

2. Informace o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Stockholm, 4. - 5. září 2009)

č.j. 1369/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie