Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 9. 2009 15:33

Tisková konference po zasedání vlády, 29. září 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré poledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády, stejně tak mi dovolte, abych přivítal ministerského předsedu Jana Fischera, vicepremiéra a ministra obrany Martina Bartáka, ministra financí Eduarda Janotu a ministra pro evropské záležitosti Štefana Fulleho. O úvodní slovo teď prosím pana premiéra.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, hlavním tématem dnešní schůze vlády bylo projednání návrhu státního rozpočtu na příští rok a v této souvislosti rovněž návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. To jsou oba dokumenty, které je třeba vypravit nejpozději do zítřka do sněmovny. Vláda se shodla na té verzi státního rozpočtu i fondu jednomyslně. Státní rozpočet je konstruován tak, že nás vrací pod hranici 165 miliard, čili tomu červnovému deficitu, je to 162,7, je to 5,3 % HDP. Jenom sděluji, že vláda si osvojila, zůstává na tom, že nebude valorizovat na příští rok důchody a nehodlá projevovat tuto iniciativu a že zůstává snižování mezd ve státním sektoru o 4 %, nicméně ten způsob realizace pro jednotlivé resorty budou ještě předmětem pečlivé debaty na několik úrovních. To je ke státnímu rozpočtu. Podrobněji to okomentuje pan ministr Janota. My jsem přerušili jednání tří materiálů z působnosti paní ministryně spravedlnosti ať už se týkalo systemizačních opatřeních ve vězeňské službě, zavedení institutu trestu domácího vězení či návrhu na stanovení celkových počtů zaměstnanců v resortu. Paní ministryně spravedlnosti byla požádána aby do příštího týdne nám předložila materiál jeden, s jedním usnesením vlády, aby ještě pokračovala v této věci, jednání s ministerstvem financí a za týden bude vláda připravena se k tomu vrátit. Rovněž jsem přerušili jednání o dalším postupu pro centrální část tzv. monitorovacího systému. To jsme přerušili na 14 dní, rovněž tak paní ministryně školství až za týden přeloží návrh na personální obsazení předsednictva technologické agentury. Významným bodem jednání byl materiál, který předkládal pan ministr Fulle a týkala se vyjádření vlády k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení zákona 162 a tak dále. Tedy prvního podání ve věci Lisabonské smlouvy. K tomu vláda i připravila tiskové prohlášení , o tom podrobněji pan ministr. Vláda se shodla dále na tiskovém prohlášení vlády k íránskému raketovému programu, s tím vás seznámí pan vicepremiér Barták. Vláda rovněž reagovala na tragickou situaci na Filipínách po tom, co země byla vystavena velmi tragickým následkům tropické bouře. Vláda se rozhodla uvolnit na humanitární pomoc v této věci 100 000 euro. Rovněž bych vás rád informoval o tom, že jsme dnes podepsala blahopřejný dopis paní kancléře Merkelové k jejímu vítězství ve volbách. To je vše. Ted už jednotlivý páni ministři.

Eduard Janota, ministr financí: Já bych jen velmi stručně. Pochopitelně jsme horečně počítali přes víkend a ten rozpočet má parametry 1022,2 miliard na straně příjmů, na straně výdajů 1184,9 miliard a jak zmínil pan premiér, 162,7. Proč 5,3% a ne 5,2 %? My jsme ještě propočítávali makroveličiny a nakonec jsme dospěli k určitému konsenzu, že ten ekonomický propad v příštím roce odhadujeme spíš než 0,3 na 0,5 % a z toho pramení určitá změna v tom procentním ukazateli. Jinak nic zásadního jsme nepromítali. Snad stojí za zmínku to, že jsme navýšili prostředky pro Egap o miliardu korun, kde jsme využili určitých zůstatků rozpočtů, což jsou prostředky, které jsme měli volně na účtech a v rámci dopravy jsme promítali transpozici opatření podle kterého se výdaje osobní, železniční i autobusové dopravy, musejí fakturovat včetně DPH, což pro nás byla novinka, takže jsme na příjmové i výdajové straně promítali tyto dopady. Snad jedna zmínka a to jsme museli respektovat, v rámci toho hektického hlasování prošlo to, co jsme původně nepředpokládali, sice, že v rámci šrotovného zůstaly zvýšené slevy na děti, myslím, že to bylo 1000 ročně na dítě, celkový rozsah asi 1,4 miliardy korun. I toto jsme vzali do hry v těch konečných údajích. Já bych zmínil ještě jedinou věc, protože vše bylo řečeno, že na příští rok nám vychází deficit 5,6 % a rok 2012 5,5 %. Tady je zřejmé, že se potvrzují slova o prvním kroku. Že ten krok pro rok 2010 byl pro rok 2010 a že budeme muset hledat koncepční řešení a to na obou stranách té bilance. Budeme se muset vážně zabývat daňovým systémem do budoucna, protože si myslím, že lze tvrdit, že v dnešní 15% sazba rovné daně neumožňuje profinancovat bezezbytku parametry výdajů jak jsou stanoveny zákonem. Tak bude muset postupovat každý ministr financí, který bude pracovat na rozpočtu pro rok 2011, pokud nebude moci předpokládat, že už nebude nevalorizovat důchody, už bude muset valorizovat důchody, čili 10 miliard se dostane do hry. Už nebude moci snižovat platy jako my na rok 2010 o 4 %, ale ta relace bude minimálně že je vrátí na úroveň roku 2009. TZ tohoto titulu ten problém i při vyšším růstu HDP generuje pořád deficit 5,6 %. Toto je spíše takové varování a otázka do diskuse. Otázka pro experty, politiky, že se bude vážně muset zabývat oběma stranami té rozpočtové bilance. Jinak bychom to 3% kriterium potřebné pro vstup do systému směnných kurzů těžko zvládli. To je vše, detaily jsme už rozebírali na minulých tiskovkách.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ministr pro evropské záležitosti, Štefan Fulle.

Štefan Fulle, ministr pro evropské záležitosti: Děkuji pěkně. Pan premiér již vás informoval, že vláda dnes schválila své vyjádření k podání skupiny 17 senátorů k Ústavnímu soudu, který v souvislosti s tzv. Lisabonskou novelou žádají zrušení vybraných částí jednacího řádu Parlamentu ČR jako protiústavních, přičemž své vyjádření vláda schválila na 17 stránkách. V té první části podání skupiny senátorů vláda konstatovala, že ten návrh je neopodstatněný, na základě důkladných právních analýz a ve zbývající části ho označila jako nepřípustný. Právní analýza se týká všech 5 konkrétních oblastí, nebude jmenovat, protože následně po tiskové konferenci bude na webových stránkách vydány hlavní obsahové teze vyjádřeni vlády k návrhu skupiny senátorů. Vláda se na svém zasedání také krátce zabývala dnešním avizovaným předáním na přezkum Lisabonské smlouvy Ústavnímu soudu skupinou senátorů. Konstatovala, že to považuje za posun k dokončení ratifikace v ČR. Jde o krok, který umožní odstranit poslední pochybnosti ohledně souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem a zastaví, jak vláda doufá, domácí i zahraniční spekulace ohledně možného zdržování ratifikace vyvolané opakovanými odklady podání návrhu a zvýšit tak důvěryhodnost ČR. Jen připomínám, že senátoři se obrátili na Ústavní soud již potřetí. Parlamentní část ratifikace byla ukončena v květnu tohoto roku, od té doby s kvůli pochybnostem skupiny senátorů celý proces na 5 měsíců zastavil. Po vynesení nálezu Ústavního soudu k dnešnímu podání by nemělo nic bránit tomu, aby ratifikace byla završena podpisem prezidenta republiky. Poté, co ÚS opakovaně přezkoumá Lisabonskou smlouvu z hlediska jejího souladu s ústavním pořádkem, by podle vlády mohla být další podání vnímána jako obstrukce ratifikace. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Vicepremiér a ministr obrany Martin Barták.

Martin Barták, vicepremiér, ministr obrany: Děkuji, dobrý den., chtěl bych vás informovat o tom, že vláda zaujala stanovisko k nedávno provedenému raketovému testu v Íránu, který vyzkoušel dolet raket středního doletu, který se týká vzdálenosti 1300-2000 kilometrů. Konstatuje, že tyto raketové zkoušky uskutečněné Íránem jen potvrzují pokročilý vývoj íránského raketového programu a střely Shaháb 3 s tímto doletem představují potenciální vážnou hrozbu nejen pro Izrael, ale i pro jihovýchodní Evropu. Tyto pokusy proběhly krátce poté, co Írán přiznal své druhé jaderné zařízení o jehož účelu existují jisté pochybnosti. Tento přístup nestabilizující situaci na blízkém východě vyvolává vážné znepokojení a musí vést k silnému a koordinovanému postupu, který přivede Írán k dodržování všech jeho mezinárodních závazků. To je tiskové prohlášení, které bude vydáno. Proběhla o tom rozprava. Tento postoj byl jednomyslně schválen a my budeme dále sledovat vývoj. I ta jednání, která budou probíhat a ukáží jak dalece je myšleno to,a by byl tento program v Íránu kontrolovaný. Podle toho bude náš další postup. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Prosím, vaše dotazy.

Právo: Já mám dotaz na pana premiéra. Vy jste v neděli mluvil o tom, že by mohla proběhnout debata o snížení platů učitelů. Právě ta 4 %. Jednalo se o tom na vládě? Došlo k posunu v této věci? Ještě dotaz. K Lisabonu, je vláda připravena podat na prezidenta Klause tu žalobu na nečinnost?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Začnu z druhého konce. Vláda neměla na programu žádné jednání o tom, o čem jste hovořil a nepočítá s tím, že by podávala jakékoliv žaloby na nečinnost prezidenta republiky. To je velmi stručně k tomu. Zrovna tak k rozpočtu. My jsme se shodli na tom, že budeme se zabývat způsobem snižování platů ve státní správě dle jednotlivých skupin, ať ž to jsou učitelé, ozbrojené složky, policie, kde na to půjdeme limitováním, závorou mzdových prostředků, kde tabulkami a podobně. Je to obtížné, pan ministr Šimerka se ujal úkolu koordinace, kterou zahájí tento týden. Já bych rád měl materiál, který je schopen projednání příští týden na poradě ekonomických ministrů a ten další týden na celkovém postupu se shodne vláda.

Eduard Janota, ministr financí: Já bych to doplnil. Dnes nebyl v podstatě žádný prostor pro jakékoliv zásahy do toho materiálu, který jsem dneska přinesl na jednání vlády, protože tento materiál, který je asi 20 cm tlustý, ten musí být zítra odeslán do sněmovny. Co proběhlo, byly to vnitřní přesuny v některých kapitolách, konkrétně u školství po dohodě s paní ministryní a pochopitelně předpokladem, pokud toto bude akceptováno parlamentem, je tam předpoklad snižování počtů učitelů, jinak by toto snížení bylo obtížně realizovatelné. S tím jsme při těch stavech de facto počítali.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Prosím.

ČTK: Dotaz nejspíš na pana ministra financí, jestli se vláda na dnešním jednání nějak dotkla situace v ČSA? Měl prý padnout termín, kdy kabinet bude rozhodovat o prodeji či neprodeji firmy? Pak ujištění, na ministerstvo financí nepřišla ona očekávaná finanční nabídka?

Eduard Janota, ministr financí: Já bych vás chtěl uklidnit, ta nabídka má zítřejší termín, předpokládám, že nabídka přijde zítra. Zadruhé, platí to, co jsme sdělili před 14 dny. Je tam určitá změna v dozorčí radě, krizový management, který nám pomáhá analyzovat situaci a jeho stanovisko pro nás bude určitým vodítkem pro rozhodování se, zda přijmout či nepřijmout nabídku Travel Service, Unimex Group. V tom se nic nezměnilo. Teď se po Praze roznesla debata o variantě jakési fůze Letiště a ČSA. Nás to nechává klidnými, protože teď čekáme na nabídku privatizace a dokud nebude uzavřen ten proces, dokud vláda neschválí nebo schválí privatizační částku, kterou předloží Unimex Group, do té doby nebudeme spekulovat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize.

ČT: Otázka na pana premiéra, která se týká Lisabonské smlouvy. On to nakousl kolega. Můžete potvrdit či vyvrátit, že existuje nějaká právní analýza, dle které byste se snažili přimět prezidenta k bližšímu, rychlejšímu podpisu Lisabonské smlouvy? Případně, že tou alternativou by opravdu ta žaloba byla?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Podívejte, já vždycky a vláda společně se mnou v této věci preferuje jednání a budeme v něm s panem prezidentem pokračovat, to je vše.

Radiožurnál: Pane ministře, ještě k té privatizaci ČSA. Posunete ten termín, kdy o tom rozhodnete?

Eduard Janota, ministr financí: Ne, vůbec ne. Nebudeme posunovat. Jde o to, jestli předložíme materiál do týdne či do 14 dnů na jednání vlády. Možná to bude 14 dnů proto, abychom měli v ruce co nejkvalitnější podklady od té nové dozorčí rady. To je jediný důvod, proč bych posunul ten termín. Ale jinak si myslím, že budeme mít vlastní poznatky poradenské firmy, poznatky, které vyplývají z restrukturalizačního plánu managementu pana Lašáka a navíc ještě nového předsedy dozorčí rady, který teď nastoupil. Podkladů bude dost. Já si myslím, že maximálně 14 dnů bude doba, kdy předložím materiál pro jednání vlády. Pokud zítra přijde nabídka, doufám, že přijde.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Prosím. Další dotaz.

Radiožurnál: Já bych měla dvě otázky. Jestli můžete nějak rozvést, proč vláda přerušila to projednávání toho bodu ohledně monitorovacího systému? A ujeden doplňující dotaz, týkající se té pomoci Filipínám, jak jste dospěli k částce 100 000 euro? Odkud půjdou a jestli máte představu, jak by mohly být využity? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Na ten druhý dotaz, z vládní rozpočtové rezervy, to je velmi jednoduché, odtud půjdou. Je to částka v takové výši, která odpovídá těmto událostem. Pokud bychom jí chtěli navýšit, vyžaduje další usnesení a rozhodnutí vlády. To vyhodnotíme dle situace. Další věc na kterou jste se ptala, to bylo to první. Monitorovací systém. Důvod odložení byl takový, že jakkoliv nás pan ministr ujišťoval, že se změnami v akčním plánu a některých věcech, které se týkají vlastního monitorovacího systému, zejména jaký si vytvořit postoj k výběrovému řízení na ten systém. Pokud jde o minulost, o budoucnost, pan ministr argumentoval stanoviskem evropské komise, ale vláda považuje za velmi vhodné, aby stanovisko EK bylo sděleno dostatečně autoritativním způsobem, to znamená dopisem a minimálně oboustranně podepsaným záznamem či zápisem jednání. To je natolik vážné, že pouze ujištění, že je to tak či ona vládě nestačilo, to je důvod toho přerušení a takové autoritativní vyjádření EK budeme čekat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: S ohledem na další program pana premiéra i ministrů prosím poslední dotaz.

ČT: Ještě jednou, já se chci zeptat na domácí vězení, důvody, proč jste přerušili tento bod a jestli je tam problém v navýšení těch tabulkových míst o 90 u probační a mediační služby?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My jsme dali příležitost paní ministryni spravedlnosti, aby nám poskytla jeden dokument. Ty tři materiály se na ministerstvu rodily postupně, ale natolik spolu souvisejí, že číst a projednávat je jako tři oddělené opusy je velmi komplikované a mohlo by vést k poruchám o rozhodování a přijímání usnesení. To byl i důvod, proč jsem požádali paní ministryni o týdenní přerušení, aby nám přinesla jeden materiál s usnesením vlády k jednomu materiálu, aby vláda přesně věděl k čemu usnesení vlády přijímá, aby bylo zcela jasné a zřetelné a s jedním zadáním. Toho si je vědoma. Cop bude navrhovat nesmí překročit limity, které jsou stanoveny k rozpočtu, který dnes vláda schválila.

Eduard Janota, ministr financí: jestli mohu doplnit, paní ministryně sice konstatovala, že ta opatření se týkají pouze počtu pracovníků jejího resortu, nikoliv prostředků, v tomto smyslu toto bylo jasně deklarováno, ale ta usnesení se prolínala a byla do jisté míry nepřehledná a proto jsem doporučoval, aby se to předložilo jedním materiálem a jsem rád, že to bylo akceptováno a bude to prospěšné pro obě strany.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Paní ministryni to nedělalo sebemenší problém se s tím nějak vypořádat a dát to na příští týden.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za pozornost, že jste přišli na tiskovou konferenci a loučím se s vámi. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 29. září 2009

Související zprávy