Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 4. 2010 8:24

Výsledky jednání vlády 27. dubna 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č.j. 139/10 - bod 2 schůze vlády 19.4.2010

Předkládá: ministryně spravedlnosti

Výsledek jednání: staženo

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 116/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: přerušeno

4. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012

č.j. 318/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

5. Strategie boje proti extremismu v roce 2009 (Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2009 a Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu)

č.j. 368/10

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: staženo

6. Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010

č.j. 282/10 - bod 12 schůze vlády 29.3.2010

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

7. Zpráva o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2009

č.j. 363/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

8. Návrh způsobu provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (dále jen „Úmluva“) a Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách (dále jen „Dohoda“)

č.j. 374/10

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: přerušeno

9. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2010

č.j. 372/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh na jmenování předsedy a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu

č.j. 307/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2010

č.j. 382/10

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání: schváleno

17. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách

č.j. 383/10

Předkládají: místopředseda vlády a ministr obrany a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

12. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství v roce 2009

č.j. 373/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

13. Návrh na zrušení státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNY, státní podnik sloučením do státního podniku ČPP Transgas, s.p., podle § 6, § 7 a § 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 339/10 - bod 18 schůze vlády 19.4.2010

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: staženo

14. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 236)

č.j. 371/10

Předkládá: ministr financí

15. Změna usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992

č.j. 377/10

Předkládá: předseda vlády

16. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky

č.j. 365/10

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Bez rozpravy: schváleno

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky dle § 18 a § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 364/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

2. Informace o vybudování informačního systému vládního utajeného spojení

č.j. 369/10

Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie