Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 4. 2010 14:19

Ministři schválili smlouvu o vědecké spolupráci s USA

Kabinet dnes také projednal návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu.

Vláda Jana Fischera, který se z důvodu nemoci nemohl dnešní schůze vlády zúčastnit, schválila návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, které budou splatné v letech 2011 a 2012. Návrh se týká také úhrady jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v témže období. Ministerstvo financí, které návrh vypracovalo, se takto snaží zamezit možnosti případu, že by stát nebyl schopen jednorázově splatit dluhopisy v souladu s emisními podmínkami v určené lhůtě. Tato novela, jejímž cílem je zejména odkup dluhopisů před splatností a refinancování státního dluhu, má pouze technický charakter a nezapříčiní tak další navýšení objemu dluhu. Ministerstvo financí vycházelo při přípravě novely ze zkušeností jiných zemí Evropské unie, kde je praxe odkupů zcela běžná.

Jedním z hlavních bodů dnešního jednání bylo projednání dohody mezi vládami České republiky a Spojených států o spolupráci na úrovni vědy a výzkumu v oblasti obrany. Na základě této smlouvy budou mít čeští vědci šanci zapojit se do vědeckých projektů, kterých se doposud mohli účastnit pouze Američané a výzkumníci z dalších deseti spojeneckých států. Zapojení do projektů budou moci využít i ostatní resorty či soukromé společnosti. Smlouva je výsledkem zapojení České republiky do přípravy výstavby protiraketového štítu.

Vláda dnes také schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského na jmenování předsedy a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu. Stane se jím dosavadní předseda ČTÚ Pavel Dvořák, který je ve funkci již od roku 2006 a na konci dubna tohoto roku mu vyprší mandát. Dvořák se doposud specializoval na problematiku digitalizace televizního vysílání.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský dále ministrům předložil Zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010. Cílem vlády je dosáhnout snížení administrativní zátěže o dvacet procent do konce tohoto roku a v dalších letech hodlá v této aktivitě pokračovat. Do konce roku 2009 ušetřili podnikatelé v rámci snižování administrativní zátěže téměř deset milionů korun.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie