Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

26. 10. 2009 14:52

Výsledky jednání vlády 26. října 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

č.j. 1476/09

Předkládá: ministr dopravy

výsledek jednání:schváleno

3. Návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář

č.j. 577/09 - bod 4 schůze vlády 19.10.2009

Předkládá: ministr životního prostředí

výsledek jednání:schváleno

4. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2009

č.j. 1471/09

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno

5. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2009

č.j. 1480/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: Přesunuto do Bez rozpravy

6. Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 - 2013

č.j. 1422/09 - bod 7 schůze vlády 12.10.2009

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: schváleno

7. Změna podmínek, které jsou přílohou k usnesení vlády č. 260 ze dne 17. března 2004 ke změně usnesení vlády ze dne 1. prosince 2003 č. 1207, k aktuálním problémům Moravskoslezského kraje

č.j. 1462/09

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno

8. Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.28/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, č.00013/2002-242-S-0224/02/01 se společností KOMAS, spol. s r.o. a č.00714-2003-241-S-237/03/01 se společností ČSAP, s.r.o.

č.j. 1472/09

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: přerušeno

9. Informace k podnětu Senátu Parlamentu České republiky na rozpuštění či pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy

č.j. 1479/09

Předkládá: ministr vnitra

výsledek jednání: nebude projednáván

10. Nominace zástupců České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro nové funkční období 2010-2014

č.j. 1468/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: schváleno

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2009

č.j. 1485/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

19. Návrh dalšího postupu v rámci veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

č.j. 1494/09

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno

20. Návrh změn Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii

č.j. 1487/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

C. K projednání bez rozpravy

výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

Bez rozpravy - všechny body schváleny

12. Zpráva o plnění Národního programu reforem České republiky 2008 - 2010

č.j. 1486/09

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

13. Změna usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Č.j. 1473/09

Předkládá: ministr financí

14. Ke změně usnesení vlády ze dne 31. května 2006 č. 672, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje - Východočeské galerie

č.j. 1481/09

Předkládá: ministr kultury

15. Návrh na obeslání Světového summitu o potravinovém zabezpečení a 36. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)

č.j. 1467/09

Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Návrh na obeslání 21. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

č.j. 1464/09

Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Návrh na vyslání delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 1. – 2. prosince 2009 v Aténách

č.j. 1482/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády dne 13. října 2009 v Bruselu

č.j. 1483/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Pro informaci:

1. Mimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - Vypnutí zemského analogového televizního vysílání z vysílačů velkého výkonu v územní oblasti Praha 31. října 2009

č.j. 1488/09

Předkládá: ministr vnitra

D. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie