Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

26. 3. 2020 14:29

Výsledky jednání vlády 26. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Čj. 269/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. K finančnímu krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí
Čj. 268/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Návrh Usnesení vlády o vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu na území České republiky                 
Čj. 248/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
Čj. 265/20
Předkládá: ministr zemědělství

5 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové soběstačnosti v rámci PRV na období 2014–2020 v souvislosti s COVID
Čj. 266/20
Předkládá: ministr zemědělství

6. Informace o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
čj. 270/20
Předkládá: ministr obrany

7. Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
Čj. 271/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8. Krizové opatření o dalších výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
(Celé znění  opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče provést třídní pacientů vstupujících do zdravotnických zařízení
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k opatřením v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění nezbytných informací o pacientech s onemocněním COVID-19
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Krizové opatření o výjimce pro pendlery, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

13. Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
Čj. 274/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie