Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

2. 9. 2019 17:11

Výsledky jednání vlády 2. září 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 494/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Zpráva o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický vývoj (2019)
čj. 719/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schválieno s doplněním.

 3. Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025
čj. 733/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

4. Návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
čj. 763/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
čj. 764/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č.74)
čj. 774/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020
čj. 756/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2018
čj. 762/19
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Změna Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
čj. 767/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Změna usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2018 č. 499 o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020
čj. 769/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Oficiální návštěva předsedy vlády v Turecké republice ve dnech 2.-4. září 2019
čj. 772/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Pracovní návštěva předsedy vlády v Maďarsku ve dnech 4.-5. září 2019
čj. 773/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání předsedy vlády České republiky s budoucí předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou dne 29. července 2019 v Bruselu
čj. 766/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Podpora firemního dárcovství v České republice
čj. 768/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2. Informace o ukončení činnosti, zrušení a vypořádání závazků Fondu dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7- Holešovice, IČ: 00405698, ke dni 30. června 2019
čj. 776/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X