Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

18. 8. 2010 10:53

Výsledky jednání vlády 18. srpna 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:


2. Operativní kroky k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010

č.j. 855/10

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 473/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 424/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: nebylo projednáno


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
č.j. 649/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: přerušeno

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 262/10 - bod 4 schůze vlády 11.8.2010
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 778/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

8. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 33)
č.j. 810/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: neutrální stanovisko

9. Plnění požadavků na údaje o realizaci programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
č.j. 722/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

10. Žádost kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství na řešení financování Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013
č.j. 837/10
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

11. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552

č.j 854/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

12. Maturitní zkouška ve školním roce 2010/2011

č.j. 846/10

Předkládá: ministr školství

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

Všechny body Bez rozpravy schváleny 


10. Poskytnutí peněžního daru Programu pro rozvoj Organizace spojených národů v rámci kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na provedení evaluací rozvojových projektů České republiky
č.j. 811/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


11. Převod členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF)
č.j. 734/10
Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


12. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 18.-19. srpna 2010
č.j. 828/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13. Informace o účasti delegace České republiky na neformálním ministerském setkání zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 16. - 17. července 2010 v Almaty
č.j. 826/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rakouské republice dne 22. července 2010
č.j. 827/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *


Pro informaci:

1. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009
č.j. 830/10
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí


2. Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009
č.j. 835/10
Předkládá: předseda vlády


3. Informace o smlouvě č. 102600406 na poskytnutí služby „Mimovojskové opravy VTM - generální opravy T-815, T-815 speciál a autobusů“
č.j. 729/10
Předkládá: ministr obrany


4. Informace o smlouvě č. 100100086 na dodávku Pozemního rádiového komunikačního systému
č.j. 813/10
Předkládá: ministr obrany


5. Informace o smlouvách č. 100100092 až č. 100100095 na realizaci veřejné zakázky „Munice IV - nákup“
č.j. 814/10
Předkládá: ministr obrany


6. Informace o smlouvě č. 100100087 na pronájem diskových datových úložišť Informačního systému logistiky
č.j. 815/10
Předkládá: ministr obrany


7. Informace o smlouvě č. 100100088 na pronájem serverů Informačního systému logistiky
č.j. 816/10
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o smlouvě č. 100100097 na poskytnutí technické podpory Štábního informačního systému
č.j. 817/10
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o smlouvě č. 100100059 na nákup linkového kryptografického prostředku komunikačních a informačních systémů Armády České republiky
č.j. 818/10
Předkládá: ministr obrany


10. Informace o smlouvě č. 100100058 na nákup prostředků kryptografické ochrany utajovaných informací informačního systému Ministerstva obrany
č.j. 819/10
Předkládá: ministr obrany


11. Informace pro vládu o veřejné zakázce „Zajištění základní údržby aplikace Vema, Hot-line Vema pro územní finanční orgány a ÚFDŘ pro rok 2010“ dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
č.j. 824/10
Předkládá: ministr financí


12. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti dne 26. července 2010 v Bruselu
č.j. 829/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie