Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

18. 8. 2010 16:30

Tisková konference po jednání vlády, 18.8.2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády ČR, prosím na úvod slovo premiéra Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes zasedla poprvé také ve formátu vládního výboru pro EU, čímž bylo zahájeno dnešní jednání. Zde bych chtěl zdůraznit, že vláda přijala tzv. rámcovou pozici ke sdělení EP a ER ohledně fondu pro řešení problémů bank, tedy snaze zavést jakousi bankovní daň v rámci EU a speciální fond, ze kterého mají být placeny náklady na případnou konsolidaci těchto bank. Vládní pozicí nadále zůstává jednoznačné trvání na odmítavém postoji k tomuto fondu pro řešení problémů bank a zavádění této daně. Je to názor celé vlády a podpořený navíc i názorem ČNB. V tomto je tedy maximální synergie postoje ČR, vlády a ČNB jako postoj celé ČR. Ty důvody jsou obavy z toho, že by náklady na tuto bankovní daň mohly snížit celkový objem úvěrů, které jsou dávány do hospodářství, případně by mohly být přeneseny na koncové zákazníky a také to, že by zavedení podobného fondu s podobnou daní mohlo vést k tzv. morálnímu hazardu, tedy k riskantním obchodům jednotlivých bank s tím, že by věděly, že tu jsou prostředky pro sanaci případných problémů. Dalšími body, které vláda projednávala byly body, které se týkaly návrhu některých zákonů. Jako je zákon o krizovém řízení, zákon o základních registrech. Vláda též dokončila dvakrát přerušení jednání novely zákona pobytu cizinců a zákona o azylu, kde důvodem toho posledního přerušení na minulé vládě byla nutnost vyjasnit si jak vypadá problematika placení zdravotního pojištění u cizinců, kteří nejsou z členské země EU s tím, že na základě stanoviska pana ministra zdravotnictví verze, která byla navržena ministerstvem vnitra byla akceptována. Dále byl projednán návrh zákona, kterým se provádí nařízení, které se týká vývozu zboří a technologií dvojího užití a to co považuji za důležité, vláda projednala také návrh zastupitelstva Hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Zde vláda zaujala neutrální stanovisko s tím, že z legislativně-technického hlediska má především LRV celou řadu věcných výhrad, ale ten samotný záměr vláda ve své většině hodnotí kladně a současně vláda si uvědomuje závažnost tohoto problému z hlediska existence videotermiálů a jejich spíše deregulace než jakékoliv regulace. Vláda pokládá za potřebné posílit v této oblasti kompetence obcí, čili ten návrh jako takový, byť legislativně ne dobře zpracovaný jde vlastně ve stejném, směru jakým chce jít většina vlády a proto také vláda uložila ministrovi financí vypracovat do 31.8. vlastní novelu zákona o loteriích, která by legislativně byla zpracována pečlivěji než je materiál dělaný zastupitelstvem Prahy, protože je dělán odbornými složkami ministerstva financí s tím, že na ministerstvu se již na tomto návrhu pracuje a tento návrh je blízko dokončení a je naprosto reálné, aby byl předložen tento návrh do resortního řízení, a v průběhu září aby byl projednán vládou a poslán do sněmovny. Vláda též projednala požadavky na údaje o realizaci programu strukturálních fondů a také návrh ministerstva zemědělství na řešení financování rozvoje venkova v letech 2010-2013. Současně také vláda změnila usnesení vlády ohledně vázání rozpočtových prostředků, kde pan ministr financí nalezl vázání prostředků v jiných oblastech, především tedy v oblasti odstranění ekologických škod a v oblasti všeobecné pokladní správy, která umožnila rozvázání částky 1,5 miliardy korun v rozpočtové kapitole ministerstva školství. Současně vláda projednala i návrh, který předložil pan ministr školství, který se týká maturitní zkoušky a především zkoušky v letech 2010 a 2011, tedy státních maturit, abych byl přesný. Vláda schválila návrh pana ministra Dobeše, tedy státní maturitní zkouška v příštím roce na základě tohoto usnesení vlády proběhne. Na základě dotazů, které už přistály i na mém mobilním telefonu prozradím, že já osobně i ministři za ODS měli jiný názor a tento návrh jsme nepodpořili, nicméně vláda podle Ústavy rozhoduje ve sboru, tedy v tomto případě tu byla většina hlasů pro tento návrh s tím, že jsme přesvědčeni, že státní maturita či forma státní závěrečné zkoušky je nutná pro udržení kvality našich škol a také umožní věrohodné srovnání kvality jednotlivých škol stejného typu. Ta debata byla poměrně svěží a podrobná a poměrně dlouhá, vystoupila většina členů vlády, jak jsem řekl, nakonec většina vlády tento návrh podpořila. Jakkoliv jsem řekl, že někteří z nás tento návrh nepodpořili. To znamená, že i na podzim letošního roku proběhne generální zkouška o jejímž výsledku bude pan minstr školství informovat do konce roku vládu. Znamená to tedy, že ten model maturitní zkoušky bude sestaven ze dvou částí, tedy části společné maturitní zkoušky, která ověří minimální požadavky státu na dané znalosti schopnosti absolventa a v druhé části, to bude profilová část maturitní zkoušky, ověřující odbornou složku získaného vzdělání. Je také zkušeností, že se sníží předpokládané náklady zkoušky zhruba o 30 milionů korun, což je více než 10 %. Došlo tedy k pozitivnímu psounu a také to že roční náklady na zajištění provozu maturitní zkoušky dosáhnou po úpravách některých parametrů částky 210 milionů korun. Zde je třeba zdůraznit, že více než třetina těchto prostředků je určena na odměny učitelů středních škol, kteří jsou zainteresováni do přípravy této maturitní zkoušky. Tolik tedy k dnešnímu jednání vlády a já požádám pana ministra školství, aby mne doplnil v té oblasti, která se týká především státní maturity.

Josef Dobeš, minstr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji. Pan premiér odpověděl téměř vše, já budu případně reagovat na vaše dotazy, mám jen jednu drobnou opravu, a to jsou ty úspory. Ty úspory, které jsou připraveny jako dodatky k smlouvám dodavatelům, tak pro rok 2011 znamenají 62 milionů a za č roky je to 215 milionů, to jen drobná úprava. Jinak pan premiér popsal jak průběh celé debaty, tak i podobu té státní maturity, ale ta je poměrně známá, já tedy spíš dám prostor vašim dotazům.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím ,vaše otázky.

iDnes: Já jsem se chtěl zeptat, jestli si vzpomínám dobře, v koaliční sklivě je uvedeno, že se bude zveřejňovat jak hlasovala vláda o některých věcech, vy jste řekl, že ODS byla proti, zda tedy všichni byli za ODS proti a jak hlasovali ostatní ministři? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že zveřejňování hlasování se týká těch záležitostí, kde se jedná o transakce se státem, veřejných zakázek, prodejů majetku a to není tento případ. Na druhé straně, média by si stejně tuto informaci opatřila. Ano, všichni ministři za ODS nepodpořili tento návrh a zbývající ministři tento návrh podpořili.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Možná jen doplním pro přesnou informaci, zdrželi se hlasování v tom kroku. Další otázka. Prosím.

Televize Prima: Já jsem se ke státním maturitám chtěl zeptat, jakým způsobem budete vyhodnocovat případný úspěch či neúspěch té říjnové generální zkoušky? Co bude neúspěch a co se stane? A pane premiére, z jiného soudku, jde o článek v MfD, který se týká zákona o dani z příjmu ve kterém pan ministr Kalousek říká, že plánuje změkčit původně tvrdý zákon, který měl ukončit daňové zvýhodnění hypoték a stravenek. K tomu prý nedojde a mne by zajímalo, zda je to s vaším posvěcením, případně, jak tuto změnu vnímáte? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já dám potom slovo panu ministrovi, aby vysvětlil, co je úspěch a neúspěch generálky ke státním maturitám, já bych jen konstatoval, že bych to posuzoval nikoliv z hlediska výsledků jednotlivých absolventů a jejich hodnocení či známek, ale podle organizačního zajištění a fungování celého systému, to je klíčové místo, které bude vláda hodnotit. A co se týče daně z příjmu, je logické, že rozsáhlejší změny daně z příjmu musí být součástí komplexnější novely či nového zákona o dani z příjmu, takže se ioemzuje ta legislativní úprava pouze na věci, které jsou koaličně dohodnuty a jsou součástí úsporých opatření na příští rok. Co se týče návrhů, které by měly přijít, rozlišoval bych mezi návrhy týkajících se hypoték, zde musím říci, že pokud se neobjeví nový komplexní návrh ohledně podpory bydlení, jako odečitatelné položky, tak nepovažuji návrh na zrušení úlevy z hypotéky za návrh, který je dobrý. Z celé řady důvodů, také proto, že chceme-li připravit důchodovou reformu, tak i celá řada odborníků i členů NERVu, na jejich názory já velmi dám, poukazují na to, že pořízení nemovitého majetku je jedna z forem zajištění na stáří, jedna z forem kvasidůchodového spoření, z tohoto pohledu utlumovat tuto aktivitu rušením daňových úlev nepovažuji s výhledem n hluboké reformy, které chceme dělat, za správný krok. Že se má omezit počet úlev a výjimek, to je mimo vší pochybnost a očekáváme, že v tomto ministerstvo financí připraví rozsáhlejší změnu zákona, já bych preferoval nový zákon o dani z příjmu, který by přinesl úplně nový daňový systém.

Josef Dobeš, minstr školství, mládeže a tělovýchovy: generální zkouška má zejména ověřit logistiku a organizační připravenost. Zkoumá zejména toto. Nejsou důležité výsledky studentů, protože oni jsou na začátku 4. ročníku. Já mám do 31,1.2011 předložit vládě výsledky a tu úspěšnost té generálky a tam budu hovořit o tom, jak ty školy byly připravené a pak mám 2 měsíce na to, abych případné nedostatky odstranil. Co se týče úrovně náročnosti, málokdo ví, že ministerstvo má k dispozici tzv. pre-testy, kde byly náhodně vybraní studenti, kteří podstoupili už tuto zkoušku a my procentuálně víme, jak je nastavena náročností a k tomu proběhla sonda Maturant 2008, která toto ještě více podpořila, takže my víme tu náročnost, druhá věc je, že ta státní maturita má dvě úrovně. A ambicí ministerstva je zejména to, aby ta náročnější verze mohla být vstupenkou na vysoké školy a o tom já jednám s rektory, ale je nutná praxe, sami rektoři říkají, že potřebují, aby se to zaběhlo, aby si ověřili, že to tak je a pak by to tou vstupenkou mohlo být. Já si ještě dovolím jednu větu k panu Kopeckému, třeba že ta debata byla svěží, zdánlivě tu vládu rozdělila, já si vážím toho, že vláda rozhodla, a v tuto chvíli jak ministr cítím podporu celé vlády v poměrně nepopulárním kroku, v tom já cítím vekou sílu loyality této vlády a já jsme jí zavázaný. Až jiný z ministrů bude muset přistoupit k poměrně zásadnímu a těžkému rozhodnutí, já potom rozhodnutí, až to dopadne, budu loyální k tomu řešení.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím poslední čtyři otázky.

Právo: Jestli mohu na pana ministra školství, chtěl bych se zeptat, vy jste uvedl, že byste rád snížil roční náklady maturit o 30 milionů, není mi jasná jedna věc, v posledních dvou letech byly nasmlouvány určité činnosti, byly vyhlášeny soutěže na logistiku či rozvoz otázek, za 60 milionů korun, a tyto činnosti, pokud se nepletu, jsou nasmlouvány pouze do roku 2014, po té budou vypsány nové soutěže, případně bude se vytvářet nová koncepce na datový přenos? To určitě také vyjde na určité prostředky. Jak to bude v roce 2014, jestli už ministerstvo ví? Děkuji.

Josef Dobeš, minstr školství, mládeže a tělovýchovy: Ministerstvo na tomto pracuje, jak to bude po roce 2014 a já když jsem jednal s dodavateli a zejména když zmiňujete formu, která zajišťuje rozvoz, tak jsem usmlouval slevu, která bude formou dodatku ke smlouvě, ale zároveň jsem otevřeně řekl, že s nimi smlouva skončí po 4 letech. Protože já si nemyslím a nedovedu si představit, že by ta státní maturita v roce 2014 byla jinou formou přenášena do škol než elektronicky. Takže to vám potvrzuji, že se pracuje na změně té koncepce. Já z ní nejsem úplně šťastný, jak je to nastaveno, z té ceny. Já jsem se snažil snížit náklady a nesu tu podobu do roku 2014.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize, prosím.

ČT: Dobrý den, já bych odbočila k jinému tématu,ministerstvo vnitra vypracovalo na základě programového prohlášení vlády zákon, ve kterém se snižují příspěvky politickým stranám za mandáty, ale ty příspěvky se snižují o 5 %, naopak programové prohlášení mluví o 10 %, to se odsunulo až na další rok. Proč jste se takto rozhodli?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ač to není mým zvykem, musím opravit. Koaliční smlouva mluví o věcech, které jsou důsledkem již proběhlých voleb, tam se snižuje o 5 % a ty, které budou, počínaje krajskými volbami 2012, bude snížení o 10 %, takto je to v koaliční smlouvě napsáno. Je tam rozlišení mezi příspěvky za mandát, které běží již na základě voleb, které proběhly a jejichž výsledek jsem nemohli ovlivnit a také rozvahou politických stran, které byly udělány před přijetím toho koaličního závazku od příspěvku na mandát, který bude na volby, které teprve proběhnou, kde již strany vědí, že ten příspěvek bude nižší, takto to bylo formulováno a návrh ministerstva vnitra tomu odpovídá.

ČT: Zvažujete i snížení příspěvků za odevzdané hlasy, oné 100 korun?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V koaliční smlouvě je to takto uvedené. Ale zase od voleb, které proběhnou, protože příspěvek za hlasy byl v průběhu let vyplacen a nejde ho snižovat.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Televize Z1.

Z1: Já bych také odskočil od maturit, vrátil bych se k zemědělství, nevím přesně, jestli jste to řekl, ale kde se našli ty 2 miliardy a půjde to tak, jak ministerstvo zemědělství chtělo či jste našli jiné zdroje?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Bude to tak, jak chtělo ministerstvo zemědělství, tedy asi 1,5 miliardy bude půjčka od SPGRF a zhruba 300 milionů bude komerční úvěr od bank, takto bude vytvořeno oněch 1´,9 miliardy korun.

Reuters: Na pana premiéra bych měl otázku ohledně dopisu devíti zemí na zmírnění Paktu stability a růstu, který se dostal na veřejnost včera a který podepsal pan ministr Kalousek, kde se jednalo o to, aby se nepočítaly náklady na penzijní reformu do kriterií dluhu a deficitu? Dnes se setkáte s paní kancléřskou merkem, Německo se vyjádřilo dost jasně proti této iniciativě, tak proč k tomu ČR přistoupila a potom, jak to budete chtít přesvědčit, jak jí to přednesete? Druhá věc, k pobytovému zákonu, jak to dopadlo? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče nákladů na penzijní reformu, tak stávající legislativa, včetně Paktu stability, připouští, že za určitých okolností náklady na hlubší strukturální reformy, jako třeba důchody, mohou být počítány jinak než jako běžné výdaje státního rozpočtu. Již stávající právní řád připouští tuto možnost a o této věci se bude jednat. Ta podpora musí být získána jako pro každý návrh, buď bude či nebude získána..

Reuters: To je jasné, to je na 5 let a signatáři včetně ministra financí se obrátili v dopise s tím, aby se to prodloužilo na neurčito, tedy že by se měnil pakt stability.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je to jedna z iniciativ zemí, které chtějí provést hlubokou důchodovou reformu a bude se o tom dále jednat na Ecofinu na ER a podobně. Jako vše v EU je to otázkou jednání.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Já se budu muset omluvit, protože my jsme časem tlačeni k ukončení tiskové konference, poprosím definitivně poslední dvě otázky. Prosím, Radiožurnál a potom ČTK.

Radiožurnál: Dobrý den, na doplnění kolegy, můžete říci něco k tomu pobytovému zákonu? Jak se ta pravidla změní, co pokládáte za nejdůležitější?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V prvé řadě ten zákon transponuje tři směrnice EU. Celkem obsahuje novelu 19 zákonů a vychází z principu, že navracení do země původu by mělo fungovat na základě dobrovolnosti, má tedy přednost dobrovolné plnění povinnosti návratu a až v případě nesplnění této povinnosti by měla nastat fáze vynucení si návratu ze strany státních orgánů, tedy i motivační programy, které zavedla předminulá vláda, které motivovaly k odjezdu z naší země. K zajištění cizince má být přistupováno až když nebylo možné použít mírnější opatření, zavádí se institut rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR. Nově bude Policie před vydáním rozhodnutí o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, povinna posoudit, zda nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování cizince z území, doba trvání je omezena na 180 dní od okamžiku omezení osobní svobody. Pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, tak ten stanoví zvláštní podmínky pro vstup a pobyt cizinců, kteří žádají pobyt na území EU za účelem tohoto výkonu na dobu delší než 3 měsíce, jde o vydání tzv. modrých karet, které byly schváleny směrnicí EU. Základ je v implementaci evropské legislativy.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Poprosím poslední otázka, ČTK.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat na několik věcí, těch 1,5 miliardy pro školství, co s tím pan ministr udělá, jak je použije? Druhá otázka, byl na vládě návrh na snížení ambasád, když tu nebyl pan ministr zahraničí? Třetí věc, jednala K9, jaká byla témata?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu, neprojednávali jsme návrh na zrušení ambasád, bude předložen na některém z následujících jednání vlády. Jednání KL9 bylo standardní. Máme v koaliční smlouvě napsáno, že jednou za dva týdny se sejdeme, projednávali jsem standardní agendu, která se týká schůzí Senátu i sněmovny v září a i o přípravu rozpočtu a podobně. Nebyla to žádná přelomový schůzka, ale standardní schůzka jednou za 14 dní.

Josef Dobeš, minstr školství, mládeže a tělovýchovy: Já nebudu mít tu milou těžkou povinnost přemýšlet, kde použiji 1,5 miliardy, protože já jsem měl 1,5 miliardy vázáno na platy učitelů v regionálním školství, takže já vítám to rozvázání potvrzuji ten trend vlády, že v roce 2010 neklesnou platy učitelů v regionálním školství. Nemám tedy peníze nač použít, radostně však nebudu snižovat platy učitelům.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 18.8.2010

Související zprávy