Tiskové zprávy

17. 2. 2020 10:44

Výsledky jednání vlády 17. února 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát na mimořádné zasedání Evropské rady dne 20. února 2020 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na mimořádné zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 17. února 2020 v Bruselu
Předkládají: předseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti dne 18. února 2020 v Bruselu
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. února 2020 v Bruselu
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 20. února 2020 v Bruselu
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1171/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1174/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., některé další zákony
čj. 1108/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
čj. 58/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
čj. 45/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh poslance Václava Klause na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 705)
čj. 104/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Víta Rakušana, Moniky Červíčkové, Lucie Šafránkové, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Ilony Mauritzové, Heleny Langšádlové, Marka Výborného, Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka, Jana Bauera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 730)
čj. 105/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

8. Strategie vlastnické politiky státu
čj. 107/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035
čj. 101/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025
čj. 733/19 – bod 3 schůze vlády 2. 9. 2019
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

15. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
čj. 113/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Jmenování členů výběrové komise na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
čj. 133/20
Předkládá: 1. vicepremiér a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na realizaci speciálního humanitárního letu do Číny
čj. 132/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čj. 121/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2019
čj. 91/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2020, tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 1152/19 - bod 26 schůze vlády 6. 1. 2020
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 43. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 24. února 2020
čj. 97/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

14. Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu ve dnech 26. a 27. února 2020 v Praze
čj. 96/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. února 2020 v Bruselu
čj. 116/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Pracovní návštěva předsedy vlády v Estonsku ve dnech 17. a 18. února 2020
čj. 128/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2020)
čj. 106/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Informace pro vládu ČR o splnění úkolu III. 3. z usnesení vlády č. 488 ze dne 8. 7. 2019 ke Zprávě z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení
čj. 92/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Informace o stavu vyjednávání unijní legislativy k politice soudržnosti po roce 2020
čj. 83/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2019
čj. 82/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2019
čj. 85/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

6. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2019 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 87/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Zpráva o prováděcích dokumentech ke smlouvám z oblasti sociálního zabezpečení, sjednaných v roce 2019 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 86/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8. Zpráva o průběhu a výsledcích 8. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (Řím, Itálie, 11.– 16. listopadu 2019)
čj. 102/20
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X