Tiskové konference

17. 2. 2020 11:28

Tisková konference po jednání vlády, 17. února 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes projednala velice důležité body jednak pro budoucnost investic naší země a také samozřejmě další věci, které mají pozitivní dopad na život našich občanů.

V první řadě jsme schválili speciální humanitární let do Číny na základě návrhu pana ministra Petříčka a byl to i požadavek pana prezidenta. Takže jsme vyslovili souhlas s vysláním speciálního letadla s humanitární pomocí do Číny. Je to v souladu s naším rozhodnutím z 3. února 2020, kdy jsme uvolnili z rozpočtu deset milionů korun na pomoc Číně v boji se šířením koronaviru a za pět milionů jsme koupili respirátory od českých firem a zbylých pět milionů jsme poskytli Světové zdravotnické organizaci.

My jsme teď schválili vyslání dalšího letadla, které odveze humanitární pomoc, kterou nashromáždily kraje, obce, univerzity, soukromé subjekty i neziskové organizace. Předpokládáme, že ten let bude mezi 18. únorem až 15. březnem. Je potřeba ještě dořešit samozřejmě technikálie, jako cla a přelety. Let zajistí stroj Armády České republiky.

Pro mě nejdůležitějším bodem dnešní vlády bylo schválení mého mandátu na mimořádné zasedání Evropské rady, které svolal předseda Evropské rady Charles Michel. Je to jednání o víceletém finančním rámci. Je to rozpočet Evropské unie na období 2021 až 2027. Naposledy toto stávající období bylo vyjednáno vládou premiéra Nečase v roce 2012.

Jednání samozřejmě bude velice těžké, protože výchozí stanoviska čistých plátců a nás, kteří peníze dostáváme z Evropské unie, jsou diametrálně odlišná. Původní návrh Evropské komise znamená snížení evropských fondů na období 2021 až 2027 o 181 miliard. Bohužel, pan předseda Evropské rady nezohlednil ve svém návrhu přání sedmnácti členských států, tzv. Přátel koheze. Došlo sice, řekněme, k navýšení částky o 115 milionů eur, na druhou stranu Just Transition Fund ohledně klimatické neutrality, který byl slibován navíc ve výši 7,5 miliardy eur, má být nakonec financován z koheze, což je pro nás samozřejmě nepřijatelné, i když v rámci tohoto fondu máme dostat asi 14,5 miliardy korun.

Pro nás jsou kritéria, která předkládá Evropská komise a Rada, nepřijatelná, protože my jsme diskriminováni za to, že máme nejnižší nezaměstnanost, že máme růst, a státy, které si například postavily svou dopravní infrastrukturu už dávno před námi z evropských peněz, mají tu výhodu, že mají podstatně horší výsledky, ale v rámci koheze víceméně ten návrh zůstává stejný.

Já dnes odlétám do Estonska na návštěvu, kterou jsem zrušil, když se stala ta tragédie v Ostravě. Určitě o tom budu s premiérem Ratasem mluvit, ale samozřejmě hlavním cílem té návštěvy je spolupráce v cyber a v digitalizaci.

Takže ta Evropská rada, jak to slyšíme z kuloárů, má dokonce trvat až do soboty ráno. Nevím tedy, co tam tak dlouho budeme dělat, protože si myslím, že pozice jsou dnes tak diametrálně odlišné, že nepočítám s tím, že by došlo k dohodě. Nicméně uvidíme. Samozřejmě, Velká Británie odešla, je to 17 miliard eur minus pro rozpočet a bude to velice složité.

My jsme přesvědčeni o tom, že ty různé hlasy, že bychom vlastně měli být rádi, že dostáváme peníze od čistých plátců, zásadně odmítáme. Minulý rok z naší země odteklo 299 miliard dividend do investorských zemí Evropské unie, většinou do zemí čistých plátců. Pro nás je nepřijatelné, že mají rabat 14,5 miliardy eur. Pro mě je nepřijatelné, abychom měli dva rozpočty – jeden pro eurozónu 25 miliard eur, protože si myslím, že jsme jedna Evropská unie a v tomto směru my s tímto nesouhlasíme. Nesouhlasíme se snížením peněz na tradiční politiky, protože ve finále ti čistí plátci si ty peníze vyberou nějakým jiným způsobem.

Dnes jsme projednali i další důležité věci a jsou tady kolegové, kteří o tom budou mluvit, jako zpřísnění nakládání s pyrotechnikou, dále Státní fond rozvoje bydlení, vlastně ten projekt Výstavba že bude jednodušší, nezabavitelná částka, životní existenční minimum. Takže o tom kolegové budou mluvit.

Já se vyjádřím ještě, protože paní Schillerová odletěla na Ekofin, co se týká vlastnické politiky státu. Ten materiál jsme projednali. Chtěl bych jen zdůraznit, že od doby minulé koaliční vlády, od roku 2014, my neprivatizujeme, nechceme privatizovat, nechceme prodávat aktiva státu. Chceme naopak, aby tato aktiva dobře fungovala, vydělávala a abychom dostávali dividendy do státního rozpočtu, což si myslím, že hlavně u firem v portfoliu Ministerstva financí se daří, ale samozřejmě například i u Lesů České republiky.

Takže cílem té strategie je zefektivnit fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech a vlastně ten dokument vychází z aktualizovaného vydání doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD. Vznikne na to pracovní skupina v rámci Ministerstva financí, kde budou zastoupeny veškeré rezorty, a samozřejmě je tam vícero firem, které jsou v likvidaci nebo v konkurzu a které bychom měli z toho portfolia dostat pryč.

Já si naopak myslím, že stát by mohl být aktivní z hlediska investování. Jsem přesvědčen, že bohužel v minulosti nás nenapadlo, že bychom mohli mít třeba vlastní stavební firmu, protože ty kapacity chybí, a samozřejmě další věci. Stát, jak je vám známo, byl donucen nakoupit OKD, které jsme zachránili, které teď spravujeme.

Takže já si myslím, že je to důležitý dokument, ale znovu opakuji, že nic se nebude privatizovat. Ani za minulé vlády tomu tak nebylo, ani za této, a naopak chceme to portfolio skutečně efektivně řídit a mít z toho profit pro státní rozpočet, tudíž pro všechny daňové poplatníky ve finále.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil ke dvěma věcem.

Tou první věcí je rozhodnutí vlády, kdy po dlouhých letech, konkrétně od roku 2012, došla vláda ke shodě na tom, že bude navýšeno životní a existenční minimum. Jsem rád, že jsme dospěli ke shodě v rámci vlády a v rámci vládní koalice, že je potřeba reagovat na růst cen a dalších nákladů, které za tu dobu proběhly. Tudíž po dnešním jednání vlády padly nové částky životního a existenčního minima.

Je to nárůst o 13,2 procenta, což je součet vlastně inflací, nárůstu inflace za tu doby, kdy valorizace neprobíhala. Takže nové životní minimum bude 3 860 a nové existenční minimum 2 490 a je to podle mě jeden z posledních dluhů, chcete-li, které tímto vláda splácí.

Druhé téma, o kterém jsem chtěl mluvit, je pomoc do Číny. Pan premiér tu věc již uvedl, nicméně dovolte pár slov i z mé strany. Jsem rád, že Česká republika pomáhá, že jsme byli schopni v relativně krátké době zareagovat na situaci, která v Číně je.

Zareagovali jsme dvěma směry. Víte o tom, že první část té pomoci už odešla. Odešla do Vídně, kde probíhá sběr nebo shromažďování těch prostředků i z dalších zemí, jako jsou například Rakousko, Maďarsko a Slovinsko. Je to zdravotnický materiál, který byl nakoupen u českých firem, a bude tedy odeslán do Číny speciálním letem v nejbližší době. Pět milionů korun odešlo na účet WHO tak, aby byl podpořen výzkum a hledání vakcíny proti koronaviru.

A teď jsme řešili tu druhou část, kdy tady vznikla iniciativa Kanceláře prezidenta republiky, krajů a obcí, firem a neziskových organizací a ty shromáždily celkem asi sedm tun humanitární pomoci. To znamená, že Ministerstvo zahraničních věcí předložilo na vládu materiál, aby tato pomoc byla do Číny odvezena vládním speciálem. Vláda toto odsouhlasila a teď probíhá jednání s příslušnými orgány na čínské straně a také s dalšími státy z hlediska povolení přeletů tak, aby všechno bylo vyřízeno řádně a aby ten stroj tam mohl co nejrychleji odletět.

Náklady na ten transport se budou pohybovat do pěti milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Poslední věc, která asi stojí za to říci: Termín příletu a odletu toho stroje do Pekingu bude také stanoven tak, abychom v případě, což teď zatím na stole není, ale v případě, že bychom potřebovali z Číny evakuovat některé naše občany – zatím o to zájem není, ale situace se může vyvinout, tak aby také ten let byl plánován s tímto aspektem.

Takže Česká republika pomáhá a dnes jsme schválili druhou konkrétní pomoc Čínské lidové republice, která bojuje s tím zákeřným koronavirem. To je za mne asi všechno, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den. Dovolím si představit dva body, které jsme dnes schválili. První se týká pyrotechniky. Reflektovali jsme dlouhodobou nespokojenost části obyvatel a rovněž seriózních prodejců s tím, jakým způsobem se nakládá, obchoduje, případně jakým způsobem se využívá zábavní či jiná pyrotechnika.

Z tohoto důvodu jsme připravili návrh novely zákona o pyrotechnických výrobcích, který do značné míry mění zacházení s pyrotechnikou. Principiálně musím říct, že opravdu zvyšuje bezpečnost zacházení s pyrotechnikou, zavádí se daleko vyšší podíl odpovědnosti, a to jak fyzických osob, tak podnikatelů při zacházení s pyrotechnikou. Doslova a do písmene se i rozšiřuje skutková podstata trestného činu nebo nedovoleného ozbrojování a přechovávání některých pyrotechnických výrobků podle jednotlivých kategorií.

V rámci podnikatelů bude existovat seznam podnikatelů, kteří mohou pyrotechniku prodávat, a bude existovat i důsledná kontrola toho, jestli ji neprodávají ti, kteří ji prodávat nemají. I za tímto účelem se mění ten, kdo bude kontrolovat. Zatímco doposud to byl Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, tak se to přesně jmenuje, tak nově to bude Česká obchodní inspekce, a to čistě z toho důvodu, že má daleko větší záběr, má více poboček, má více lidí a ta kontrola bude moci být daleko důslednější.

Současně se rozšiřuje možnost sledovatelnosti pohybu nebezpečných pyrotechnických výrobků a všeobecně se bude klást důraz zejména na určité specifické kategorie, jako jsou zábavní pyrotechnika, divadelní pyrotechnika, případně pyrotechnika používaná v automobilovém průmyslu. Takže zde vycházíme vstříc značné části populace.

A druhý bod, který je vyloženě rozvojový: Schválili jsme dnes nikoli nevýznamné, respektive konkrétně desetinásobné snížení poplatku za využívání tzv. experimentálních účelů pro kmitočty. Fakticky se jedná o to, že připravujeme síť 5G a pokrytí sítě 5G bude znamenat, že se bude muset testovat. Mimo jiné toto bude od července tohoto roku, protože končí vlastně přechod na DVBT-2 a ty frekvence budou volné. A mimo toho, že se připravuje další operátor nebo operátoři, tak je třeba, aby se mohlo otestovat to stávající volné pásmo, které bude, ty volné kmitočty. A zde se tedy z deseti procent z běžných poplatků snižuje na jedno procento.

Fakticky tím říkáme, že chceme, aby se to maximálně vyzkoušelo. Nemá to žádný zásadní dopad do státního rozpočtu, ale je třeba, ať už jednotlivé obce, města, části měst, zdravotnictví, doprava atd., začít skutečně testovat, co všechno nám 5G přinese. Teprve poté se to vlastně bude zavádět.

Takže považujeme to desetinásobné snížení jako naplnění našeho slibu v rámci strategie Česká republika: země pro budoucnost, která jasně říká, že do roku 2025 bude pokryto 75 procent území 5G a 95 procent měst nad 50 000 obyvatel a budou pokryty všechny klíčové koridory.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Paní Marie Benešová, ministryně spravedlnosti.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Dobré dopoledne přeji. Pokud jde o mé body, tak já měla tři nejdůležitější. A jako první a nejdůležitější považuji nové nařízení o nezabavitelných částkách, které bylo dnes schváleno vládou. Důvodem toho předložení byl boj proti chudobě a v podstatě opatření proti předlužení obyvatel České republiky.

Dostala jsem to za úkol 20. ledna 2020 na základě přijatého usnesení Rady vlády pro lidská práva. Byla na tom koaliční shoda a v podstatě se nově tedy vypočítává to nezabavitelné minimum. Z 6 608 korun o 25 procent se navyšuje. Takže to je jedno z důležitých nových nařízení vlády. Mělo by to směřovat k tomu, že ti chudí lidé, kteří mají problémy, budou mít menší problémy jaksi s poplatky, pokud jde o byt, úhradu bytu, a s potravinami, které si zakupují. Takže to je jedno.

Potom bylo rovněž schváleno v rámci plánu legislativních prací vlády, mimo tedy tento plán, tak byl schválen zákon o soudních poplatcích, protože se devět let nezvyšovaly, neodpovídaly ekonomické realitě země. Důvodem bylo i motivovat naše občany, aby nepodávali nějaké šikanózní nebo zbytečné žaloby a rovněž třeba při rozvodech, aby se ti partneři dohodli, než aby se tedy soudili nějakým složitým způsobem. Takže jsou tam zvýhodňovány rozvody, které jsou bezproblémové, které tedy nečiní problémy, na kterých se dohodnou. A pak tedy na druhé straně jsou ty ostatní, kde tedy k dohodě nespějí.

Ty poplatky, bylo to v podstatě – všechny připomínky byly vypořádány, bylo to předkládáno bez rozporů a bylo to přijato, hladce to tedy prošlo. Rovněž to tedy vede k tomu, že nebudou zbytečně předkládány žaloby bagatelní a šikanózní.

Další materiál, který mi byl dnes schválen, tak je to zákon, kterým se mění trestní řízení, tedy trestní řád a občanský soudní řád. Jedná se rovněž o materiál, který by předložen mimo plán legislativních prací vlády. A dochází k tady k vymáhání justičních pohledávek. Ty přecházejí na celní správu, což tedy sledujeme tím záměr zvýšení efektivity vymáhání těchto pohledávek, jejichž správa se řídí daňovým řádem. Tak to rovněž prošlo jaksi kladně a paní ministryně financí to doporučila a byly jsme zde ve shodě.

Pak jsem tady měla dva poslanecké návrhy. Jeden z nich je pana poslance Václava Klause na zrušení Úřadu veřejného ochránce práv, kde bylo zaujato vládou nesouhlasné stanovisko. A pak tady byl návrh poslanců Víta Rakušana, Moniky Červíčkové, Pavly Golasovské a dalších, který sleduje vydání zákona, kterým se mění poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů o sociálních službách. Tak zde bylo dáno neutrální stanovisko.

Za mě asi vše.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Tak děkuji za slovo. My jsme předložili na jednání vlády aktualizaci nařízení vlády k programu Výstavba. Program Výstavba jsme spustili v červnu loňského roku. Na podzim jsme spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí a Svazem měst a obcí udělali vlastně takové vyhodnocení.

Obce přišly s požadavky, jak ještě tento program Výstavba vylepšit, aby se to týkalo většího počtu osob. To znamená, že nově budeme vypočítávat příjmy z hrubé mzdy, nikoliv z životního minima. Dále umožníme obcím přístavby a nástavby, protože obce nechtějí stavět nové bytové domy na zelené louce, ale mají spoustu domů, které neslouží k bydlení, a rády by je vlastně přestavěly právě na bytové domy nebo by udělaly jeden dva byty právě nad třeba současnou jednotkou atd.

To znamená, že všechny tyto možnosti budou umožněny tak, aby ta nabídka pro obce byla vyšší. To znamená, že stále samozřejmě podporujeme sociální byty, smíšené domy a dostupné bydlení. Co se týče těch sociálních bytů, tam stále trvá dotace sto procent. Pokud se to týká těch dostupných bytů, tak máme úrokovou sazbu na úrovni referenční sazby Evropské unie minus půl procentní bod. To znamená: I tyto byty jsou samozřejmě velmi zajímavé pro obce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X