Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 3. 2020 9:48

Výsledky jednání vlády 15. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

1. Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob
Výsledek jednání vlády: Schváleno

2. Krizové opatření o odkladu doplňovacích voleb do Senátu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

3. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků CELNÍ SPRÁVY České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Výsledek jednání vlády: Schváleno

4. Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno

5. Udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
Výsledek jednání vlády: Schváleno

6. Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu výskytu koronaviru
Výsledek jednání vlády: Schváleno

7. Krizové opatření, které upřesňuje sobotní opatření ohledně uzavření obchodů
Výsledek jednání vlády: Schváleno

8. Krizové opatření o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře atd. a nelékařských zdravotnických povolání
Výsledek jednání vlády: Schváleno

9. Přijetí krizového opatření, které nařizuje s účinností od 17. března hejtmanům a primátorovi hl. m. zajistit školské zařízení, které zajistí nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnancům bezpečnostních sborů, poskytovatelům zdravotních služeb, vojákům a dalším
Výsledek jednání vlády: Schváleno

10. Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou události způsobenou šířením koronaviru
Výsledek jednání vlády: Schváleno

11. Zajištění osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
Výsledek jednání vlády: Schváleno

12. Další uvolnění finančních prostředků k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví do celkové výše 1500 mil. korun
Výsledek jednání vlády: Schváleno

13. Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

14. Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
Výsledek jednání vlády: Schváleno

15. Změna Statutu Ústředního krizového štábu (znění Statutu ÚKŠ)
Výsledek jednání vlády: Schváleno

16. Informace akciové společnosti České dráhy o ukončení prodeje jízdních dokladů ve vlacích této společnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie