Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

13. 3. 2020 14:34

Výsledky jednání vlády 13. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

1. Krizové opatření Ministerstva vnitra       
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Krizové opatření Ministerstva spravedlnosti     
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Krizové opatření Ministerstva průmyslu a obchodu 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4.  Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví   
Výsledek jednání vlády: Schváleno.                             

5. Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
čj. 219/20
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Krizové opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
čj. 218/20
Výsledek jednání vlády: Schváleno.            

9. Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
čj. 220/20
Výsledek jednání vlády: Projednávaní bylo přerušeno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie