Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

13. 3. 2020 14:17

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 13. března 2020

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, jak jistě víte, já jsem svolal na dnes od 8 hodin zasedání vlády, kde jsme přijali další důležité opatření s cílem zabezpečení zdraví našich občanů a s cílem, aby se koronavir u nás skutečně nešířil. Já bych znovu apeloval na všechny, a je to velice důležité, prosím vás, není důvod se obávat, že by nebyly potraviny, znovu opakuji a prosím vás o to moc, není potřeba nakupovat zásoby. Včera jsme jednali s maloobchodními řetězci. Mají dostatek zásob a veškerá opatření, které přijímáme, se netýkají vlastně dovozu potravin, takže ten není ohrožen, nikdy nebude ohrožen, prosím vás, věřte nám. Je to velice důležité.

Já dnes odpoledne i navštívím nějaké sklady potravin a doufejme, že i televize konečně budou vysílat, že v těch skladech je plno potravin a nebudou vysílat prázdné regály, protože není skutečně pro to důvod. Jenom ohrožujeme ty prodejny z hlediska personálu, protože ti zaměstnanci jsou přetížení a mají z toho problémy, i řetězce.  Některé dokonce chtěli zavřít v neděli, my jsme je včera přesvědčili, že to není dobrý nápad. Takže prosím vás, nekupujte potraviny do zásoby.

My jsme dneska přikročili k dalším velice restriktivním opatřením a to s účinností teď od 12 hodin, teď od této chvíle zavádíme karanténu na těch 15 zemí, které hlavní hygienik i pan náměstek ministra Prymula a další odborníci, vyhodnotili jako rizikové. Taky se omlouváme, a za to se určitě omluví ministr zdravotnictví, že tam v určitou chvíli bylo 18 zemí, vlastně stalo se to překlápěním webu, myslím, že Ministerstvo zdravotnictví bude mít nové webové stránky, které budou přehlednější. To je první záležitost, netýká se to lidí v transitu. To je ta karanténa. Dále zavádíme a nařizujeme s účinností od 16. března 00:00 hodin, tzn. od půlnoci z neděle na pondělí, zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR, to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR. Nějaké výjimky může poskytnout ministr vnitra.

Dále vláda rozhodla, že zakazuje občanům ČR a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vycestovat z území ČR, to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka. O tom bude mluvit pan ministr vnitra. Dále jsme upřesnili zákazy v rámci ČR a to, že s účinností od 14. března 6:00 ráno zakazuje vláda přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra). Dále s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 ráno přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní a venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. A dále vláda zakazuje s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hodin maloobchodní prodej v tržnicích a tržnicích, jako např. SAPA.

Dále se na návrh ministra dopravy povoluje pro kamiony jízda v neděli bez omezení, dneska je to zakázané, dále jsme rozhodli o omezení návštěv ve věznicích, tam vláda zakazuje ve vazebních věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu s účinností od 14. března 2020 od půlnoci návštěvy. To je od dnešní půlnoci. Vláda to zakazuje u obvinění u obviněných podle paragrafu 14, podle zákona 293/1993 sbírky o výkonu vazby, bude tam opatření, kde bude umožněno vězňům větší čas na telefonování s příbuznými. A taky se změní doručování balíků.

Dále vláda rozhodla o tom, že uvolňuje z vládní rozpočtové rezervy 500 milionů korun pro ministerstvo zdravotnictví na zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení, které bude použito v řešení krizové situace v souvislosti se šířením koronaviru. My jsme dlouho diskutovali s panem ministrem zdravotnictví o prioritách, je potřeba definovat kdo potřebuje respirátory, je potřeba zavést krizovou distribuci. Jsou nakoupeny i roušky a my v pondělí velice podrobně budeme velice podrobně o tom jednat, a pan ministr zdravotnictví dostal za úkol nás podrobně, a de facto online informovat. Jde v první řadě o záchranky a o 14 klíčových nemocnic, které mají infekční oddělení. Je jasné, že ta situace se vyvíjí, my nic nepodceňujeme a v případě potřeby se vláda setká kdykoli a přijme další opatření. V této chvíli další vláda je plánována na pondělí. Já jsem se i domluvil s předsedou Poslanecké sněmovny Vondráčkem, že se setkáme se všemi předsedy stran a hnutí ve Sněmovně v úterý v 14:30, a my jsme si nastavili komunikaci se samosprávou, ta by měla být realizována prostřednictvím Ministerstva vnitra. Další informace poskytnou kolegové.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, já bych rozvedl tu informaci pana premiéra o zpřísnění režimu při cestování. Vy víte, že vláda svým minulým rozhodnutím zavedla ostrahu nebo znovu kontroly na státní hranici. Na ty příslušné přechody je nasazována technika a jsou tam nasazování příslušníci policie, hasičského záchranného sboru a dalších bezpečnostních sborů a platí to, že od dnešní půlnoci nebude možné překračovat státní hranici s Německou republikou a s Rakouskou republikou mimo hraniční přechody. A také platí to, že jak Rakousko, tak Německo jsou zeměmi, které jsou uvedené na tom seznamu těch patnácti rizikových zemí, tak nebude možné z nich vstupovat do České republiky, samozřejmě s příslušnými výjimkami. To znamená, že občané Rakouska, občané Německa a cizinci z těch rizikových zemí nebudou moci vstupovat.
Dnes jsme rozhodli o tom, že toto opatření zpřísníme, a to následovně. Od půlnoci z neděle na pondělí platí zákaz vstupu pro všechny cizince. To znamená pro kohokoliv jiného než občany České republiky nebo cizince s trvalým a přechodným pobytem na území České republiky zákaz vstupu do České republiky. A současně platí zákaz pro občany České republiky vycestovat z území České republiky. To je velmi tvrdé opatření, nicméně je to podle našeho názoru opatření, které může zásadním způsobem přispět k zamezení šíření koronaviru.
Samozřejmě i z tohoto opatření je možné stanovit výjimky. Výjimky stanoví ministr vnitra. Seznam těch výjimek je uveden na webových stránkách ministerstva. Já je teď nebudu všechny číst, říkal jsem to minule, výjimky se budou vztahovat na řidiče kamionové dopravy respektive řidiče nákladní dopravy, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, vlakové čety, strojvedoucí, lodní kapitány a lodníky a další příslušníky záchranných sborů a tak dále. Co je největší otazník, respektive co je nejvíce dotazováno, je, jak se to bude týkat našich občanů, kteří pracují v tom blízkém příhraničí. Takže, my jsme jasně stanovili, že ten, kdo opakovaně dojíždí za prací nebo za podnikáním do blízkého příhraničí, jako blízké příhraničí je stanoveno pásmo podél státní hranice do 50 km vzdušnou čarou, tak mu bude umožněno tu hranici překročit, a to nejen na těch 11 hraničních přechodech, které jsou definovány pro ten režimový provoz, ale i na dalších přechodech, které jsou uvedeny v seznamu na stránkách Ministerstva vnitra. Na hranici se prokáže sloužícím policistům občanským průkazem a nějakým potvrzením o tom, že na té druhé straně pracuje, nebo že tam podniká. Buď tedy potvrzením od zaměstnavatele, nebo pracovní smlouvou, nebo obdobným dokumentem, z kterého bude možné odvodit, že za hranicí pracuje.
Dostávám celou řadu dotazů, zda je možné tu vzdálenost zvýšit na 70, 100, 150 km. Nikoliv. Těch 50 km bylo stanoveno samozřejmě jako jistý kompromis, ale v té vzdálenosti delší nebo větší od naší hranice už se nacházejí větší aglomerace, a to my si dovolit nemůžeme. Takže z mého pohledu je toto asi nejkomplikovanější věc z hlediska vysvětlování, ale platí to, že se to týká tedy našich občanů, kteří pracují v blízkém příhraničí, do 50 km vzdušnou čarou musí předložit potvrzení.
Tolik asi z mojí strany z hlediska Ministerstva vnitra. Jinak jsem samozřejmě připraven odpovědět na vaše dotazy. Jinak k té karanténě samozřejmě platí to, že pokud má někdo výjimku udělenou ministrem vnitra z těch našich opatření, tak se na něj nevztahuje ani to nařízení o karanténě, jinak by to samozřejmě nedávalo smysl. To znamená, že ti, co pracují v Německu, a mají tu výjimku, tak nebudou podléhat tomu, aby se dostali do karantény. To říkám předem, protože jsem tu otázku očekával. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády:Ještě jsem zapomněl dvě věci. Jednak vláda na návrh ministryně spravedlnosti Benešové schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 403/2009 sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Stručně řečeno: šíření koronaviru bylo zařazeno jako trestný čin. Další věc. Na návrh ministryně Maláčové vláda nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle paragrafu 46 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách. Denní stacionáře od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastaví činnost těchto zařízení. Takže od pondělí pozastavujeme činnost stacionářů, denních stacionářů. Dále vláda uložila zajištění poskytování péče zařízení sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru na území České republiky pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělávání podle paragrafu 110 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a studentům středních škol v oborech vzdělání podle přílohy číslo 4 vyhlášky 505/2006, kterým se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den dámy a pánové i za mně. K tomu opatření týkajícímu se karantén. Musím se omluvit ohledně té migrace dat. My jsme vytvořili nové stránky, které bych byl rád, kdyby se zavedly jako standardní. Jsou to speciální webové stránky tak, aby bylo všechno na jednom místě, vše přehledné; koronavirus.mzcr.cz, kde jsou statistiky, kde jsou informace, telefonní linky a je tam i seznam států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy, na který tedy odkazujeme právě skrze dané usnesení, tedy řešící nařízení karantény pro lidi, kteří přicházejí a přijíždějí z těchto patnácti zemí. To znamená, že tento seznam je validní, je platný na těchto stránkách a z něho všichni mohou vycházet. Tyto stránky tedy, doufám, že budou využívány i ze strany médií a budou takto propagovány, protože tam budou na jednom místě všechny informace pro širokou veřejnost. Ty země jsou v zásadě dány tím, určitě mě doplní pan profesor Prymula, jak se ta epidemie šíří i v přepočtu na obyvatele. Zohledňujeme i fakt, že evidujeme ne úplně malé množství pacientů, kteří jsou nakaženi z jiné země než je Itálie, byť samozřejmě Itálie stále tvoří většinu, ale už máme i řadu případů z Rakouska, máme případ ve vazbě na Německo a tak dále. Takže myslím si, že zkrátka je na místě, abychom rozšířili počet těch lokalit a míst, tedy respektive zemí, které budou staženy do té povinné domácí karantény. Tolik jenom k tomu. Jinak, pokud jde o nákup ochranných prostředků, já jsem rád, že vláda schválila ten rámec finanční. My velmi aktivně v tomto směru postupujeme. My vykupujeme v zásadě vše, co je k dispozici. Máme nyní potvrzenou dodávku zhruba 60 000 respirátorů, která dojde dnes do České republiky, do českých nemocnic, jak o tom hovořil pan premiér. V příštím týdnu 290 000 respirátorů. Podařilo se nám také závazně objednat dodávku 5 milionů roušek, standardních roušek, které mají dojít do České republiky v pondělí. To znamená, že tyto roušky budeme rovněž obratem expedovat zejména do sociálních služeb, protože tam vnímáme potřebu z hlediska ochrany rizikových skupin pacientů, starších ročníků, dlouhodobých pacientů v těch různých zařízeních pobytových sociálních služeb tak, aby zaměstnanci těchto služeb nosili roušku a případně nezavlekli tu nákazu z venku, protože my jsme zakázali návštěvy veřejnosti. Ovšem zaměstnanci stále docházejí do těchto zařízení tak, abychom to riziko eliminovali, tak ty roušky by samozřejmě měly sloužit právě pro tyto pracovníky. Ale samozřejmě budeme je distribuovat všem, kteří budou potřební a budou zkrátka potřebovat ty klasické roušky kromě respirátorů, které jsou určeny primárně pro zdravotníky. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte pár důležitých informací ohledně kamionové přepravy. Do všech těch destinací, které byly zmíněny v rámci karantény, je udělena výjimka všem kamionům a jejich řidičům. Je to zcela zásadní pro naše zásobování, které je mimo jiné i díky tomu plynulé. Možná jste zaregistrovali, že třeba mezi Itálií a Rakouskem stojí už osmdesáti kilometrové fronty. K nám vše plyne plynule. A z tohoto úhlu pohledu je třeba ještě říct to, že jsme ještě pro větší zabezpečení plynulosti na základě dohody a do určité míry na základě přání tuzemských obchodníků, řetězců uvolnili režim tak, že budou jezdit kamiony i v průběhu neděle, což tedy bylo z důvodu klidu zakázáno v minulém období. Takže kamiony mohou v těchto dnech bez problému jezdit po České republice.

Současně jsme zřídili infolinku v češtině a v angličtině. Před pár minutami začala fungovat pro všechny ty, kteří k tomu potřebují jakoukoliv informaci. Je to současně i vše zdokumentováno, respektive anoncováno v rámci aktuálních zpráv na webu Ministerstva dopravy.

K veřejné dopravě. Závažná opatření, která jsme učinili ve smyslu zastavení všech vlakových a autobusových spojů z České republiky a do České republiky, pouze několik informací. Pokud jezdí v tuto chvíli po Evropě autobusy zájezdové, tak pochopitelně na ně se to nevztahuje, tak v tuto chvíli ty se mohou vrátit. Toto se vztahuje na linkové autobusy a na vlakové soupravy. Těch linkových autobusů je přibližně 500. Vlaků a vlakových souprav je přibližně 70 mezinárodních. To tedy končí s definitivní platností dnešní půlnocí. Ten, kdo je na zájezdu, tak se může bez problému vrátit. Pochopitelně, pokud se vrací z těch zemí, které jsou na seznamu těch patnácti zemí, tak už je to v rámci karantény. Pokud přiletí do určité destinace, řeknu třeba příklad Mnichov nebo Vídeň a v tu chvíli on očekával, že se třeba dopraví zpátky autobusem nebo vlakem, tak pochopitelně už to možné po půlnoci nebude. Musí využít buď auta, nebo se prostě třeba dopravit nějakým větším taxíkem. Mimo jiné jsme třeba taxíky nechali do devíti pasažérů možné tak, aby dorazili. Pochopitelně může přijet dopravou i na hranice, tam může zase přestoupit na naši dopravu. Nicméně my to monitorujeme, a pokud dojde k situaci, že se jedná třeba o nějaký větší zájezd nebo větší skupinu, tak na výjimku ministra můžeme vypravit speciální autobusy a jsme připraveni to udělat. To znamená, že zde jsme tedy online a bude-li to ta situace vyžadovat, tak tak učiníme. Co se týká letadel, tak letadla k nám mohou přilítat. Pochopitelně, pokud se jedná o ty destinace, kde se na ně v tuto chvíli už vztahuje karanténa, tak pouze s českými občany a je třeba říci, že nemusí mít nikdo obavu o to, že by někdo přiletěl a už nebyl vpuštěn na naše území, protože už jsme v kontaktu se všemi aerolinkami, takže oni už je nevpustí na palubu. Ale pochopitelně zpátky mohou odlétat cizinci tak, jak bude třeba. A ještě bych jen zdůraznil to, co už zde řekl pan Hamáček, ale protože se množí ty dotazy na to, tak tranzit se na to nevztahuje. Přilétá-li někdo třeba z Jižní Ameriky, tranzituje přes Frankfurt, přiletí k nám, tak v tu chvíli se na ně nevztahuje karanténa.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já bych možná vysvětlil, proč ta opatření jsou tak razantní, jak je vláda v tuto chvíli přijímá, protože myslím si, že je to onemocnění, které opravdu zatím nemá nějakou terapii, nemá ani možnou prevenci pomocí vakcinace. My tady musíme bojovat proti tomu onemocnění jedinou cestou – a to jsou bariérová opatření a omezení kontaktu, aby se toto onemocnění nešířilo. My nepochybně musíme postupovat tak, že tato opatření budou řízena centrálně, protože dobrovolný přístup, tak jak ho volí dneska Německo, si myslím, že není na místě, a povede k tomu, že ta epidemie bude mnohem déle, než v některých okolních zemích. Já tedy chci říci, že chceme a já tady apeluji na občany, aby tato opatření dodržovali. Čím ta opatření budou tvrdší a čím budou více dodržována, tím kratší ten režim bude. Pokud je nebudeme dodržovat, tak by byl neúměrně dlouhý, a to asi nikdo z nás nechce.

Jenom k vysvětlení těch mezinárodních opatření. My tady máme poměrně tvrdá opatření, i vůči české populaci, abychom omezili kontakty, které nejsou nezbytné. A doposud bylo možné, aby sem přijížděli cizinci z některých zemí a v podstatě pro nás zvyšovali riziko. To posouzení oněch 15 států není jenom na bázi absolutního počtu, protože tady si můžeme říci něco o zhruba 300 a více případech, ale také vychází z relativního čísla, které je vztaženo k počtu obyvatel, proto tam nejsou třeba USA nebo Japonsko, kde ta hodnota na počet obyvatel je zatím kolem 5,3 na milion. Takže ne hodnota úplně velká. Pak tam jsou země, které nemají úplně rovnoměrné riziko. V tuto chvíli pro nás je nejrizikovější Rakousko, kde celé území na tom není tak špatně, ale bohužel Tyrolsko, kde je spousta lidí na dovolených, má enormně vysoká čísla, vysoké přírůstky, proto musíme přistupovat tvrdě z hlediska karantény, a proto je to vyhlášení takové, jaké bylo před chvíli učiněno.

Česká televize, Klára Bazalová: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli už jste nějak řešili nějakou operativní pomoc podnikatelů, tzn. Odklad plateb sociálního a zdravotního, nebo někteří drobní podnikatelé mluvili o tom, že by jim pomohlo odpuštění daní, tak zda některá z těchto variant je na stole, nebo popřípadě nějaké jiné. Také prosím: když se lidé vrací do ČR a mají příznaky, cítí nějaké příznaky, tak mají za úkol se nechat testovat už v té rizikové zemi, nebo skutečně až v ČR. A poslední dotaz: kdybyste mohli upřesnit ta sportoviště, ty specifikace, třeba když je nějaký trenér a má jen jednoho klienta. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak k těm podnikatelů, dovolte, abych to dal do 3 oblastí. První oblast je oblast okamžité hotovosti, druhá oblast je oblast dotace a třetí oblast je oblast odkladu. To jsou 3 věci, které dneska ten podnikatel okamžitě řeší. Co se týká hotovosti, tak jsme ziniciovali už tedy na začátku týdne a schválili jsme to vládou, balíček 600 milionů Českomoravské záruční a rozvojové banky. V zásadě se jedná o úvěr, který je bezúročný, který má rok až tři odkladu a který je možné čerpat pro každého, kdo je postižen v nějaké fázi koronavirem. Minimální částka je 0,5 milionu, maximální 15 milionů korun. Pro ty menší podnikatele, živnostníky, kteří nechtějí čerpat až tak velké peníze a jsou třeba postiženi tím, že v tuto chvíli nemají ošetřovné a tak dále, tak jsme rychle začali připravovat program, který bychom dotáhli v tomto týdnu. Opět je to z ČMZRB, to je docela rychlý instrument, kde můžeme docela rychle ziniciovat podpůrné programy. Tam by to bylo na záručním mechanismu, to znamená, šlo by o tom, že ČMZRB by poskytla záruku, on by okamžitě získal od banky úvěr, včera jsme jednali s bankéři a jsou na to připraveni, ale ta dotace spočívá v tom, že by nemusel vracet celou tu částku a že by ČMZRB zadotovala tu jistinu. Zjednodušeně řeknu: bude třeba ošetřovné a to ošetřovné bude stát toho malého živnostníka 10 tisíc korun, bude jich třeba mít víc těch zaměstnanců, ale ať se to dobře počítá na tom jednom, tak my bychom mu dali, a dopočetli jsme to, maximálně tisíc korun za den, zatím je to naplánovaná přibližně 700 korun na to ošetřovné a de facto by si půjčil sice od banky 10 tisíc korun, ale vracel by té bance jenom třeba pětistovku a těch 9,5 tisíce bychom mu přispěli prostřednictvím ČMZRB. Čili je to takový instrument, který okamžitě můžeme spustit, protože my můžeme dávat buď záruky a nebo zadotovat jistinu, takže to je druhý vehikl, který se dá rychle spustit. Třetí, na kterém pracuje paní ministryně Schillerová, ministryně financí, v tuto chvíli, a dokonce vím, že dnes už dojednávala už několikáté kolo se zástupci asociací, svazů a komor, režim posečkání a režim odkladu jednotlivých druhů daní, které prostě jsou s tím spjaty, tak to je třetí věc. Čtvrtá věc, která je, začínáme přesouvat, a to je důležitá zpráva, po dohodě s Evropskou komisí zdroje s Evropských strukturálních fondů na ČMZRB, samozřejmě nepůjde to na úplně všechny možné typy podpory, ale v tuhle chvíli jednáme řádově o dvou miliardách korun, které bychom záručním mechanismem okamžitě pustili do režimu půjček přes komerční banky, čímž bychom okamžitě získali řádově až desetinásobek zdrojů pro podnikatele na úvěrové bázi. Tak to je velmi dobré. V pondělí budeme na vládě řešit to, jaký způsobem OSVČ vyřešit ve smyslu toho, že se na ně nevztahuje ošetřovné. Jedna varianta byla ta, kterou jsem říkal, přes ČMZRB, ale to nemusí být jenom s ošetřovným, já jsem jenom to ošetřovné použil jako možný účel, ale v pondělí budeme řešit i to, jak OSVČ dostat do režimu, že by ošetřovné měli, ale o tom rozhodneme až v pondělí, čili myslím si, že všechny ty programy, které se dali spustit, tak se rychle spustili do jednoho týdne.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ohledně té další otázky. K těm sportovištím. V tom, usnesení, které dnes jsme přijali, které precizuje to původní, je jasně napsáno, že se to týká vnitřních a venkovních sportovišť s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. To znamená: pokud se bavíme o jednom trenérovi a jednom klientovi, tak to samozřejmě možné je. Je tam opět omezení 30 osobami, ale pokud je to zkrátka nějaký soukromý trénink řekněme, tak tam se to na to nevztahuje a to může proběhnout, nepodléhá to restrikci. Jinak pokud jde o to testování člověka, který vlastně přijíždí z té rizikové oblasti: samozřejmě že pokud ten člověk má nějaký závažnější klinický průběh, má ty klinické příznaky, tak by jednoznačně se měl nechat otestovat a měl by kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v tom daném místě, to znamená skutečně nedoporučujeme silně, aby cestoval s klinickými příznaky, protože by mohl dále tu infekci šířit. Pokud přijede už do ČR, tak pak na základě tohoto nařízení musí okamžitě do domácí karantény, stejně jako dnes to probíhá u cestujících z Itálie a musí tedy být následně otestován, pokud má dané klinické příznaky onemocnění.

Blesk Zprávy, Šimáček: Pane premiére, školy jsou uzavřené, vy říkáte, že chcete, aby lidé především chodili do práce, nicméně jak to bude dál s čerpáním ošetřovného, které se vyplácí ve výši 60 procent z denního mzdového základu, navíc tedy pouze po dobu 9 kalendářních dní, respektive 16 dní u samoživitelek, bude se tato doba proplácení prodlužovat během třeba celého nouzového stavu na dobu, kdy jsou školy uzavřené? Druhá otázka, která by možná pomohla uklidnit narůstající obavy, v hlavním městě Praze neustále se skloňuje karanténa Prahy, vy jste to už v minulosti vylučoval, nicméně projednávali jste dnes tuto možnost, v jakém případě by se o ní eventuálně uvažovalo, nebo je to varianta, která podle vás vůbec není na stole, vůbec nenastane?

Andrej Babiš, předseda vlády: My Není na stole. A já jsem jasně řekl, že pokud bychom dospěli k názoru nějaké větší karantény v rámci ČR, tak vyhlásíme karanténu pro celou ČR, ale vyhlašovat karanténu pro Prahu je nesmysl. Takže určitě ne. Co se týká ošetřovného: ano, my jsme dnes na návrh paní ministryně Maláčové začali tu debatu, to znamená, jsou tam, my víme, že ve čtvrtek vlastně končí těch 9 dnů, takže my jsme požádali paní ministryni i paní ministryni Schillerovou, aby ti jejich experti, který byli i přítomni na vládě to propočetli. Protože ty odhady byly jenom na 14 dní a my se asi domníváme a nevím, jestli pan Prymula by to měl asi vědět nejlépe, v Číně to začalo myslím 31.12 a peak byl 5. února, takže 5 týdnů, takže je předpoklad, že to bude trvat měsíc, si myslím já, ale určitě mě tady opraví. No a je potřeba to propočítat, protože tam jsou samozřejmě i návrhy navýšení věku těch dětí z 10 na 15, jsou tam návrhy u živnostníků, takže jsme se domluvili a že to bude hned první bod vlády v pondělí, kde to budeme řešit a musíme samozřejmě to spočítat, protože vládní rozpočtová rezerva je rezervovaná teď pro zdravotnictví a to je priorita a samozřejmě musíme mít nějaký odhad, kolik by nás stálo to ošetřovné, bude to stát samozřejmě miliardy, ale musíme potom samozřejmě přijmout nějaké i rozhodnutí ohledně rozpočtu, takže začali jsme tu debatu, ministryně Schillerová i Maláčová mají za úkol, aby jejich experti a přepokládám hned po tom, jak jsme o tom diskutovali, sedí spolu a v pondělí to bude na stole hned jako první bod.

FTV Prima, Zykmund: Já mám více dotazů, doufám, že si je nějak podělíte. Jednak prosím: co se změnilo od včerejška, proč vlastně jsou zaváděna dnes a nebyla zavedena tedy najednou včera, když tedy toho bylo poměrně hodně? Potom k režimu na hranicích: jestli to tedy znamená, upřesnit od pana ministra vnitra, jestli to znamená, že budou uzavřeny i polské a slovenské hranice, že vlastně tedy, protože potom by to nedávalo smysl. Jestli budou opět nějaké přechody hraniční, jako je těch 11 rakouských, s Rakouskem a s Německem, kudy tedy je možné přejít za těch podmínek. Potom jestli plánujete nějaké kontroly ve vnitrostátní hromadné dopravě, potom co mají dělat lidé, kteří pracují dál, než těch 50 km v tom příhraničí, máme z Karlovarského kraje lidi, kteří dojíždějí 100, 150 km, jestli to tedy znamená, že budou muset zůstat doma, jestli se plánuje nějaká kompenzace pro ně, nebo zkrátka co mají dělat, když přijdou o vlastně obživu, v zahraničí není těch lidí asi úplně málo. A poslední věc: cestovní kanceláře podle našich informací posouvají časy odjezdů zájezdů do Francie, Francie je mezi těmi zeměmi, která vlastně je zakázaná, nebo je s vysokým rizikem nákazy, podle ČOI je to vlastně obcházení zákona, tak jestli toto plánujete nějak řešit. Děkuji

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já možná začnu s tím, proč jsme to zavedli až teď. No, ta situace se v čase vyvíjí, současně také nějak reagují naši sousedé, jakkoliv my se snažíme ty věci koordinovat. Já jsem včera velmi intenzivně komunikoval s paní ministryní vnitra Slovenské republiky, ale přecejen v těch opatřeních jsou nějaké rozdíly a současně se tedy snažíme zareagovat i na to, co dělají naši sousedé, takže to je jeden důvod. A druhý důvod je, že prostě průběžně situaci vyhodnocujeme a pokud se podíváte na ty mezidenní nárůsty v těch zemích, tak tam k žádnému poklesu nedochází a situace se stále zhoršuje. Takže my jsme už to včera říkali, že v případě, pokud k tomu dojdeme, tak ta opatření můžeme přitvrdit, což se teď děje, což je mimochodem ten režim, který má Slovensko, a zákaz vycestování našim občanům. Co se týká polských a slovenských hranic, bude zveřejněno na webu MVČR, kde bude možné ty hranice přecházet, nicméně zase, bude se to týkat pouze těch osob, které jsou na výjimku a ta největší skupina budou ti takzvaní pendleři, to znamená do 50 km od hranice. To, že někdo například pracuje 100 km od hranice, to já vím, já mám od včerejška zaplněný email a všechny ostatní komunikační kanály, ale bohužel ti lidé, kteří se nevejdou do tohoto režimu 50 km, budou muset zůstat doma. Pokud se týká kompenzací, tak my samozřejmě budeme obecně muset diskutovat o tom, jak budeme reagovat na ty škody a ztráty, které všechna tato opatření přinesou. Jak pomoci těm lidem bude součástí té debaty, ale asi není možné, abychom u každého opatření hned diskutovali o tom, jak a co budeme kompenzovat, jaké jsou ty škody a jaký je ten rozsah, tak budeme diskutovat, jak těm lidem pomoci. …[redaktor FTV Prima se dodatečně na něco ptal, nesrozumitelné]… Tam k tomu teď nevidíme důvod, abychom kontrolovali z hlediska bezpečnosti na vnitrostátní dopravě. Já musím říci, že ten režim kontroly na hranicích je něco, co naše bezpečnostní složky zatíží, je to několik tisíc policistů, bude to přes 2000 vojáků, teď k tomu přibude vlastně ten sever a Slovensko, takže určitě to bude zátěž. My budeme schopni se s tím vyrovnat. Ale prosím o pochopení, že to bude znamenat, že budeme muset přesouvat policisty z vnitrozemí na hranice.

Andrej Babiš, předseda vlády: My Ještě těm opatřením. Prosím vás, paradoxně v Evropě je plno států, které nás následují v těch našich opatřeních. A my samozřejmě reagujeme na okolní státy a já myslím, že to má i logiku, když teda my jsme zavedli jako první kontroly už v pondělí, Rakousko a Slovinsko zavedly kontroly na hranici s Itálií. My když jsme mluvili o tom novém režimu těch kontrol, tak jsme diskutovali s panem ministrem vnitra o Slovensku, jestli to nezavést. No ale oni vlastně to vyřešili. Oni to zavedli de facto za nás a já jsem včera mluvil s premiérem polským Morawieckim, který se ptal, co děláme, no a předpokládám, že oni to zavedou taky. Takže znamená to proto, že oni de facto měli největší problém z přenosu z Německa, takže vlastně kaskádovitě ty opatření jsou zaváděny. Protože zkrátka reagujeme na tu situaci, reagujeme, znovu opakuji, že některá ty slovenská opatření jsou nějaké, některé jsou přísnější, než naše, ale na druhé straně my máme něco, co je přísnější, takže reagujeme online, protože jinak se to ani nedá vlastně řešit. Proto vlastně i vláda zasedá a bude zasedat, kdykoliv bude potřeba to měnit. Protože máme pocit, že některé evropské státy to podceňují a potom dochází k tomu, že nejsou schopni testovat, a jenom testují starší lidi. My samozřejmě nechceme dopustit, abychom se dostali do nějaké těžké situace, proto, dá se říct, že ta naše opatření jsou kvazi jedny z nejstriktnějších v Evropě, protože pokud vím, Slováci nezakázali, jenom vlastně zakázali příjezd cizím občanům, ale z hlediska tohoto je normální, že reagujeme rychle.

Novinář: Cestovní kanceláře, které podle ČOI porušuji zákon tím, že ještě odjíždějí teďka do Francie na lyžařské zájezdy tak, aby to stihly, dokud bude ten nový režim na hranicích.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Z našeho pohledu je to velmi nezodpovědné, my jsme zapojili ČOI okamžitě do toho, pochopitelně nejsme schopni odchytnout úplně každou společnost, která se takto chová. Ale musíme si vždycky uvědomit, že to není žádné hrdinství, tohle to udělat. Možná, že v dané chvíli se objeví nějaké situace, nějaké skuliny, ale my ta opatření nezavádíme proto, abychom někoho trestali, my je zavádíme proto, abychom pomohli všem. Abych využil této příležitosti, protože vidím, že tady v přímém přenosu, kolegové mi mezitím napsali, že byla zřízena speciální linka pro všechny přepravce, protože se množí obrovské množství dotazů, jak tedy kamiony, jak přepravci, jak tedy dopravit, a tak dále. Tak si dovolím říct to číslo té linky, funguje na Ministerstvu dopravy a jsou tam operátoři a jsou připraveni okamžitě odpovídat. Takže pokud je to v českém jazyce, tak je to 225 131 810, pokud je to v anglickém jazyce 225 131 820.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: K těm odjezdům do Francie. Po tom rozhodnutí vlády, které padlo, a to znamená od dnešních 12 hodin si každý, kdo by během dneška, ještě do té doby, než tedy vlastně začne platit ten zákaz vycestování do Francie, který začne platit po půlnoci, kdokoliv, kdo teď odjede do Francie na zájezd, tak si k tomu zájezdu ještě přidá 14 dní karantény.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já jsem možná chtěl doplnit pana premiéra ohledně těch opatření, a jestli jsou striktní, nebo nejsou striktní, já jsem včera měl videokonferenci se všemi ministry zdravotnictví EU, podle všeho by takové videokonference měly být na pravidelné bázi, skutečně vidíme, že všechny státy jdou zpřísňováním podmínek, je to Dánsko, je to Litva kupříkladu a další. Velmi podobně se ty státy chovají i z hlediska třeba nastavení počtu osob, které se mohou sdružovat, jako ČR. Takže troufám si tvrdit, že v tomto sloužíme jako určitý vzor pro další státy.

iDnes, Kopecký: Pane premiére, včera jste vyhlásili nouzový stav a vy jste vybízel i večer občany, aby si nedělali zásoby potravin, protože někteří lidé to pochopili trošku jinak a vyrazili do hypermarketů a nevypadalo to tam úplně tak, jak ujišťuje i ministr zemědělství i vy dneska opakovaně, že potravin je dostatek. Čili jde o to, že někteří lidé si nakládají na vozíky řekněme takové zásoby potravin, které ani jejich rodina nemůže zkonzumovat v nějaké rozumné době a ty potraviny budou muset vyhazovat. Otázka směřuje k tomu, jestli jste neuvažovali o tom, že i když jsou ty obchody otevřené, a budou otevřené, nějakým způsobem regulovat to, co si můžou lidé koupit, nebo ne.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já nerozumím, jak to lidé nepochopili. Tak kdybychom tohle udělali, tak vlastně řekneme, že je nějaký problém, a žádný problém není. Já jsem tady měl řetězce, některé my říkali, že mají nárůsty tržeb 50, 70 procent, tam lidi stáli do řady, dokonce tam byly nějaké souboje na parkovišti. A já jsem řekl, že k tomu není důvod, proboha, nám musí věřit. Dnes ve 13 hodin navštívím 3 sklady řetězců, jsou narvané potravinami. Znovu opakuji: i kdybychom vyhlásili karanténu na celý stát, tak potraviny budou. Není důvod si dělat zásoby. Tak já už nevím, jak to máme sdělit. Já prosím některé televize, aby neříkali řetězcům, že si chtějí natočit prázdný regál. A když jim oni řeknou: ne, my máme plný regál, tak potom nemají zájem dělat tu reportáž. Takže my, skutečně znovu opakuji, že se nemůže stát, aby nebyly potraviny. Není důvod si dělat zásoby, skutečně není důvod. Protože potom se stává, že v těch prodejnách samozřejmě ty chudinky pokladní mají obrovský problém a potom mají strach, jsou přetížené, a tak dále. Jeden řetězec nám řekl: no tak já budu muset zavřít v neděli, protože už to nedáváme, ale jenom pro to, že lidi zbytečně nakupují potraviny. Tak já už skutečně nevím, jak to mám sdělit, tak nám poraďte, jak to máme sdělit, když je to pravda.  Prosím vás ve 13 hodin navštívím, to už ani nestíhám, jedeme do Klecan, navštívíme 3 velké sklady, jsou narvané zbožím. Takže prosím vás – věřte nám. A navíc – všechna opatření nedělají žádnou restrikci na kamiony, na dovoz, nedělají. Takže znovu opakuji, že my přece máme tu odpovědnost a buďme všichni odpovědní, nedělejme tu paniku, není na to nejmenší důvod a fakt je to zbytečné a taky prosím o to všechny média a hlavně televize, aby zkrátka v tomto směru. Ano, může se stát, že někde je prázdný regál, ale potom je potřeba samozřejmě, a doufejme, že to všichni pochopí, že to není tak, že by byly ohrožené dodávky potravin. Řetězce se těší, samozřejmě mají obrovské obraty, paní Schillerová se taky těší, bude mít skvělé inkaso DPH, ale není důvod, není důvod, nakupovat potraviny do zásoby, není důvod.

TV Nova, Sassmannová: Já bych se chtěla vrátit k rouškám a k respirátorům. Chtěla bych se zeptat, jestli můžete nějak shrnout, kolik tedy a v jakých zařízeních chybí roušek a respirátorů, a pokud se daří navyšovat ty počty, tak z jakých zásob. Potom: dnes jste měli distribuovat 60 tisíc respirátorů, tak jestli můžete zopakovat, komu budou určeny a co bude ohledně těchto pomůcek dál. Potom by mě zajímalo: Ústav pro péči o matku a dítě zveřejnil na FB, že jim firma, která jim vlastně dodává roušky, zvedla 50 krát cenu roušek, jestli v tomhle hodlá stát nějak zasáhnout a jak konkrétně hodlá postupovat. A na závěr by mě zajímalo, jestli podle vás obecně lidé dodržují ty hygienické a preventivní předpisy, tím narážím na vylidněné ulice města.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o ty jednotlivé poskytovatele, já tady zrovna mám otevřenou tabulku. Máme zkrátka zmapovány veškeré nemocnice, takže já bych tady musel skutečně vyjmenovat jednu po druhé, jak na tom jsou, jaké mají zásoby, jakou mají potřebu. My jsme zmapovali skutečně veškeré nemocnice, které jsou v ČR. Na druhou stranu: vzhledem k tomu, že ta poptávka je obrovská, máme v tuto chvíli nějaké limitované kapacity, tak musíme prioritizovat, dohodli jsme se dnes na vládě, že prioritu mají samozřejmě nemocnice, které mají infekční oddělení, infekční kliniky, které přicházejí do toho přímého kontaktu s pacientem a dále zdravotnické záchranné služby, které vlastně jezdí i k těm pacientům domů na ty domácí odběry a mohou být nejvíce ohroženi.  akže to je teď řekněme nějaká zásadní priorita pro tu dnešní dodávku, ale to není poslední dodávka. Dnes je to tedy těch 60 tisíc, které už jsou některé v ČR, některé se postupně dováží do Nemocnice Na Bulovce, kde máme určitý sklad těchto prostředků a budeme je distribuovat následně v průběhu odpoledne, do večera, jednotlivým poskytovatelům s tím, že příští týden ve čtvrtek očekáváme dodávku dalších 290 tisíc respirátorů, ale ono se to může měnit ještě v následujících hodinách. Já dostávám stále zprávy, že samozřejmě kolegové prakticky nonstop jednají, obvolávají veškeré výrobce ze zahraničí, mimo EU, snaží se získat jakýkoliv prostředek je na trhu, takže teď je ještě nějaká nová informace, že je šance nakoupit poměrně velké množství respirátorů. Ale vždy je to o tom, že se musí jednat v řádu minut. Ten trh dneska je tak napjatý, že skutečně v zásadě je to podobné, když si to představíte na burze. My jsme zřídili na ministerstvu skutečně velín, kde máme displeje, máme tam jednotlivé nabídky a obvoláváme právě ty dodavatele. Takže je to velmi akční a snažíme se dělat maximum pro to, abychom tyto prostředky pro české pacienty zajistili. Takže tolik k tomu a skutečně to bude, já jsem přesvědčen o tom, že se to zlepší, v příštím týdnu máme potvrzené ty roušky, klasické roušky, 5 milionů roušek, které přijdou v pondělí, následně je budeme distribuovat, jak jsem o tom hovořil, takže děláme maximum pro to, aby ty ochranné prostředky byly.

Česká televize: Ještě by mě zajímal aktuální stav těch pacientů, o kterých jste mluvil, že jsou ve vážnějším stavu, objevila se informace, že nakažení jsou také dva hasiči, tak jestli máte v plánu přijmout nějaká opatření v souvislosti s tím a jestli víte, kde se nakazili. A prosím ještě upřesnění: co se týká lyžařských středisek, znamená to, že se musí zavřít?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o lyžařská střediska, tak tam se bavíme o těch vnitřních, respektive venkovních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, takže v tomto směru ano, ale já si myslím, že dneska aktuálně s tím počasím, které máme venku, že asi úplně zásadní problém s lyžařskými centry již nebude.

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme jasně řekli, že lyžařská centra nebudou fungovat, ne? Tak nemluvte o počasí.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Je to tak, je to zkrátka venkovní sportoviště s účastí do 30 osob, to platí i pro lyžařská centra. Pokud jde o stav těch nakažených, tak nic zásadního se nezměnilo. Mám informaci o tom, že stav pána, který je hospitalizován v Prostějově, se zlepšil, což je pozitivní zpráva. Pokud jde o Nemocnici Na Bulovce, tam ten stav toho pacienta je stále v zásadě stejný.

Novinky.cz: Pane premiére, vy jste říkal, že studenti VOŠ  a VŠ budou mít pracovní povinnost v zajištění fungování sociálních služeb. Tak prosím kdy, a jak to bude vlastně vypadat, kdy by měli začít. A prosím druhý dotaz: ozývají se nám některé případy, že třeba nahlásí, že mají nějaké příznaky koronaviru a nebo příznaky nákazy a trvá 2-3 dny, než k nim někdo dojde, aby je otestoval, tak jestli plánuje vláda nějak posílit ještě ty kapacity.

Andrej Babiš, předseda vlády: My No v usnesení vlády není ten termín uveden, je tam termín od 16. března o pozastavení těch stacionářů, já nevím, jestli si to pamatujete, odkdy to je.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra:To je pouze opatření, které to umožňuje. Jednoduše řečeno: kdyby bylo potřeba této výpomoci, tak toto je právní nástroj, který to umožňuje a to znamená, že to datum teď samozřejmě nevíme, dokonce věříme, že to nebude potřeba, ale kdyby to bylo potřeba, tak pro to je právní rámec a vláda by potom samozřejmě stanovila, nebo potom už asi MPSV, to konkrétní datum, ke kterému by ti konkrétní lidé nastoupili.

Novinky.cz: Třeba lidé se nahlásí, zavolají na hygienu, že mají příznaky nákazy, že mají horečky, kašel, a trvá 2-3 dny, než k nim někdo domů dojde, aby je otestoval.

Andrej Babiš, předseda vlády: My Ten problém je v tom, že těch požadavků na testování je strašně moc a že jsou tam i požadavky, že lidi, kteří nemají ty příznaky, tak mají ty požadavky. Já jsem to teda včera řešil, pokud vím, tam měla ÚVN zavést ten speciální vojenský stan a od 11 hodin testovat přímo, i dokonce mi říkali, že tam mohou čekat na výsledek. Bulovka měla dostat od hasičů kontejner speciální na odběr. Motol funguje. Thomayerka infekční klinika, pavilon K, a ještě mě doplňte.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Zapojujeme ještě jednu sanitku na území Prahy, protože samozřejmě Praha v tomto směru je nejvíce vytížená, to je objektivní stav, takže tam by měla být zapojena ještě další sanitka, takže já věřím tomu, že se ta situace zlepší. Na druhou stranu je třeba říci, že v tomto směru nehrozí nějaké zásadní prodlení. Pokud ten člověk je v domácí karanténě, a musí být v domácí karanténě, musí být v izolaci, tak nehrozí prodlení, pokud zkrátka je otestován třeba zítra, pokud ten klientský stav není nikterak vážný.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: U těch kontaktů, které jsou v podstatě oznámené, tak tam je lepší, když je ten člověk odebrán třeba 4, 5 den, kdy je šance, že bude pozitivní, protože ten 1, 2 den bude negativní a stejně bude čekat na další test.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X