Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

28. 5. 2014 15:12

Výsledky jednání vlády, 28. května 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
 1. Mandát pro ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pro jednání s Evropskou komisí ve věci služebního zákona
  č.j. 553/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017
  č.j. 366/14 - bod 1 schůze vlády 21.5.2014
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnami.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 479/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu
  č.j. 319/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 587/13
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných příprav-cích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 484/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 198/14
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
  Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
  č.j. 442/14
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 188)
  č.j. 521/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 9. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Karla Pražáka, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Martina Lanka a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 183)
  č.j. 522/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 10. Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příj-mů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 184)
  č.j. 523/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 11. Návrh poslanců Jaroslava Faltýnka, Pavla Kováčika a Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 194)
  č.j. 524/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 12. Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství
  č.j. 450/14 - bod 6 schůze vlády 12.5.2014
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři zemědělství a životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.


 13. Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti LEGO Production s.r.o.
  č.j. 520/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14.  Odůvodnění veřejných zakázek na výstavbu Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou a Silnice I/14, stavba Kunratice – Jablonec nad Nisou
  č.j. 508/14 - bod 25 schůze vlády 21.5.2014
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 15. Schválení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie na období od 1. ledna 2014 do 4. dubna 2015, schválení odměn členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a schválení změny Statutu Státního fondu kinematografie
  č.j. 203/14 - bod 4 schůze vlády 17.3.2014
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 533/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. května 2012 č. 349, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
  č.j. 555/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
  č.j. 556/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na jmenování a odvolání některých členů Legislativní rady vlády
  č.j. 552/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.


 4. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – sněmovní tisk 171
   č.j. 554/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013
  č.j. 519/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky Náboženské společnosti českých unitá-řů Ministerstvem kultury podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
  č.j. 516/14
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády:
  Projednávání bylo odloženo.

 3. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014
  č.j. 512/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na podpis a ratifikaci Úmluvy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
  č.j. 506/14
  Předkládají: ministryně spravedlnosti a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na obeslání 5. výročního zasedání Globálního fondu životního prostředí (25.–30.5. 2014, Cancún, Mexiko)
  č.j. 527/14
  Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR v Ázerbájdžánské republice a v Gruzii ve dnech 2.–5. června 2014
  č.j. 528/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Bohuslava Sobotky ve Francouzské republice, která se uskutečnila ve dnech 17.–18. dub- na 2014
  č.j. 531/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 2. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (2.–5. června 2014, Ženeva, Švýcarsko)
  č.j. 539/14
  Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013
  č.j. 530/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
 2. Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2013
  č.j. 517/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
 3. Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013
  č.j. 529/14
  Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
 4. Informace o veřejné zakázce „Tiskové a dokončovací práce pro organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti“
  č.j. 518/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti
 5. Informace o průběhu a výsledcích jednání 28. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 25. listopadu – 4. pro-since 2013
  č.j. 510/14
  Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie