Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 10. 2010 16:30

Výsledky jednání vlády, 27. října 2010

A. Evropská agenda:

1.Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

Návrh na změnu ve funkci nejvyššího státního zástupce
Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno

2.Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2010 a na rok 2011 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2012 až 2014
č.j. 992/10 - bod 2 schůze vlády 13.10.2010
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: přerušeno

3.Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2010-2014
č.j. 1009/10
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: vráceno k přepracování

4.Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
č.j. 995/10
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

10.Návrh na odvolání plukovníka JUDr. Zdeňka Pelce z funkce ředitele Inspekce policie
č.j. 1068/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

5.Návrh na odvolání zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací Ing. Ivo Tomana
č.j. 1052/10
Předkládá: ministr dopravy

6.Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1 (dále také jen "Dohoda")
č.j. 1048/10
Předkládají: předseda vlády, ministr obrany, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

7.Návrh na přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
č.j. 1047/10
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

8.Návrh na obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Haag, Nizozemí, 8. – 10. listopadu 2010)
č.j. 1046/10
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

9.Návrh na odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
č.j. 1044/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

11.Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 27. – 29. října 2010 v Bruselu
č.j. 1062/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12.Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Státě Kuvajt ve dnech 31. října – 2. listopadu 2010
č.j. 1063/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1.Informace pro vládu o veřejných zakázkách na zajištění pozáručního servisu daňového informačního systému pro zabezpečení provozu územních finančních orgánů v roce 2011 dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
č.j. 1051/10
Předkládá: ministr financí

2.Informace o smlouvě č. 100100145 na dodávku malého ženijního robota EOD – TALON s příslušenstvím a malých minových detektorů Schiebel pro jednotky Armády České republiky dislokované v zahraničních misích
č.j. 1045/10
Předkládá: ministr obrany

3.Informace o nadlimitní veřejné zakázce „Dodávky elektrické energie nízkého napětí v roce 2011 pro resort Ministerstva vnitra při využití Českomoravské komoditní burzy Kladno“
č.j. 1042/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

4.Zpráva o výsledcích realizace přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných v rámci kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 09/13 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí"
č.j. 1043/10
Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie